Sberbank Online – Uputstva

Jednostavno korišćenje Sberbank Online usluga

Prednosti

Jednostavno, brzo i sigurno - Smart elektronsko i mobilno bankarstvo

Uplata sredstava na račun kreditne kartice

Uvid u stanje i promet po računima, karticama, kreditima ili štednji

Kupoprodaja deviza online

Smart kredit - 100% digitalni keš kredit, bez papira


Smart mbanking aplikacija

Uputstva za preuzimanje, aktivaciju i korišćenje Smart mbanking aplikacije

Instalacija

Preuzmite Sberbank Online - mobilnu aplikaciju sa jednog od marketa, u zavisnosti od operativnog sistema uređaja koji koristite.

Linkovi:

Aktivacija

 

 

 • Ukoliko nemate aktivan Smart e-banking

U najbližoj ekspozituri banke podnesite zahtev za Sberbank Online.

Putem SMSa, poslaćemo Vam aktivacione kodove čiji je period važenja 72 sata, nakon čega postaju neaktivni.

Pokrenite Sberbank Online mobilnu aplikaciju na vašem telefonu. Prikazaće vam se ekran sa dva polja za unos aktivacionih kodova. Unesite kodove koje ste dobili u SMSu.

Na sledećem ekranu možete uneti Vaše ime (opciono) i odabrati PIN kod, kojim ćete se logovati u aplikaciju i autorizovati plaćanja.

Kod zapamtite i iz bezbednosnih razloga ne zapisujte u telefon.

 

 • Ukoliko imate aktivan Smart e-banking

Aktivacione kodove za mobilnu aplikaciju možete sebi poslati i bez dolaska u ekspozituru.

Na stranici "Podešavanja" u okviru e-banking servisa u okviru sekcije "MBANK" klikom na dugme "mBank reaktivacija" ćete sebi poslati novi aktivacioni kod za mBank aplikaciju na broj telefona koji ste registrovali kod banke.

 

Plaćanje pomoću naloga

Da biste platili račun, ili uplatili novac drugom fizičkom licu na tekući račun unosom detalja plaćanja, odaberite kategoriju „Plaćanje“.

 • Korak 1

Odaberite račun sa kojeg želite da izvršite plaćanje (unapred je podešeno plaćanje sa dinarskog dela tekućeg računa).

Unesite svrhu plaćanja i podatke o primaocu: Naziv primaoca; Adresa i grad primaoca, Račun primaoca; Iznos plaćanja. Po potrebi, odaberite šifru plaćanja (prilikom plaćanja računa, šifra plaćanja na računima počinje najčešće brojem „1“. Kod elektronskih plaćanja, šifre počinju brojem „2“. Na primer, šifra plaćanja koja je najčešća na računima je „189“, dok se za elektronska plaćanja tih istih računa koristi šifra „289“. Ako je račun u formatu 285-456-78, ne morate brinuti o nedostajaćim nulama ispred srednjeg dela računa. Sistem će sam ubaciti nule koje nedostaju.

Ako je tako naznačeno na računu, unesite model i poziv na broj. Odaberite opciju „Nastavi“

 • Korak 2

Proverite da li su svi podaci koje ste uneli ispravni i, ako jesu, odaberite opciju „Plati“. Ako nisu, možete se vratiti opcijom „Nazad“ na prvi i drugi korak i izmeniti podatke po potrebi.

 • Korak 3

Izborom opcije „Plati“ na ekranu će se pojaviti pop-up poruka.
Klikom na dugme “Zahtevaj SMS kod” autorizacioni kod biće prosleđen na vaš broj telefona koji ste prijavili u banci.
Vrlo brzo dobićete SMS poruku sa SMS lozinkom čiji je period važenja 10 minuta.
Unesite kod u novi pop-up prozor i odaberite opciju „Potvrdi“.
Plaćanje će ovim biti završeno, nakon čega ćete imati opcije „Sačuvaj šablon“ i „Gotovo“.

Preporuka je da za račune koje često plaćate, poput komunalija ili uplata fizičkim licima koje često obavljate, odaberete opciju „Snimi šablon“, kako biste sledeći put skratili vreme neophodno za plaćanje računa.

 • Korak 4

Autorizujte plaćanje unosom PINa (isti PIN koji koristite za logovanje u mobilnu aplikaciju).

Plaćanje će ovim biti završeno, nakon čega ćete imati opcije „Sačuvaj šablon“ i „Gotovo“.

Preporuka je da za račune koje često plaćate, poput komunalija ili uplata fizičkim licima koje često obavljate, odaberete opciju „Snimi šablon“, kako biste sledeći put skratili vreme neophodno za plaćanje računa.

Plaćanje pomoću šablona

Da biste svoje račune (ili uplate drugim fizičkim licima) vršili putem šablona, neophodno je da imate snimljen šablon. Šablon snimate nakon plaćanja računa putem naloga u poslednjem koraku.

Jednom snimljen šablon možete menjati u kategoriji „Plaćanja“(klikom na ikonicu sa slikom desktopa u gornjem desnom uglu) ili korigovati jednokratno tokom plaćanja.

Ako imate snimljen šablon, do njega dolazite odabirom opcije „Odaberite šablon za plaćanje“(u okviru kategorije „Plaćanja“, u donjem delu „Na račun“).

Nakon odabira šablona, neophodno je da potvrdite ispravnost unetih podataka ili ih korigujete:

 • Korak 1

Biće vam prikazan račun sa kojeg se plaća, kao i podaci o primaocu. Takođe, biće vam prikazani detalji plaćanja: Iznos; Šifra plaćanja; Svrha plaćanja, Broj računa primaoca, model i poziv na broj. Sve ove podatke po potrebi možete izmeniti pre nastavka na korak 2.

 • Korak 2

Proverite da li su svi uneti podaci ispavni i ako jesu odaberite opciju „Plati“.

 • Korak 3

Izborom opcije „Plati“ na ekranu će se pojaviti pop-up poruka.
Klikom na dugme “Zahtevaj SMS kod” autorizacioni kod biće prosleđen na vaš broj telefona koji ste prijavili u banci.
Vrlo brzo dobićete SMS poruku sa SMS lozinkom čiji je period važenja 10 minuta.
Unesite kod u novi pop-up prozor i odaberite opciju „Potvrdi“. Plaćanje će ovim biti završeno.

 • Korak 4

Autorizujte plaćanje unosom PINa (isti PIN koji koristite za logovanje u mobilnu aplikaciju).

Plaćanje će ovim biti završeno.

Smart keš kredit

Za korisnike Sberbank Online Smart mobilnog i elektronskog bankartstva spremili smo jedinstven proizvod i uslugu - Smart keš kredit

 • Keš kredit u samo 3 koraka
 • Keš na računu za samo 5 minuta
 • 100% digitalno

Saznajte više o Smart keš kreditu!

Prenos novca sa i na Dobro Jutro račun
 • „Dobro jutro“ štednja Sberbank je jedinstveni i prvi takav oblik štednje u Srbiji, koji vam pruža mogućnost da pored postojećeg tekućeg računa otvorite dodatne dinarske i devizne štedne račune sa pripisivanjem kamate na dnevnom nivou. Na sav novac koji do 20h prebacite na „Dobro jutro“ štedni račun, pripisaće se kamata na tekući račun sledećeg jutra u 8h.
 • Sredstva su Vam na raspologanju svakog dana do 20h, i ukoliko želite, do tada ih možete vratiti nazad na svoj tekući račun.
 • Da biste putem Sberbank Online mobilne aplikacije vršili prenos sa i na račune „Dobro Jutro“ štednje, u segmentu „Plati“ odaberite opciju „Prenos sa/ na Dobro Jutro račun“.
 • Na sledećem ekranu, odaberite račun sa kojeg prenosite sredstva (ako uplaćujete na Dobro Jutro štednju, ovde birate tekući račun sa kojeg prenosite sredstva), potom račun na koji prenosite sredstva, unesite iznos i odaberite opciju „Nastavi“.
 • Na sledećem ekranu biće vam prikazani detalji prenosa. Prenos potvrdite opcijom „Transfer“ ili, ako želite da promenite, odaberite opciju „Nazad“.
 • Prenos autorizujete unosom lozinke za logovanje na Sberbank Online internet bankarstvo.

Kupoprodaja deviza
 • Kupoprodaja deviza kroz Sberbank Online Smart mobilnu aplikaciju, vrši se odabirom kategorije „Plati“; te potom opcije „Menjačnica“.
 • U koraku 1, birate da li vršite kupovinu ili prodaju (odabirom ovih opcija u meniju na vrhu ekrana).
 • Nakon što odaberete ovu opciju, unesite račun sa kojeg kupujete ili prodajete devize, račun na koji ih kupujete, unesite iznos i odaberite opciju „Nastavi“.
 • Na sledećem ekranu, biće vam prikazani detalji transakcije. Da biste obavili kupovinu ili prodaju deviza, odaberite opciju „Potvrdi“. Ako želite da izmenit detlje transakcije, odaberite opciju „Nazad“.
 • Nakon potvrde transakcije, neophodno je da je autorizujete vašim PINom.

Prenos novca na kreditnu karticu
 • Uplatu novca na vašu kreditnu karticu možete izvršiti u okviru katergorije „Interni transferi“. Odaberite račun sa koga prenosite sredstva na račun kartice, potom račun kartice na koji prenosite sredstva. Unesite iznos sredstava i izaberite opciju „Započni prenos“.
 • Biće vam prikazani detalji prenosa. Odaberite opciju „Potvrdi“ da biste započeli prenos, ili „Nazad“ ako želite da izmenite podatke.
 • Prenos kompletirate autorizacijom prenosa, unosom vaše lozinke za logovanje na Sberbank Online Smart elektronsko bankarstvo.

Lociranje ekspozitura i bankomata
 • Lokacije svih bankomata, kao i ekspozitura Sberbank, možete pronaći i pre i posle logovanja u aplikaciju, odabirom kategorije „Lokator ekspozitura i bankomata“ u glavnom meniju.
 • Apliakcija će automatski pronaći vašu trenutnu lokaciju i prikazati je na mapi (neophodno je da je aplikaciji omogućeno korišćenje geolokacijijskih podataka telefona).
 • Pored mape, dostzpne su još 3 pocije:
 • Lista – tabelarni prikaz po udeljenosti (od najbliže do najdalje)
 • Filter – možete odabrati prikaz bankomata i ekspozitura, ili samo jednu od ove dve kategorija
 • Moja lokacija – opcija vas vraća na mapu i pozicionira se na vašu trenutnu lokaciju

Plaćanje pomoću naloga

Da biste platili račun, ili uplatili novac drugom fizičkom licu na tekući račun unosom detalja plaćanja, odaberite kategoriju „Plaćanje“.

 • Korak 1

Odaberite račun sa kojeg želite da izvršite plaćanje (unapred je podešeno plaćanje sa dinarskog dela tekućeg računa).

Unesite svrhu plaćanja i podatke o primaocu: Naziv primaoca; Adresa i grad primaoca, Račun primaoca; Iznos plaćanja. Po potrebi, odaberite šifru plaćanja (prilikom plaćanja računa, šifra plaćanja na računima počinje najčešće brojem „1“. Kod elektronskih plaćanja, šifre počinju brojem „2“. Na primer, šifra plaćanja koja je najčešća na računima je „189“, dok se za elektronska plaćanja tih istih računa koristi šifra „289“. Ako je račun u formatu 285-456-78, ne morate brinuti o nedostajaćim nulama ispred srednjeg dela računa. Sistem će sam ubaciti nule koje nedostaju.

Ako je tako naznačeno na računu, unesite model i poziv na broj. Odaberite opciju „Nastavi“

 • Korak 2

Proverite da li su svi podaci koje ste uneli ispravni i, ako jesu, odaberite opciju „Plati“. Ako nisu, možete se vratiti opcijom „Nazad“ na prvi i drugi korak i izmeniti podatke po potrebi.

 • Korak 3

Izborom opcije „Plati“ na ekranu će se pojaviti pop-up poruka.
Klikom na dugme “Zahtevaj SMS kod” autorizacioni kod biće prosleđen na vaš broj telefona koji ste prijavili u banci.
Vrlo brzo dobićete SMS poruku sa SMS lozinkom čiji je period važenja 10 minuta.
Unesite kod u novi pop-up prozor i odaberite opciju „Potvrdi“.
Plaćanje će ovim biti završeno, nakon čega ćete imati opcije „Sačuvaj šablon“ i „Gotovo“.

Preporuka je da za račune koje često plaćate, poput komunalija ili uplata fizičkim licima koje često obavljate, odaberete opciju „Snimi šablon“, kako biste sledeći put skratili vreme neophodno za plaćanje računa.

 • Korak 4

Autorizujte plaćanje unosom PINa (isti PIN koji koristite za logovanje u mobilnu aplikaciju).

Plaćanje će ovim biti završeno, nakon čega ćete imati opcije „Sačuvaj šablon“ i „Gotovo“.

Preporuka je da za račune koje često plaćate, poput komunalija ili uplata fizičkim licima koje često obavljate, odaberete opciju „Snimi šablon“, kako biste sledeći put skratili vreme neophodno za plaćanje računa.

Zaboravljena lozinka
 • U slučaju da ste zaboravili Vaš PIN kod, imate dve opcije:
 • Slanje novih aktivacionih kodova iz Sberbank Online elektronskog bankarstva, odabirom ove opcije u delu „Podešavanje“.
 • Podnošenje zahteva za nove aktivacione kodove u ekspozituri banke.
 • Aktivacione kodove dobićete na SMS, nakon čega je nsophodno da ponovo aktivirate aplikaciju i odaberete novi PIN kod.

Smart elektronsko bankarstvo

Aktivacija
 • U najbližoj ekspozituri banke podnesite zahtev za Sberbank Online.
 • Putem E-maila, poslaćemo Vam aktivacioni kod.
 • Posetite stranicu Sberbank Online na adresi https://online.sberbank.rs i odaberite opciju „Aktivirajte e-banking“. Prikazaće vam se ekran sa poljima za unos korisničkog imena (koje je odštampano u Ugovoru za tekući račun, u odeljku „Elektronsko bankarstvo“; kao i aktivacionog koda.
 • Odaberite opciju „Aktiviraj“, a nakon toga izaberite samo Vama poznatu lozinku. Radi bezbednosti, lozinka mora da sadrži velika i mala slova, kao i brojeve, uz minimalno 8 karaktera.
 • Korisničko ime, po želji, naknadno možete promeniti u sekciji „Podešavanja“ unutar Sberbank Online elektronskog bankarstva.

Plaćanje pomoću naloga

Da biste platili račun, ili uplatili novac drugom fizičkom licu na tekući račun unosom detalja plaćanja, odaberite kategoriju „Plaćanje“.

 • Korak 1

Odaberite račun sa kojeg želite da izvršite plaćanje (unapred je podešeno plaćanje sa dinarskog dela tekućeg računa).

Unesite svrhu plaćanja i podatke o primaocu: Naziv primaoca; Adresa i grad primaoca, Račun primaoca; Iznos plaćanja. Po potrebi, odaberite šifru plaćanja (prilikom plaćanja računa, šifra plaćanja na računima počinje najčešće brojem „1“. Kod elektronskih plaćanja, šifre počinju brojem „2“. Na primer, šifra plaćanja koja je najčešća na računima je „189“, dok se za elektronska plaćanja tih istih računa koristi šifra „289“. Ako je račun u formatu 285-456-78, ne morate brinuti o nedostajaćim nulama ispred srednjeg dela računa. Sistem će sam ubaciti nule koje nedostaju.

Ako je tako naznačeno na računu, unesite model i poziv na broj. Odaberite opciju „Nastavi“

 • Korak 2

Proverite da li su svi podaci koje ste uneli ispravni i, ako jesu, odaberite opciju „Plati“. Ako nisu, možete se vratiti opcijom „Nazad“ na prvi i drugi korak i izmeniti podatke po potrebi.

 • Korak 3

Izborom opcije „Plati“ na ekranu će se pojaviti pop-up poruka.
Klikom na dugme “Zahtevaj SMS kod” autorizacioni kod biće prosleđen na vaš broj telefona koji ste prijavili u banci.
Vrlo brzo dobićete SMS poruku sa SMS lozinkom čiji je period važenja 10 minuta.
Unesite kod u novi pop-up prozor i odaberite opciju „Potvrdi“.
Plaćanje će ovim biti završeno, nakon čega ćete imati opcije „Sačuvaj šablon“ i „Gotovo“.

Preporuka je da za račune koje često plaćate, poput komunalija ili uplata fizičkim licima koje često obavljate, odaberete opciju „Snimi šablon“, kako biste sledeći put skratili vreme neophodno za plaćanje računa.

Plaćanje pomoću šablona

Da biste svoje račun (ili uplate drugim fizičkim licima) vršili putem šablona, neophodno je da imate snimljen šablon. Šablon snimate nakon plaćanja računa putem naloga u poslednjem koraku.

Jednom snimljen šablon možete menjati u kategoriji „Plaćanja“(klikom na ikonicu sa slikom desktopa u gornjem desnom uglu) ili korigovati jednokratno tokom plaćanja.

Ako imate snimljen šablon, do njega dolazite odabirom ocpije „Odaberite šablon za plaćanje“(u okviru kategorije „Plaćanja“, u donjem delu „Na račun“).

Nakon odabira šablona, neophodno je da potvrdite ispravnost unetih podataka ili ih korigujete:

 • Korak 1

Biće vam prikazan račun sa kojeg se plaća, kao i podaci o primaocu. Takođe, biće vam prikazani detalji plaćanja: Iznos; Šifra plaćanja; Svrha plaćanja, Broj računa primaoca, model i poziv na broj. Sve ove podatke po potrebi možete izmeniti pre nastavka na korak 2.

 • Korak 2

Proverite da li su svi uneti podaci ispavni i ako jesu odaberite opciju „Plati“.

 • Korak 3

Izborom opcije „Plati“ na ekranu će se pojaviti pop-up poruka.
Klikom na dugme “Zahtevaj SMS kod” autorizacioni kod biće prosleđen na vaš broj telefona koji ste prijavili u banci.
Vrlo brzo dobićete SMS poruku sa SMS lozinkom čiji je period važenja 10 minuta.
Unesite kod u novi pop-up prozor i odaberite opciju „Potvrdi“. Plaćanje će ovim biti završeno.

Prenos novca sa i na Dobro Jutro račun
 • „Dobro jutro“ štednja Sberbank je jedinstveni i prvi takav oblik štednje u Srbiji, koji vam pruža mogućnost da pored postojećeg tekućeg računa otvorite dodatne dinarske i devizne štedne račune sa pripisivanjem kamate na dnevnom nivou. Na sav novac koji do 20h prebacite na „Dobro jutro“ štedni račun, pripisaće se kamata na tekući račun sledećeg jutra u 8h.
 • Sredstva su Vam na raspologanju svakog dana do 20h, i ukoliko želite, do tada ih možete vratiti nazad na svoj tekući račun.
 • Da biste putem Sberbank Online elektronskog bankarstva vršili prenos sa i na račune ,,Dobro Jutro štednje, u segmentu ,,Interni transferi" odaberite račun sa koga prenosite sredstva na račun ,,Dobro Jutro" štednje (ako uplaćujete na Dobro Jutro štednju, ovde birate tekući račun sa kojeg prenosite sredstva), potom račun na koji prenosite sredstva. Unesite iznos sredstava i izaberite opciju ,,Započni prenos".
 • Na sledećem ekranu biće vam prikazani detalji prenosa. Prenos potvrdite opcijom ,,Potvrdi" ili, ako želite da promenite, odaberite opciju ,,Nazad".
 • Prenos autorizujete unosom lozinke za logovanje na Sberbank Online elektronsko bankarstvo.

Prenos novca na kreditnu karticu
 • Uplatu novca na vašu kreditnu karticu možete izvršiti u okviru katergorije „Interni transferi“. Odaberite račun sa koga prenosite sredstva na račun kartice, potom račun kartice na koji prenosite sredstva. Unesite iznos sredstava i izaberite opciju „Započni prenos“.
 • Biće vam prikazani detalji prenosa. Odaberite opciju „Potvrdi“ da biste započeli prenos, ili „Nazad“ ako želite da izmenite podatke.
 • Prenos kompletirate autorizacijom prenosa, unosom vaše lozinke za logovanje na Sberbank Online Smart internet bankarstvo.

Smart keš kredit

Za korisnike Sberbank Online mobinog i internet bankartstva spremili smo jedinstven proizvod i uslugu - Smart keš kredit

 • Keš kredit u samo 3 koraka
 • Keš na računu za samo 5 minuta
 • 100% digitalno

Saznajte više o Smart keš kreditu!

Kupoprodaja deviza
 • Kupoprodaja deviza kroz Sberbank Online Smart internet bankarstvo, vrši se odabirom kategorije  „Menjačnica“.
 • U koraku 1, birate da li vršite kupovinu ili prodaju (odabirom jedne od ovih opcija na vrhu ekrana).
 • Nakon što odaberete opciju, unesite račun sa kojeg kupujete ili prodajete devize, račun na koji ih kupujete, unesite iznos i odaberite opciju „Započni prenos“.
 • Na sledećem ekranu, biće vam prikazani detalji transakcije. Da biste obavili kupovinu ili prodaju deviza, odaberite opciju „Potvrdi“. Ako želite da izmenite detalje transakcije, odaberite opciju „Nazad“.
 • Nakon potvrde transakcije, neophodno je da je autorizujete vašom lozinkom za logovanje Sberbank Online Smart internet bankarstvo.

Sber X:Change
 • Sber X:Change je napredna viševalutna menjačnica, koja omogućava kupovinu i prodaju valuta u realnom vremenu.
 • Sber X:Change integralni je deo servisa elektronskog bankarstva banke. Kreiran je u cilju olakšane kupovine i prodaje strane efektive, a trenutno je dostupno 10 različitih valuta, kroz 18 valutnih parova.
 • Servis funkcioniše tako što u realnom vremenu prikazuje trenutne vrednosti kurseva, koji se menjanjaju uživo i omogućavaju korisniku da po veoma povoljnom kursu kupuje ili prodaje sredstva.
 • U pitanju je jedinstven servis na domaćem tržištu, trenutno dostupan isključivo klijentima Sberbank Srbija.
 • Da biste postali korisnik Sber X:Change, dovoljno je da posetite bilo koju ekspozituru Sberbank i podnesete zahtev za servis.
 • Sber X:Change deo je servisa Sberbank Online, koji možete koristiti kroz bilo koji paket tekućeg računa ako ste već naš klijent. Ako još uvek niste naš klijent, omogućili smo vam i poseban Sber X:Change paket.

Uputstvo za upotrebu Sber X:Change.

Zaboravljena lozinka

U slučaju da ste zaboravili vašu lozinku, iz bezbednosnih razloga, neophodno je lično podnošenje zahteva za reaktivaciju naloga.