Keš kredit

Kredit u pravi čas

Prednosti

Za sve vaše potrebe

Period otplate do 95 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 18 meseci

Opterećenje prihoda do 50%

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Period otplate do 95 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa (kombinovana) od 8,9% fiksna u prvih 18 meseci, nakon tog perioda od 7,05%+3m Belibor, EKS od 10,21%*
  • Nominalna kamatna stopa (varijabilna) od 9,1%  (7.05% + 3m Belibor**), EKS od 10,43%***
  • Keš kredit uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Navedene kamatne stope važe za kredite sa ili bez opcije uključenog osiguranja.
  • Obezbeđenje keš kredita putem administrativne zabrane i menice klijenta.

 

Ukoliko zahtev podnesete ONLINE - troškovi obrade kredita se ne naplaćuju.
Ponuda važi od 1.10.2019. do 29.11.2019. godine.
 

 

 

 

 


Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Super keš kredit
Dinarski Keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
10.06%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.400.092 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
13.10%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.400.092 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita 

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.05% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
10.27%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.410.003 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 10.09.2019.godine i iznosi 1.99%.

Dinarski Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
13.31%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.410.003 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 10.09.2019.godine i iznosi 1.99%.Kalkulator je informativnog karaktera.

*Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom i bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 8,9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7,05%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Naknada za obradu zahteva (jednokratno) - 0,5% od iznosa kredita (minimalno 3.600 rsd), Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 159 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.399.103 rsd. EKS: 10,21% obračunat na dan 12.9.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine.

**Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 10.09.2019.godine i iznosi 1.99%.

***Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom i bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 9.1% (7.05%+3m Belibor). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Naknada za obradu zahteva (jednokratno) - 0,5% od iznosa kredita (minimalno 3.600 rsd), Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 159 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.410.003 rsd.
EKS: 10,43% obračunat na dan 12.9.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 10.09.2019.godine i iznosi 1.99%.

 


Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.