Kredit za refinansiranje

Objedinite sve rate kredita i rasteretite svoj budžet

Prednosti

Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD

Period otplate od 12 do 95 meseci

Fiksna rata u prvih 18 meseci

Objedinite sve obaveze u jednu

Bez učešća i depozita

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Dobro znamo da naši klijenti lakše i ekonomičnije upravljaju svojim finansijskim sredstvima ukoliko su sve obaveze obedinjene u jedan kredit, zato Vam predstavljamo Sberbank kredit za refinansiranje sa sledećim uslovima:

  • Period otplate do 95 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Opterećenje prihoda do 50%
  • Nominalna kamatna stopa (kombinovana) od 7,9% fiksna u prvih 18 meseci, nakon tog perioda od 6,05%+3m Belibor, EKS od 8,99%*
  • Nominalna kamatna stopa (varijabilna) od 8,1% (6,05%+3m Belibor**), EKS od 9,20%***
  • Trošak obrade kredita se ne naplaćuje
  • Kredit za refinansiranje uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Navedene kamatne stope važe za kredite sa ili bez opcije uključenog osiguranja.
  • Obezbeđenje kredita za refinansiranje putem administrativne zabrane i menice klijenta.


Ponuda važi od 1.10.2019. do 29.11.2019. godine.

 


Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Super kredit za refinansiranje
Dinarski Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
8.98%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.351.129 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou * 16.87%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.351.129 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita 

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 9.20%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.360.843 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 10.09.2019.godine i iznosi 1.99%.

Dinarski Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.05% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 12.27%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.360.843 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 159 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS je obračunat na dan 12.9.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.9.2019.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 10.09.2019.godine i iznosi 1.99%.Kalkulator je informativnog karaktera.

*Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom i bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 7,9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6,05%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 159 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.348.496 rsd. EKS: 8,99%  obračunat na dan 07.11.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 08.11.2019.godine.

**Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 05.11.2019.godine i iznosi 1.97%.

***Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom i bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 8.1% (6.05%+3m Belibor). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 159 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.358.143 rsd. EKS: 9.20% obračunat na dan 07.11.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 08.11.2019.godine. Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 05.11.2019.godine i iznosi 1.97%.

 


Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.