Bonus kredit za penzionere

Jedini kredit koji vraća novac

Prednosti

Jedini kredit koji vam vraća novac

Period otplate od 12 do 84 meseci

Maksimalan iznos kredita do 1.200.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Opterećenje prihoda do 50%

Osiguranje od nepredviđenih zivotnih okolnosti


Pregled uslova

 • Bonus kredit svim klijentima koji uredno izmiruju rate, obezbeđuje siguran povrat novca u visini i do 7% ukupnog iznosa kredita. Na kraju svake godine, na vaš račun biće uplaćen bonus od 1%* iznosa kredita. To znači da, ukoliko se odlučite za kredit sa rokom od 7 godina, maksimalan iznos povrata koji možete da dobijete je 7%. Jedini uslov je da budete uredni u otplati kredita.
 • Rok kredita od 12 do 84 meseca
 • Opterećenje prihoda do 50%
 • Iznos kredita do 10.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) za kredite sa uključenim osiguranjem ili individualnom polisom osiguranja.
 • Nominalna kamatna stopa za Bonus keš kredit od 12.45 % fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 9%+3m Belibor
 • Nominalna kamatna stopa za Bonus kredit za refinansiranje od 11.45 % fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 8%+3m Belibor
 • U slučaju Keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 7.55% + 3m Belibor
 • U slučaju  kredita za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 6.55% + 3m Belibor
 • Bonus krediti za penzionere uključuju osiguranje od:

- smrti usled nezgode 

- smrti usled bolesti

 • Kamatna stopa se povećava za 1% ukoliko se klijent opredeli za kredit bez osiguranja.
 • Obezbeđenje Bonus kredita za penzionere putem administrativne zabrane (za penzionere koji ne prebacuju penziju) i menice klijenta.

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

96 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner?

Da li želite osiguranje uz kredit?


Kalkulator je informativnog karaktera.
Bonus keš kredit
Bonus keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 10.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 6.1%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 12.40%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 753.471 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.

Bonus keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 6%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 10.28%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 703.835 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.

Bonus keš kredit za penzionere sa kombinovanom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou 10.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 6.1%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 12.40%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 718.799 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.

Bonus keš kredit za penzionere sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou 6%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 10.28%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 676.366 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.


Bonus kredit za refinansiranje
Bonus kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 9.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 5.1% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 11.30%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 727.782 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.

Bonus kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 9.2%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 679.116 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.

Bonus kredit za refinansiranje za penzionere sa kombinovanom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou 9.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 5.1% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 11.33%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 696.856 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.

Bonus kredit za refinansiranje za penzionere sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou 5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 9.2%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 655.176 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.


Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.