Keš kredit

Kredit u pravi čas

Prednosti

Za sve vaše potrebe

Period otplate do 95 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Opterećenje prihoda do 50%

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Period otplate do 95 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa od 11.45% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 8%+3m Belibor**
  • Ukoliko se klijent opredeli za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 7.05% + 3m Belibor**
  • Keš kredit uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Kamatna stopa u slučaju keš kredita bez osiguranja je 1% viša
  • Obezbeđenje keš kredita putem administrativne zabrane i menice klijenta.

 


Vrsta kredita

Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period,Period,Period,Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period,Period,Period,Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Super keš kredit
Keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 12.45% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 9%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 16.05%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 789.844 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%

Keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 11.45% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 8%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 17.95%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 763.730 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita 

 


EKS je obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%

Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.05%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 14.44%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 752.133 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%

Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.05%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 16.39%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 726.710 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 2% (minimum 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.