Sberbank Bankomati

Bankarske usluge dostupne 24h

Prednosti

Vaša sredstva su vam dostupna uvek

Brzo i lako, promenite PIN vaše kartice

Dostupnost u preko 20 gradova

Uplatite novac na Vaš račun ili kreditnu karticu

Podignite Evre, ili ih kupite sa tekućeg računa

USKORO: Scan2Pay - Platite Vaše račune


Pregled usluga

Mrežu bankomata Sberbank čini 35 uređaja, dostupnih u 22 grada u Srbiji. Lokacije naših bankomata, možete pronaći u okviru Sberbank Online mobilne aplikacije, ili na sajtu banke.

Pored standardne usluge, podizanja dinarskih sredstava sa vašeg računa, omogućili smo vam i druge servise.

Podizanje gotovine

Isplata dinara vrši se nakon odabira opcije „Podizanje gotovine“ u glavnom meniju uređaja. Biće vam ponuđeni predefinisani iznosi, kao i slobodan unos.

U slučaju da se odlučite za podizanje iznosa koji nije predefinisan, dostupne su vam novčanice od 500 i 2.000 dinara, te uneti iznos treba biti u skladu sa ovim nominacijama.

Isplata Evra

Omogućili smo vam podizanje Evra na bankomatima iz naše mreže.

Evre možete podizati sa devizne partije vašeg tekućeg računa, ali i kupiti ih sa dinarske partije tekućeg računa po zvaničnom kursu Sberbank na dan kupovine.

U meniju uređaja odaberite opciju „Isplata EUR“ i pratite uputstva na ekranu.

Na stranici „Lokacije bankomata i ekspozitura“, kao i u okviru naše mobilne aplikacije, možete proveriti koji bankomati imaju omogućenu ovu uslugu.

Uplata dinara na račun ili kreditnu karticu

Na bankomatima u Sberbank mreži, možete uplatiti dinare na vaš tekući račun ili izmiriti dugovanja po kreditnoj kartici bez provizije.

1. Ubacivanjem odgovarajuće kartice, birate da li sredstva uplaćujete na kreditnu karticu ili tekući račun:
   a) Kreditna kartica – novac se uplaćuje na račun te kartice
   b) Debitna kartica – novac se uplaćuje na tekući račun za koji je kartica vezana
2. Prijavite se unosom PIN-a kartice
3. Odaberite opciju „UPLATA NOVCA
4. Nakon toga se otvara prostor za unos novčanica na bankomatu
5. Ubacite novac i odaberite opciju „POTVRDI
6. Bankomat će prebrojati novac i prikazati apoensku strukturu
7. Ako ste saglasni sa apoenskom strukturom odaberite opciju „POTVRDI“ kako biste pokrenuli transakciju uplate novca
8. Bankomat prihvata novac i štampa priznanicu sa detaljima uplate, a novac je odmah na računu

Na stranici Lokacije bankomata i ekspozitura, kao i u okviru naše mobilne aplikacije, možete proveriti koji bankomati imaju omogućenu ovu uslugu.

 

Upit stanja

Stanje na vašem računu lako možete proveriti odabirom opcije „Upit stanja“ na bankomatima Sberbank.

Takođe, stanje na računima možete proveravati i kada niste u blizini bankomata, putem Sberbank Online mobilne aplikacije ili internet bankarstva.

Promena PIN-a na kartici

Ako želite da promenite PIN na vašoj platnoj kartici, u glavnom meniju bankomata odaberite ovu opciju.

Potrebno je da unesete svoj trenutni PIN, kao i dva puta novi, željeni PIN i to potvrdite.

Novi PIN aktivan je odmah i možete ga koristiti.

USKORO: Scan2Pay

Scan2Pay je nova, jedistvena usluga na domaćem tržištu, koja vam omogućava da račune plaćate jednostavnije i brže nego ikada ranije, uz maksimalnu preciznost unosa podataka.

U saradnji sa SBB, VIP Mobile i Telekom Srbija, a uskoro i drugim kompanijama, omogućili smo ovaj servis na prodajnim mestima Mercator-s, u našoj mobilnoj aplikaciji, kao i na bankomatima u našoj mreži.

Računi ovih kompanija štampaju se sa 2D bar kodom (QR ili PDF 417 format), koje ćete lako prepoznati.

Da biste jednostavno, brzo i precizno platili račun, u meniju bankomata odaberite opciju Scan2Pay, potom opciju „2D bar kod skener“ i prinesite račun bar kod čitaču na bankomatu. Uređaj će vam prikazati detalje plaćanja na ekranu, a dovoljno je da ih potvrdite da bi plaćanje bilo obavljeno.

MoneyGet bankomati

Pored bankomata u Sberbank mreži, omogućili smo vam podizanje sredstava bez provizije i u mreži MoneyGet (stari naziv MultiCard) bankomata, čije lokacije možete pronaći ovde.