Bonus kredit za penzionere

Jedini kredit koji vraća novac

Prednosti

Jedini kredit koji vam vraća novac

Period otplate od 12 do 84 meseci

Maksimalan iznos kredita do 1.200.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Opterećenje prihoda do 50%

Osiguranje od nepredviđenih zivotnih okolnosti


Pregled uslova

 • Bonus kredit svim klijentima koji uredno izmiruju rate, obezbeđuje siguran povrat novca u visini i do 7% ukupnog iznosa kredita. Na kraju svake godine, na vaš račun biće uplaćen bonus od 1%* iznosa kredita. To znači da, ukoliko se odlučite za kredit sa rokom od 7 godina, maksimalan iznos povrata koji možete da dobijete je 7%. Jedini uslov je da budete uredni u otplati kredita.
 • Rok kredita od 12 do 84 meseca
 • Opterećenje prihoda do 50%
 • Iznos kredita do 10.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) za kredite sa uključenim osiguranjem ili individualnom polisom osiguranja.
 • Nominalna kamatna stopa za Bonus keš kredit od 12.45 % fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 9%+3m Belibor
 • Nominalna kamatna stopa za Bonus kredit za refinansiranje od 11.45 % fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 8%+3m Belibor
 • U slučaju Keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 7.55% + 3m Belibor
 • U slučaju  kredita za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 6.55% + 3m Belibor
 • Bonus krediti za penzionere uključuju osiguranje od:

- smrti usled nezgode 

- smrti usled bolesti

 • Kamatna stopa se povećava za 1% ukoliko se klijent opredeli za kredit bez osiguranja.
 • Obezbeđenje Bonus kredita za penzionere putem administrativne zabrane (za penzionere koji ne prebacuju penziju) i menice klijenta.

Kalkulator

Kalkulator je informativnog karaktera.

Da li primate penziju u Sberbank

Iznos mesečne rate
RSD
Glavnica
RSD
+ Kamata
RSD
= Ukupan iznos kredita (glavnica + kamata)
RSD
Ukupan iznos kredita (glavnica + kamata)
RSD

RSD Iznos bonusa **
(Ukupan neto iznos na kraju otplate, glavnica+kamata)

Reprezentativni primeri

Bonus keš kredit za penzionere sa uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou 12.45% u prvih 36 meseci, nakon toga 9% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 19.98%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 752.597,72 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD fiksno + 0.25% od inicijalnog iznosa kredita

Ukupan neto BONUS po otplati 12 rata 4.200 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 19.05.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.05.2017.godine.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Bonus kredit za refinansiranje za penzionere sa uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou 11.45% u prvih 36 meseci, nakon toga 8% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 18.88%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 730.072,28 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD fiksno + 0.25% od inicijalnog iznosa kredita

Ukupan neto BONUS po otplati 12 rata 4.200 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 19.05.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.05.2017.godine.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Bonus keš kredit za penzionere sa varijabilnom kamatnom stopom i uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou 7.55% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 18.50%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 722.277,59 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD fiksno + 0.25% od inicijalnog iznosa kredita

Ukupan neto BONUS po otplati 12 rata 4.200 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 19.05.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.05.2017.godine.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Bonus kredit za refinansiranje za penzionere sa varijabilnom kamatnom stopom i uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou 6.55% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 17.42%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 700.263,42 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD fiksno + 0.25% od inicijalnog iznosa kredita

Ukupan neto BONUS po otplati 12 rata 4.200 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 19.05.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.05.2017.godine.
Nominalna kamatna stopa je formirana kao zbir margine i 3m Belibor-a čija vrednost na dan 17.05.2017.godine iznosi 3.52%.

*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Bonus kredit za penzionere

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.