Auto kredit

 Jednostavno do novog ili polovnog vozila

Prednosti Auto Kredita

Maksimalan iznos kredita do 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Period otplate do 96 meseci

Fiksna kamata tokom celog perioda otplate  za dinarske kredite

Kredit u RSD

Kupovina polovnih vozila

Kupovina novih vozila


Pregled uslova

 • Sberbank Auto kredit vam pruža mogućnost kupovine novih i polovnih vozila
 • Ista kamatna stopa za kupovinu novih i polovnih vozila
 • Nominalna kamatna stopa za dinarske kredite od 9.95%, fiksna tokom celog perioda otplate
 • Varijabilna kamatna stopa za dinarske kredite od 7.9% (7% + 3M Belibor)
 • Iznos kredita od 2.000 EUR do 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Period otplate do 96 meseci
 • Obezbeđenje za auto kredit: administrativna zabrana, menica klijenta, kasko osiguranje i zaloga na vozilu koje je predmet kreditiranja.
 • Ukoliko je kredit indeksiran u evrima, obavezno je minimalno učešće / depozit u visini od 30%.


Kod kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, kamata se formira u skladu sa kretanjem tromesečnog BELIBOR-a.


Reprezentativni primeri

Auto kredit za kupovinu vozila sa kasko osiguranjem u RSD fiksna kamatna stopa
Iznos kredita 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 9.95% fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou: 18.87%*
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata**): 1.164.450 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Pet menica: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 3.000 RSD
- Overa izjave za auto kredit: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 32.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva - jednokratno: 4.200 RSD

- Naknada za održavanja paketa tekućeg računa mesečno: 95 RSD

-Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno: 210 RSDOkvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.
*EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Auto kredit za kupovinu vozila sa kasko osiguranjem u RSD varijabilna kamatna stopa
Iznos kredita 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 7,9% (7%+3m Belibor)
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou: 16.69%**
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata***): 1.082.675 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 3.000 RSD
- Overa izjave za auto kredit: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 32.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 4.200 RSD
- Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD

- Naknada za održavanja paketa tekućeg računa mesečno: 95 RSD


**Okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.
**EKS obračunat na dan 10.05. 2021. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 06.05.2021. godine i iznosi 0.88%.
*** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.Zainteresovan/a sam za Auto kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

 • Lična karta

 

 • Izveštaj kreditnog biroa
 • Predračun (profaktura)izdata od strane prodavca automobila

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.