Auto kredit

Jednostavno do novog ili polovnog vozila

Prednosti Auto Kredita

Maksimalan iznos kredita do 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Period otplate do 84 meseci

Fiksna kamata tokom celog perioda otplate  za dinarske kredite

Kredit u dinarima ili indeksiran u eurima

Kupovina polovnih vozila

Kupovina novih vozila


Pregled uslova

  • Sberbank Auto kredit vam pruža mogućnost kupovine novih i polovnih vozila
  • Ista kamatna stopa za kupovinu novih i polovnih vozila
  • Nominalna kamatna stopa za dinarske kredite od 9.95%, fiksna tokom celog perioda otplate
  • Varijabilna kamatna stopa za dinarske kredite od 6.05% + 3M Belibor
  • Iznos kredita od 2.000 EUR do 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
  • Period otplate do 84 meseca
  • Obezbeđenje za auto kredit: administrativna zabrana, menica klijenta, kasko osiguranje i zaloga na vozilu koje je predmet kreditiranja.
  • Ukoliko je kredit indeksiran u evrima, obavezno je minimalno učešće / depozit u visini od 30%.


Kod kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, kamata se formira u skladu sa kretanjem tromesečnog BELIBOR-a.


Reprezentativni primeri

Auto kredit za kupovinu vozila sa kasko osiguranjem u RSD fiksna kamatna stopa
Iznos kredita 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 9.95% fiksna
Efektivna kamatna stopa: 20.45%
Period otplate: 84 meseca
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.114.085 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 3.000 RSD
- Overa izjave za auto kredit: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 32.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2% (jednokratno)
- Administriranje kreditne partije mesečno: 210 RSD

- Naknada za održavanja paketa tekućeg računa mesečno: 319 RSD


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.). EKS obračunat na dan 30.01.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.02.2019.godine.


Auto kredit za kupovinu vozila sa kasko osiguranjem u RSD varijabilna kamatna stopa
Iznos kredita 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 6.05%+3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 19.64%
Period otplate: 84 meseca
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.088.224 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Toršak uspostave zaloge: 3.000 RSD
- Overa izjave za auto kredit: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 32.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2% (jednokratno)
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD

- Naknada za održavanja paketa tekućeg računa mesečno: 319 RSD


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.). EKS obračunat na dan 30.01.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.02.2019.godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 28.01.2019. godine i iznosi 3.10%.


Zainteresovan/a sam za Auto kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.