KREDIT ZA REFINANSIRANJE

BRZO I LAKO NA ROK DO 9 GODINA

Prednosti

Samo uz ličnu kartu*

Brz proces obrade zahteva

Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje


Refinansiranje uz duži period otplate

Poštovani,


U skladu sa Odlukama Narodne banke Srbije, (Odluka o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda) Sberbank Vam omogućava da refinansirate svoje kreditne obaveze uz duži period otplate kredita – do devet godina i na taj način obezbedite nižu mesečnu ratu kredita.


Refinansiranje je omogućeno svim klijentima koji imaju kreditna zaduženje, a po osnovu gotovinskog kredita, kredita za refinansiranje ili drugog kredita, kao i kreditne kartice, koji su realizovani pre 18.03.2020. godine.

*Zahtev za kredit za refinansiranje do 9 godina klijenti banke podnose u Sberbank ekspoziturama, samo uz ličnu kartu, bez dodatne dokumentacije. Klijenti ne dostavljaju nove administrativne zabrane, osim u slučaju promene poslodavca.

 


Ponuda važi do 31.12.2021. godine.


Pregled uslova

 

Nominalna kamatna stopa
  • Kombinovana -  od 7.9% fiksno u prvih 18 meseci, nakon toga od 6.4%+3m Belibor, EKS od 11.85%**
  • Varijabilna – od 8.1% (7% + 3m Belibor), EKS od 12.06%***

 

Maksimalni iznos kredita
  • do 3.000.000 dinara (iznos kredita za refinansiranje ne može biti viši od preostalog neotplaćenog iznosa kredita koji je predmet refinansiranja)

 

Period otplate kredita za refinansiranje
  • Period otplate kredita može biti do 107 meseci, za kredite za refinansiranje za koje je podnet zahtev do 31. decembra 2020. godine, odnosno 95 meseci za kredite za refinansiranje za koje je podnet zahtev u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine

 Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

107 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


 **Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje - sa kombinovanom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 500.000 rsd, rok 107 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 7.9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.4%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za održavanje paketa tekućeg racuna (mesečno) - 95 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Izveštaj Kreditnog Biroa se ne naplaćuje, a trošak dve menice je na teret Banke. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.397.693 rsd. EKS: 11.85% obračunat na dan 22.09.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 01.10.2020.godine i iznosi 1.317 RSD.

 

***Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje - sa varijabilnom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 500.000 rsd, rok 107 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 8.1% (7% + 3m Belibor). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za održavanje paketa tekućeg racuna (mesečno) - 95 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Izveštaj Kreditnog Biroa se ne naplaćuje, a trošak dve menice je na teret Banke. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.408.801 rsd. EKS: 12.06% obračunat na dan 22.09.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 01.10.2020.godine i iznosi 1.350 RSD. Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 18.09.2020. godine i iznosi 1.02%.

Dinarski Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 107 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 9.89%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.453.730
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) ne naplaćuje se
Izveštaj Kreditnog biroa ne naplaćuje se
Menice na teret Banke
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 * Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 22.09.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.10.2020.godine i iznosi 1.483 rsd. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.


Dinarski Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 107 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou*
11.85%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.397.693
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) ne naplaćuje se
Izveštaj Kreditnog Biroa ne naplaćuje se
Dve menice na teret Banke
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 * Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 22.09.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.10.2020.godine i iznosi 1.317 rsd. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.


Dinarski Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 107 meseci
NKS na godišnjem nivou 8% + 3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou*
10.11%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.465.085
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) ne naplaćuje se
Izveštaj Kreditnog Biroa ne naplaćuje se
Dve menice na teret Banke
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 * Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.08.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.08.2020.godine i iznosi 1.517 rsd.  Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 10.08.2020. godine i iznosi 1.04%. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.


Dinarski Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 107 meseci
NKS na godišnjem nivou 7% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou*
12.06%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.408.801 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) ne naplaćuje se
Izveštaj Kreditnog Biroa ne naplaćuje se
Dve menice na teret Banke
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 22.09.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.10.2020.godine i iznosi 1.350 rsd.   Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 18.09.2020. godine i iznosi 1.02%. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. **Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje - sa kombinovanom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 500.000 rsd, rok 107 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 7.9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.4%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za održavanje paketa tekućeg racuna (mesečno) - 95 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Izveštaj Kreditnog Biroa se ne naplaćuje, a trošak dve menice je na teret Banke. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.397.693 rsd. EKS: 11.85% obračunat na dan 22.09.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 01.10.2020.godine i iznosi 1.317 RSD.

 

***Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje - sa varijabilnom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 500.000 rsd, rok 107 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 8.1% (7% + 3m Belibor). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za održavanje paketa tekućeg racuna (mesečno) - 95 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Izveštaj Kreditnog Biroa se ne naplaćuje, a trošak dve menice je na teret Banke. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.408.801 rsd. EKS: 12.06% obračunat na dan 22.09.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 01.10.2020.godine i iznosi 1.350 RSD. Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 18.09.2020. godine i iznosi 1.02%.


Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta