Auto kredit

Jednostavno do novog ili polovnog vozila

Prednosti Auto Kredita

Maksimalan iznos kredita do 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Period otplate do 84 meseci

Fiksna kamata tokom celog perioda otplate  za dinarske kredite

Kredit u dinarima ili indeksiran u eurima

Kupovina polovnih vozila

Kupovina novih vozila


Pregled uslova

  • Sberbank Auto kredit vam pruža mogućnost kupovine novih i polovnih vozila
  • Nominalna kamatna stopa za dinarske kredite za kupovinu novih vozila od 10.95%, fiksna tokom celog perioda otplate
  • Nominalna kamatna stopa za kredite indeksirane u evrima za kupovinu novih vozila od 7.45% + 3m Euribor
  • Nominalna kamatna stopa za dinarske kredite za kupovinu polovnih vozila od 13.95% fiksna tokom celog perioda otplate
  • Iznos kredita od 2.000 EUR do 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
  • Period otplate do 84 meseca
  • Obezbeđenje za auto kredit: administrativna zabrana, menica klijenta, kasko osiguranje i zaloga na vozilu koje je predmet kreditiranja.
  • Ukoliko je kredit indeksiran u evrima, obavezno je minimalno učešće / depozit u visini od 30%.

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).


Reprezentativni primeri

Auto kredit za kupovinu novog vozila sa kasko osiguranjem u RSD
Iznos kredita 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 10.95% fiksna
Efektivna kamatna stopa: 20.72%
Period otplate: 84 meseca
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.149.348,33 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Toršak uspostave zaloge: 3.000 RSD
- Overa izjave za auto kredit: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 32.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije mesečno: 210 RSD


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS za RSD kredite obračunat na dan 17.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.02.2017.godine.
EKS za EUR kredit obračunat na dan 06.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2017.godine. Vrednost 3m Euribor-a na dan 31.01.2017. iznosi -0.327.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Auto kredit za kupovinu polovnih vozila sa kasko osiguranjem u RSD
Iznos kredita 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 13.95% fiksna
Efektivna kamatna stopa: 24.08%
Period otplate: 84 meseca
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.259.953,40 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Toršak uspostave zaloge: 3.000 RSD
- Overa izjave za auto kredit: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 32.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS za RSD kredite obračunat na dan 17.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.02.2017.godine.
EKS za EUR kredit obračunat na dan 06.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2017.godine. Vrednost 3m Euribor-a na dan 31.01.2017. iznosi -0.327.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Auto kredit za kupovinu novog vozila sa kasko osiguranjem indeksiran u EUR
Iznos kredita 9.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 7.45% +3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 14.20%
Period otplate: 84 meseca
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 11.487,62 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Toršak uspostave zaloge: 3.000 RSD
- Overa izjave za auto kredit: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 32.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS za RSD kredite obračunat na dan 17.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.02.2017.godine.
EKS za EUR kredit obračunat na dan 06.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2017.godine. Vrednost 3m Euribor-a na dan 31.01.2017. iznosi -0.327.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Auto kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.