Bonus krediti za refinansiranje

Prednosti kredita

Mogućnost ostvarivanja prava na isplatu 1% od iznosa kredita godišnje*

Period otplate od 12 do 83 meseca

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 18 meseci

Odlična kombinacija kamate, iznosa i roka

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Opredelite se za Bonus kredit za refinansiranje uz koji dobijate mogućnost da svake godine budete nagrađeni povratom sredstava u visini od 1% od inicijlanog iznosa kredita godišnje*. Jedini uslov je da budete uredni u otplati kredita.

  • Rok kredita od 12 do 83 meseca
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa (kombinovana) za Bonus kredit za refinansiranje od 9% fiksna u prvih 18 meseci, nakon tog perioda od 6.55%+3m Belibor, EKS od 13.18%**
  • Nominalna kamatna stopa (varijabilna) za Bonus kredit za refinansiranje od 8,4% (6,75%+3m Belibor***), EKS od 12.55%****
  • Za online prijave trošak obrade kredita se ne naplaćuje
  • Bonus kredit sa uključenim osiguranjem od nepredviđenih životnih okolnosti podrazumeva osiguranje po osnovu:

- prekida radnog odnosa
- nezaposlenosti usled tehnološkog viška
- invaliditeta
- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Navedene kamatne stope važe za opcije Bonus kredita za refinansiranje sa osiguranjem, u slučaju Bonus kredita za refinansiranje bez osiguranja, kamatna stopa je 1% viša


Ponuda važi od 01.01.2020.godine do 31.01.2020. godine

*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.


Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

83 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


**Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa Bonus opcijom sa kombinovanom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.55%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd. Naknada za obradu zahtevase ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.347.963 rsd. Ukupan godišnji neto Bonus iznosi 8,400 rsd.  Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%. EKS: 13.18% obračunat na dan 25.12.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine.


***Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 23.12.2019.godine i iznosi 1.65%.


****Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa Bonus opcijom sa varijabilnom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8,4% (6,75%+3m Belibor**). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.322.806 rsd. Ukupan godišnji neto Bonus iznosi 8,400 rsd.  Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%. EKS: 12.55% obračunat na dan 25.12.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine.

 

Bonus kredit za refinansiranje
Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 10% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 7.55%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 11.12%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.390.497 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 25.12.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
**Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 7.75%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 10.47%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 1.364.886 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS je obračunat na dan 25.12.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva  01.01.20120.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 23.12.2019.godine i iznosi 1.65%.
** Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.55%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 13.18%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.347.963 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 25.12.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
**Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 6.75%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 12.55%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 1.322.806 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS je obračunat na dan 25.12.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva  01.01.20120.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 23.12.2019.godine i iznosi 1.65%.
** Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.


**Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa Bonus opcijom sa kombinovanom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.55%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd. Naknada za obradu zahtevase ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.347.963 rsd. Ukupan godišnji neto Bonus iznosi 8,400 rsd.  Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%. EKS: 13.18% obračunat na dan 25.12.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine.


***Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 23.12.2019.godine i iznosi 1.65%.


****Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa Bonus opcijom sa varijabilnom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8,4% (6,75%+3m Belibor**). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.322.806 rsd. Ukupan godišnji neto Bonus iznosi 8,400 rsd.  Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%. EKS: 12.55% obračunat na dan 25.12.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine.

 


Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.