Bonus krediti za refinansiranje

Prednosti kredita

Mogućnost ostvarivanja prava na isplatu 1% od iznosa kredita godišnje*

Period otplate od 12 do 95 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 18 meseci

Odlična kombinacija kamate, iznosa i roka

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Opredelite se za Bonus kredit za refinansiranje uz koji dobijate mogućnost da svake godine budete nagrađeni povratom sredstava u visini od 1% od inicijlanog iznosa kredita godišnje*. Jedini uslov je da budete uredni u otplati kredita.

  • Rok kredita od 12 do 95 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa (kombinovana) za Bonus kredit za refinansiranje od 8,4% fiksna u prvih 18 meseci, nakon tog perioda od 6.55%+3m Belibor, EKS od 9,52%**
  • Nominalna kamatna stopa (varijabilna) za Bonus kredit za refinansiranje od 8,6% (6,55%+3m Belibor***), EKS od 9,74%****
  • Trošak obrade kredita se ne naplaćuje
  • Bonus kredit sa uključenim osiguranjem od nepredviđenih životnih okolnosti podrazumeva osiguranje po osnovu:

- prekida radnog odnosa
- nezaposlenosti usled tehnološkog viška
- invaliditeta
- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Navedene kamatne stope važe za Bonus kredite za refinansiranje sa ili bez opcije uključenog osiguranja.


Ponuda važi od 1.10.2019. do 29.11.2019. godine.

*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.


Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Bonus kredit za refinansiranje
Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.4% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.55%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 9.52%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.375.487 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
**Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.55%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 9.73%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 1.385.299 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine.  Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 10.09.2019.godine i iznosi 1.99%.
** Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.4% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.55%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 12.58%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.375.487 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
**Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Dinarski BONUS Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.55%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 12.79%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 1.385.299 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus** 8.400 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine.  Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 10.09.2019.godine i iznosi 1.99%.
** Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.


**Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa Bonus opcijom sa kombinovanom kamatnom stopom i bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 8.4% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.55%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 159 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.372.687 rsd. Ukupan godišnji neto Bonus iznosi 8,400 rsd.  Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%. EKS: 9,52% obračunat na dan 07.11.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 08.11.2019.godine.
***Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 05.11.2019.godine i iznosi 1.97%.


****Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa Bonus opcijom sa varijabilnom kamatnom stopom i bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 8.6% (6.55%+3m Belibor). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 159 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.382.433 rsd. Ukupan godišnji neto Bonus iznosi 8,400 rsd.  Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%. EKS: 9,74% obračunat na dan 07.11.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 08.11.2019.godine. Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 05.11.2019.godine i iznosi 1.97%.