Keš kredit

Kredit u pravi čas

Prednosti

Za sve vaše potrebe

Period otplate do 96 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Opterećenje prihoda do 50%

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Period otplate do 96 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa od 11.95% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 8.5%+3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 7.05% + 3m Belibor
  • Keš kredit uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Kamatna stopa se povećava za 1% ukoliko se klijent opredeli za kredit bez osiguranja.
  • Obezbeđenje keš kredita putem administrativne zabrane i menice klijenta.

Kalkulator

Kalkulator je informativnog karaktera.

Da li primate zaradu u Sberbank

Da li ste u radnom odnosu ili penzioner

Iznos mesečne rate
RSD
Glavnica
RSD
+ Kamata
RSD
= Ukupan iznos kredita (glavnica + kamata)
RSD
Ukupan iznos kredita (glavnica + kamata)
RSD

RSD Iznos bonusa **
(Ukupan neto iznos na kraju otplate, glavnica+kamata)

Reprezentativni primeri

Keš kredit sa uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 11.95% u prvih 36 meseci, nakon toga 8.5%+3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 17.20%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 780,312 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita


Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.). EKS obračunat na dan 16.11.2017. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 25.11.2017. god.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 14.11.2017.god. i iznosi 3.07%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Keš kredit sa uključenim osiguranjem i rokom otplate do 36 meseci
Iznos kredita 300.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 10.95% fiksno
Efektivna kamatna stopa: 18.33%
Period otplate: 36 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 354.144 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.). EKS obračunat na dan 16.11.2017. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 25.11.2017. god.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 14.11.2017.god. i iznosi 3.07%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Keš kredit sa uključenim osiguranjem i varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 7.05% +3M Belibor
Efektivna kamatna stopa: 15.29%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 734.724 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.). EKS obračunat na dan 16.11.2017. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 25.11.2017. god.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 14.11.2017.god. i iznosi 3.07%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Keš krediti sa varijabilnom kamatnom stopom i uključenim osiguranjem na rok otplate do 36 meseci
Iznos kredita 300.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 6.05% +3M Belibor
Efektivna kamatna stopa: 16.36%
Period otplate: 36 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 345.133RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.). EKS obračunat na dan 16.11.2017. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 25.11.2017. god.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 14.11.2017.god. i iznosi 3.07%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Keš kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.