Sberbank Smart Bankomati

Bankarske usluge dostupne 24h

Prednosti

Vaša sredstva su Vam dostupna uvek

Uplatite dinare na Vaš račun ili kreditnu karticu

Podignite evre ili ih kupite sa tekućeg računa

Brzo i lako promenite PIN Vaše kartice

Dostupnost u preko 20 gradova

USKORO: Scan2Pay - Platite Vaše račune


Pregled usluga

Lokacije naših bankomata možete pronaći

Imamo 3 vrste bankomata u ponudi:

  • isplata i uplata RSD, isplata EUR
  • isplata i uplata RSD
  • isplata RSD

Na mapi bankomata pronađite odgovarajući.

Isplata dinara

Isplata dinara vrši se nakon odabira opcije „Podizanje gotovine“ u glavnom meniju uređaja. Biće vam ponuđeni predefinisani iznosi, kao i slobodan unos.

U slučaju da se odlučite za podizanje iznosa koji nije predefinisan, dostupne su vam novčanice od 500 i 2.000 dinara, pa je potrebno da unesete iznos u skladu sa ovim nominacijama.

Uplata dinara na račun ili kreditnu karticu

Na bankomatima u Sberbank mreži možete uplatiti dinare na vaš tekući račun ili izmiriti dugovanja po kreditnoj kartici bez provizije. 

Kako uplaćujete dinare?

1. Ubacivanjem odgovarajuće kartice, birate da li sredstva uplaćujete na kreditnu karticu ili tekući račun:
   a) Kreditna kartica – novac se uplaćuje na račun te kartice
   b) Debitna kartica – novac se uplaćuje na tekući račun za koji je kartica vezana
2. Prijavite se unosom PIN-a kartice
3. Odaberite opciju „UPLATA NOVCA
4. Nakon toga se otvara prostor za unos novčanica na bankomatu
5. Ubacite novac i odaberite opciju „POTVRDI
6. Bankomat će prebrojati novac i prikazati apoensku strukturu
7. Ako ste saglasni sa apoenskom strukturom odaberite opciju „POTVRDI“ kako biste pokrenuli transakciju uplate novca
8. Bankomat prihvata novac i štampa priznanicu sa detaljima uplate, a novac je odmah na računu

Na stranici Lokacije bankomata i ekspozitura, kao i u okviru naše mobilne aplikacije, možete proveriti koji bankomati imaju omogućenu ovu uslugu.

Isplata evra

Evre možete podizati sa devizne partije vašeg tekućeg računa, ali i kupiti ih sa dinarske partije tekućeg računa po zvaničnom kursu Sberbank na dan kupovine.

U meniju uređaja odaberite opciju „Isplata EUR“ i pratite uputstva na ekranu.

Na stranici Lokacije bankomata i ekspozitura, kao i u okviru naše mobilne aplikacije, možete proveriti koji bankomati imaju omogućenu ovu uslugu.

Upit stanja

Stanje na vašem računu lako možete proveriti odabirom opcije „Upit stanja“ na bankomatima Sberbank.

Takođe, stanje na računima možete proveravati i kada niste u blizini bankomata, putem Sberbank Online mobilne aplikacije ili internet bankarstva.

Promena PIN-a na kartici

Ako želite da promenite PIN na vašoj platnoj kartici, u glavnom meniju bankomata odaberite ovu opciju.

Potrebno je da unesete svoj trenutni PIN, kao i dva puta novi, željeni PIN i to potvrdite.

Novi PIN aktivan je odmah i možete ga koristiti.

USKORO: Scan2Pay

Scan2Pay je nova, jedistvena usluga na domaćem tržištu, koja vam omogućava da račune plaćate jednostavnije i brže nego ikada ranije, uz maksimalnu preciznost unosa podataka.

Usluga će uskoro biti dostupna na Sberbank Smart bankomatima.

MoneyGet bankomati

Pored bankomata u Sberbank mreži, omogućili smo vam podizanje sredstava bez provizije i u mreži MoneyGet (stari naziv MultiCard) bankomata, čije lokacije možete pronaći ovde.