Bonus krediti za refinansiranje

Prednosti kredita

Mogućnost ostvarivanja prava na isplatu 1% od iznosa kredita godišnje*

Period otplate od 12 do 83 meseca

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 18 meseci

Odlična kombinacija kamate, iznosa i roka

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Opredelite se za Bonus kredit za refinansiranje uz koji dobijate mogućnost da svake godine budete nagrađeni povratom sredstava u visini od 1% od inicijlanog iznosa kredita godišnje*. Jedini uslov je da budete uredni u otplati kredita.

  • Rok kredita od 12 do 83 meseca
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Kombinovana KS od 8.4% fiksna u prvih 18 meseci, nakon tog perioda od 6.9%+3m Belibor, EKS od 13.32%*
  • Varijabilna KS od 8.6% (7.5%+3m Belibor**), EKS od 13.54%***
  • Bonus kredit sa uključenim osiguranjem od nepredviđenih životnih okolnosti podrazumeva osiguranje po osnovu:

- prekida radnog odnosa
- nezaposlenosti usled tehnološkog viška
- invaliditeta
- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Navedene kamatne stope važe za opcije Bonus kredita za refinansiranje sa osiguranjem, u slučaju Bonus kredita za refinansiranje bez osiguranja, kamatna stopa je 1% viša

 

*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.


Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

83 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 8.5% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
11.42%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.372.859
Ukupan godišnji neto Bonus ** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 2% (min 3600 rsd) od inicijalnog iznosa kredita
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.08.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.08.2020.godine i iznosi 533 RSD.
Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 10.08.2020.godine i iznosi 1.04%. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
** Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 9.4% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7.9%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
11.20%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.364.363
Ukupan godišnji neto Bonus ** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 2% (min 3600 rsd) od inicijalnog iznosa kredita
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.08.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.08.2020.godine i iznosi 522 RSD. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
**Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 8.4% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.9%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
13.32%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.322.339
Ukupan godišnji neto Bonus ** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 2% (min 3600 rsd) od inicijalnog iznosa kredita
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.08.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.08.2020.godine i iznosi 467 RSD. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
**Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 7.5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
13.54%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.330.683
Ukupan godišnji neto Bonus ** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 2% (min 3600 rsd) od inicijalnog iznosa kredita
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.08.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.08.2020.godine i iznosi 478 RSD. Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 10.08.2020.godine i iznosi 1.04%. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
** Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.


Reprezentativni primer

* Reprezentativni primer za dinarski Bonus kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8.4% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.9%+3m Belibor.
Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 2% od inicijalnog iznosa kredita, minimalno 3.600 rsd.
Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.322.339 rsd. EKS: 13.32% obračunat na dan 12.08.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 15.08.2020.godine i iznosi 467 RSD.
**Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak građana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.


***Reprezentativni primer za dinarski Bonus kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8.6% (7.5%+3m Belibor).
Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 2% od inicijalnog iznosa kredita, minimalno 3.600 rsd.
Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.330.683 rsd. EKS: 13.54% obračunat na dan 12.08.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 15.08.2020.godine i iznosi 478 RSD. Vrednost Belibor-a je uzeta na dan 10.08.2020. i iznosi 1.04%.
****Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak građana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.