Keš kredit

Kredit u pravi čas

Prednosti

Za sve vaše potrebe

Period otplate do 96 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Opterećenje prihoda do 50%

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Period otplate do 96 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa od 11.95% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 8.5%+3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 7.05% + 3m Belibor
  • Keš kredit uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Kamatna stopa se povećava za 1% ukoliko se klijent opredeli za kredit bez osiguranja.
  • Obezbeđenje keš kredita putem administrativne zabrane i menice klijenta.

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

96 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner?

Da li želite osiguranje uz kredit?


Kalkulator je informativnog karaktera.
Super keš kredit
Keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 12.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 9.5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 15.30%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 806.126 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 2% jednokratno od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


EKS obračunat na dan 28.06.2018. god. a interkalarna kamata dospeva 02.07.2018.god.
Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 26.08.2018.god i iznosi 2.88%.

Keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 11.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 8.5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 17.19%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 779.482 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 2% jednokratno od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita 

EKS obračunat na dan 28.06.2018. god. a interkalarna kamata dospeva 02.07.2018.god.
Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 26.08.2018.god i iznosi 2.88%.

Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 13.10%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 754.616 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 2% jednokratno od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


EKS obračunat na dan 28.06.2018. god. a interkalarna kamata dospeva 02.07.2018.god.
Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 26.08.2018.god i iznosi 2.88%.

Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 15.07%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 728.916 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 2% jednokratno od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS obračunat na dan 28.06.2018. god. a interkalarna kamata dospeva 02.07.2018.god.
Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 26.08.2018.god i iznosi 2.88%.


Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.