Bonus kredit

Jedini nagrađuje kada se redovno otplaćuje!

Prednosti Bonus kredita

Jedini kredit koji vam varća novac

Period otplate od 12 do 96 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Najbolja kombinacija kamate, iznosa i roka

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Opredelite se za Bonus kredit uz koji dobijate mogućnost da svake godine budete nagrađeni povratom sredstava u visini od 1% od inicijlanog iznosa kredita*. Jedini uslov je da budete uredni u otplati kredita.
  • Maksimalni iznos povrata koji možete da dobijete je 8%. Ovo praktično znači, da ukoliko uzmete kredit od 1.000.000 RSD na 8 godina i uvek na vreme i u potpunosti otplaćujete rate, ostvarujete bonus u bruto iznosu od 10.000 RSD godišnje ili 80.000 RSD za ceo period otplate.
  • Rok kredita od 12 do 96 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa za Bonus keš kredit od 12.45% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 9%+3m Belibor
  • Nominalna kamatna stopa za Bonus kredit za refinansiranje od 11.45% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 8%+3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za Bonus keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 7.55% + 3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za Bonus kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 6.55% + 3m Belibor
  • Kamatna stopa se povećava za 1% ukoliko se klijent opredeli za kredit bez osiguranja
  • Bonus kredit uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa
- nezaposlenosti usled tehnološkog viška
- invaliditeta
- smrti usled nesrećnog slučaja


Kalkulator

Kalkulator je informativnog karaktera.

Da li primate zaradu u Sberbank

Da li ste u radnom odnosu ili penzioner

Iznos mesečne rate
RSD
Glavnica
RSD
+ Kamata
RSD
= Ukupan iznos kredita (glavnica + kamata)
RSD
Ukupan iznos kredita (glavnica + kamata)
RSD

RSD Iznos bonusa **
(Ukupan neto iznos na kraju otplate, glavnica+kamata)

Reprezentativni primeri

Bonus keš krediti sa uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 12.45% u prvih 36 meseci, nakon toga 9%+3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 17.80%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 792.917,32 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita - See more at: http://www.sberbank.rs/stanovnistvo.1121.html.1179.html/krediti/bonus-kredit.185.html#sthash.lYUedZ0l.dpuf
Ukupan godišnji neto BONUS: 4.200 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 24.04.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017.godine.
 
*Klijent svake godine ostvaruje pravno na 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove
Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak, na povrat sredstava obračuvana se porez u visini od 20%.
Klijent svake godine ostvaruje pravno na 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove - See more at: http://www.sberbank.rs/stanovnistvo.1121.html.1179.html/krediti/bonus-kredit.185.html#sthash.lYUedZ0l.dpuf


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Bonus krediti za refinansiranje sa uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 11.45% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 8%+3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 16.69%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 766.499,19 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
Ukupan neto BONUS po otplati 12 rata: 4.200 RSD
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 11.45% u prvih 36 meseci, nakon toga 8%+3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 18.94%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 4.595.177,52 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
Ukupan neto BONUS po otplati 12 rata: 25.200 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 24.04.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017.godine.
 
*Klijent svake godine ostvaruje pravno na 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove
Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak, na povrat sredstava obračuvana se porez u visini od 20%.
Klijent svake godine ostvaruje pravno na 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove - See more at: http://www.sberbank.rs/stanovnistvo.1121.html.1179.html/krediti/bonus-kredit.185.html#sthash.lYUedZ0l.dpuf


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Bonus keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom i uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 7.55% +3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 16.27%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 757.212,27 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
Ukupan neto BONUS po otplati 12 rata: 4.200 RSD
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 7.55% +3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 15.55%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 4.540.499,81 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
Ukupan neto BONUS po otplati 12 rata: 25.200 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 24.04.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017.godine.
 
*Klijent svake godine ostvaruje pravno na 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove
Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak, na povrat sredstava obračuvana se porez u visini od 20%.
Klijent svake godine ostvaruje pravno na 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove - See more at: http://www.sberbank.rs/stanovnistvo.1121.html.1179.html/krediti/bonus-kredit.185.html#sthash.lYUedZ0l.dpuf


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Bonus kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom i uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 6.55% +3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 15.19%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 731.463,58 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
Ukupan neto BONUS po otplati 12 rata: 4.200 RSD
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 6.55% +3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 17.49%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 4.386.254,64 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
Ukupan neto BONUS po otplati 12 rata: 25.200 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 24.04.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017.godine.
 
*Klijent svake godine ostvaruje pravno na 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove
Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak, na povrat sredstava obračuvana se porez u visini od 20%.
Klijent svake godine ostvaruje pravno na 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove - See more at: http://www.sberbank.rs/stanovnistvo.1121.html.1179.html/krediti/bonus-kredit.185.html#sthash.lYUedZ0l.dpuf


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Bonus kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.