Bonus krediti

Jedini kredit koji vas nagradjuje

Prednosti kredita

Jedini kredit koji Vam vraća novac

Period otplate od 12 do 95 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Najbolja kombinacija kamate, iznosa i roka

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Opredelite se za Bonus kredit uz koji dobijate mogućnost da svake godine budete nagrađeni povratom sredstava u visini od 1% od inicijlanog iznosa kredita*. Jedini uslov je da budete uredni u otplati kredita.

  • Rok kredita od 12 do 95 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa za Bonus keš kredit od 11.95% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 8.5%+3m Belibor**
  • Nominalna kamatna stopa za Bonus kredit za refinansiranje od 10.95% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 7.5%+3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za Bonus keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 7.55% + 3m Belibor**
  • Ukoliko se klijent opredeli za Bonus kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 6.55% + 3m Belibor**
  • Bonus kredit sa uključenim osiguranjem od nepredviđenih životnih okolnosti podrazumeva osiguranje po osnovu:

- prekida radnog odnosa
- nezaposlenosti usled tehnološkog viška
- invaliditeta
- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Kamatna stopa u slučaju Bonus kredita (keš kredit i kredit za refinansiranje) bez osiguranja je 1% viša

Vrsta kredita

Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period,Period,Period,Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period,Period,Period,Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Bonus keš kredit
BONUS keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 12.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 9.5%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 16.61%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 803.076 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine. **Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

BONUS keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 11.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 8.5%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 18.50%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 776.728 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine. **Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

BONUS keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.55%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 14.99%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 765.024 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine. **Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%..

BONUS keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.55%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 16.92%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 739.361 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine. **Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.


Bonus kredit za refinansiranje
BONUS kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 11.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 8.5% + 3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 15.49%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 776.728 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine. **Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

BONUS kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 10.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 7.5% + 3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 17.41%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 750.850 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine. **Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

BONUS kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.55%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 14.99%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 765.024 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine. **Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

BONUS kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.55%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 15.86%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 714.179 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine. **Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.