Bonus kredit za refinansiranje

Prednosti kredita

Mogućnost ostvarivanja prava na isplatu 1% od iznosa kredita godišnje*

Period otplate 12 -71 mesec

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 18 meseci

Odlična kombinacija kamate, iznosa i roka

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Opredelite se za Bonus kredit za refinansiranje uz koji dobijate mogućnost da svake godine budete nagrađeni povratom sredstava u visini od 1% od inicijalnog iznosa kredita godišnje*. Jedini uslov je da budete uredni u otplati kredita.

  • Rok kredita 12 - 71 mesec
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Kombinovana KS od 8.4% fiksna u prvih 18 meseci, nakon tog perioda od 6.9%+3m Belibor, EKS od 13.48%**
  • Varijabilna KS od 8.4% (7.5%+3m Belibor**), EKS od 13.48%***
  • Bonus kredit sa uključenim osiguranjem od nepredviđenih životnih okolnosti podrazumeva osiguranje po osnovu:

- prekida radnog odnosa
- nezaposlenosti usled tehnološkog viška
- invaliditeta
- smrti usled nesrećnog slučaja

  •  Ponuda je dostupna klijentima koji su zaposleni, primaoci redovnog mesečnog dohotka.

*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.


Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

71 meseci


Da li želite osiguranje uz kredit?


Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 71 mesec
NKS na godišnjem nivou 9.4% (8.5%+3m Belibor)
EKS na godišnjem nivou *
11.31%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 1.310.413 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus ** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 2% (min 3600 rsd) od inicijalnog iznosa kredita
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


Okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl. Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD. Ponuda važi uz prenos zarade na Sberbank tekući račun.
* EKS obračunat na dan 21.12.2020. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 17.12.2020. godine i iznosi 0.9%
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.01.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.
***Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 71 mesec
NKS na godišnjem nivou 9.4% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7.9%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
11.31%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 1.310.413 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus *** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 2% (min 3600 rsd) od inicijalnog iznosa kredita
Dve Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


Okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl. Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD. Ponuda važi uz prenos zarade na Sberbank tekući račun.
* EKS obračunat na dan 21.12.2020. godine.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.01.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.
***Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 71 mesec
NKS na godišnjem nivou 8.4% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.9%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
13.48%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 1.274.992 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus *** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 2% (min 3600 rsd) od inicijalnog iznosa kredita
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


Okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl. Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD. Ponuda važi uz prenos zarade na Sberbank tekući račun.
* EKS obračunat na dan 21.12.2020. godine.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.01.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.
***Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 71 mesec
NKS na godišnjem nivou 8.4% (7.5%+3m Belibor)
EKS na godišnjem nivou *
13.48%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 1.274.992 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus *** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 2% (min 3600 rsd) od inicijalnog iznosa kredita
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


Okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl. Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD. Ponuda važi uz prenos zarade na Sberbank tekući račun.
* EKS obračunat na dan 21.12.2020. godine.  Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 17.12.2020. godine i iznosi 0.9%
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.01.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.
***Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.


Reprezentativni primer

**Reprezentativni primer za dinarski Bonus kredit za refinansiranje - sa kombinovanom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 71 mesec po nominalnoj kamatnoj stopi 8.4% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.4%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Dve Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog biroa - 246 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 2% od inicijalnog iznosa kredita, minimalno 3.600 rsd, Naknada za održavanje paketa tekućeg racuna (mesečno) - 95 rsd. Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) - 1.274.992 rsd. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.01.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.Ukupan godišnji neto Bonus iznosi 8.400 rsd. Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak građana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%. EKS: 13.48% obračunat na dan 21.12.2020. godine.

 

***Reprezentativni primer za dinarski Bonus kredit za refinansiranje - sa varijabilnom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 71 mesec po nominalnoj kamatnoj stopi 8.4% (7.5%+3m Belibor). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Dve Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog biroa - 246 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 2% od inicijalnog iznosa kredita, minimalno 3.600 rsd, Naknada za održavanje paketa tekućeg racuna (mesečno) - 95 rsd. Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) - 1.274.992 rsd. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.01.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.Ukupan godišnji neto Bonus iznosi 8.400 rsd. Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%. EKS: 13.48% obračunat na dan 21.12.2020. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 17.12.2020. godine i iznosi 0.9%.