Bonus kredit

Jedini nagrađuje kada se redovno otplaćuje!

Prednosti Bonus kredita

Jedini kredit koji Vam vraća novac

Period otplate od 12 do 96 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Najbolja kombinacija kamate, iznosa i roka

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Opredelite se za Bonus kredit uz koji dobijate mogućnost da svake godine budete nagrađeni povratom sredstava u visini od 1% od inicijlanog iznosa kredita*. Jedini uslov je da budete uredni u otplati kredita.
  • Maksimalni iznos povrata koji možete da dobijete je 8%. Ovo praktično znači, da ukoliko uzmete kredit od 1.000.000 RSD na 8 godina i uvek na vreme i u potpunosti otplaćujete rate, ostvarujete bonus u bruto iznosu od 10.000 RSD godišnje ili 80.000 RSD za ceo period otplate.
  • Rok kredita od 12 do 96 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa za Bonus keš kredit od 12.45% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 9%+3m Belibor
  • Nominalna kamatna stopa za Bonus kredit za refinansiranje od 11.45% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 8%+3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za Bonus keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 7.55% + 3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za Bonus kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 6.55% + 3m Belibor
  • Kamatna stopa se povećava za 1% ukoliko se klijent opredeli za kredit bez osiguranja
  • Bonus kredit uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa
- nezaposlenosti usled tehnološkog viška
- invaliditeta
- smrti usled nesrećnog slučaja


Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

96 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Kalkulator je informativnog karaktera.
Bonus keš kredit
Bonus keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 13.45% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 10%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 16.10%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.638.130 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 07.12.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.12.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 05.12.2018. godine i iznosi 3.05%

Bonus keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 12.45% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 9%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 17.99%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.584.451 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 07.12.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.12.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 05.12.2018. godine i iznosi 3.05%

Bonus keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.55%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.01%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.539.573 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 07.12.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.12.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 05.12.2018. godine i iznosi 3.05%

Bonus keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.55%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 15.97%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.487.670 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 07.12.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.12.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 05.12.2018. godine i iznosi 3.05%


Bonus kredit za refinansiranje
Bonus kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 12.45% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 9% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.97%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.584.451 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 07.12.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.12.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 05.12.2018. godine i iznosi 3.05%

Bonus kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 12.45% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 7% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.97%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.584.451 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 07.12.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.12.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 05.12.2018. godine i iznosi 3.05%

Bonus kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.55%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 12.90%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.487.670 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 07.12.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.12.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 05.12.2018. godine i iznosi 3.05%

Bonus kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.55%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.89%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.436.747 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 07.12.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.12.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 05.12.2018. godine i iznosi 3.05%


Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.