Facebook LinkedIn YouTube
Sberbank

Super Kredit Q1 2018

Super Kredit Q1 2018

Super Kredit Q4 2017 v2

Specijalna online ponuda

Prednosti

  • Brza procedura odobrenja
  • Prijavite se Online i iskoristite mogućnost odobrenja dozvoljenog prekoračenja na rok do 36 meseci i to pre prenosa prve zarade na Sberbank tekući račun

Uslovi

  • Keš kredit ili kredit za refinansiranje sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom
  • Maksimalni iznos do 3.000.000 RSD
  • Kredit sa ili bez prenosa zarade
  • Možete se opredeliti za kredit sa ili bez osiguranja

* Kamatna stopa je formirana kao zbir margine od 5% i vrednosti 3m Belibor-a čija vrednost na dan 05.09.2017. god. iznosi 3.55%

Do Super keš kredita u tri jednostavna koraka:

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujte poziv Sberbank agenta

Vrsta kredita

Iznos kredita

min.

35.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

min.

12 meseci

max.

96 meseci

min.

12 meseci

max.

84 meseci

Da li primate zaradu u Sberbank
Da    Ne
Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner
U radnom odnosu   Penzioner
Nominalna kamatna stopa (NKS) Na osnovu nominalne kamatne stope se iskazuje visina mesečne rate kredita. Kamatna stopa iznosi 9.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 6.5%+3m Belibor.
Efektivna kamatna stopa (EKS) *
Mesečna rata
Glavnica

(Ukupan neto iznos na kraju otplate, glavnica+kamata)
Prijava za kredit
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni
Kalkulator je informativnog karaktera.

Reprezentativni primeri

 
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 10,95% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 7,5% + 3m Belibor
EKS 12,39%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 753.927 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obračunat na dan 07.09.2017. Interkalarna kamata dospeva 15.09.2017. godine
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 9,95% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 6,5% + 3m Belibor
EKS 11,30%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 728.196 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obračunat na dan 07.09.2017. Interkalarna kamata dospeva 15.09.2017. godine
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 6% + 3m Belibor
EKS 10,92%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 719.307 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obračunat na dan 07.09.2017. Interkalarna kamata dospeva 15.09.2017. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 05.09.2017.godine i iznosi 3.55%.
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 5% + 3m Belibor
EKS 9,84%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 694.245 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obračunat na dan 07.09.2017. Interkalarna kamata dospeva 15.09.2017. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 05.09.2017.godine i iznosi 3.55%.

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
Kalkulator je informativnog karaktera.