Prednosti

Period otplate do 36 meseci
Maksimalan iznos kredita do 360.000 RSD
Fiksna kamatna stopa u prvih 18 meseci

Pregled uslova

  • Nominalna kamatna stopa 7.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.4%+3m Belibor, EKS od 9.81%*
  • Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
  • Osiguranje uz kredit nije predviđeno ponudom
  • Prenos zarade na tekući račun u Sberbank nije obavezan

Ponuda važi od 24.08.2020. godine do 30.09.2020. godine


Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

360.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

6 meseci

max.

36 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner


*Reprezentativni primer za dinarski keš kredit bez osiguranja, po kombinovanoj kamatnoj stopi i uz opcion prenos zarade na tekući račun u Sberbank (okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Nominalna kamatna stopa iznosi 7.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.4%+3m Belibor, EKS 9.81% obračunata  na dan 18.08.2020.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.08.2020. godine i iznosi 450 RSD.  Iznos kredita na koji je obračunat reprezentativni primer je 360.000 rsd, uz period otplate 36 meseci. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica): 403.587 RSD. Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS-a: Dve Menice 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje.

 

Ponuda se odnosi na klijente, zaposlene i penzionere, primaoce redovnog mesečnog dohotka, za koje osiguranje uz kredit nije obavezan element (osiguranje uz kredit nije predviđeno ponudom).

Dinarski keš kredit "Slušamo vas baš kada treba" sa kombinovanom kamatnom stopom i bez osiguranja
Iznos kredita 360.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.4% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 9.81%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 403.587 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) ne naplaćuje se
Dve menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD

 


 * Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 18.08.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.08.2020.godine i iznosi 450 rsd.
Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Ponuda se odnosi na klijente , zaposlene i penzionere, primaoce redovnog mesečnog dohotka, za koje osiguranje uz kredit nije obavezan element jer isto ponudom nije predviđeno . Prenos zarade na tekući račun u Sberbank je opcion.

    
 


*Reprezentativni primer za dinarski keš kredit bez osiguranja, po kombinovanoj kamatnoj stopi i uz opcion prenos zarade na tekući račun u Sberbank (okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Nominalna kamatna stopa iznosi 7.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.4%+3m Belibor, EKS 9.81% obračunata  na dan 18.08.2020.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.08.2020. godine i iznosi 450 RSD.  Iznos kredita na koji je obračunat reprezentativni primer je 360.000 rsd, uz period otplate 36 meseci. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica): 403.587 RSD. Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS-a: Dve Menice 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje.

 

Ponuda se odnosi na klijente, zaposlene i penzionere, primaoce redovnog mesečnog dohotka, za koje osiguranje uz kredit nije obavezan element (osiguranje uz kredit nije predviđeno ponudom).


Kalkulator je informativnog karaktera.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.


Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.