Kredit za refinansiranje

Objedinite sve rate kredita i rasteretite svoj budžet

Prednosti

Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD

Period otplate do 96 meseci

Fiksna rata u prvih 36 meseci

Objedinite sve obaveze u jednu

Bez učešća i depozita

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Dobro znamo da naši klijenti lakše i ekonomičnije upravljaju svojim finansijskim sredstvima ukoliko su sve obaveze obedinjene u jedan kredit. Refinansirajte sve obaveze iz drugih banaka po kreditima, kreditnim karticama i dozvoljenom minusu, sa mogućnošću roka otplate do 96 meseci, bez učešća i depozita sa fiksnom kamatnom stopom do 36 meseci i maksimalnim iznosom do 3.000.000 RSD
  • Period otplate do 96 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Opterećenje prihoda do 50%
  • Nominalna kamatna stopa od 10.95% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 7.5%+3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 6.05% + 3m Belibor
  • Kredit za refinansiranje uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Kamatna stopa se povećava za 1% ukoliko se klijent opredeli za kredit bez osiguranja
  • Obezbeđenje kredita za refinansiranje putem administrativne zabrane i menice klijenta.
  • Ukoliko kompanija u kojoj ste zaposleni ima potpisan ugovor o prenosu zarada sa našom bankom, stičete pravo i na nižu kamatu za kredit za refinansiranje u visini od 1%.

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

96 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner?

Da li želite osiguranje uz kredit?


Kalkulator je informativnog karaktera.
Super kredit za refinansiranje
Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 11.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 8.5% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.17%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 779.482 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 2% jednokratno od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


EKS obračunat na dan 28.06.2018. god. a interkalarna kamata dospeva 02.07.2018.god.
Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 26.08.2018.god i iznosi 2.88%.

Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 10.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 7.5% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 16.10%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 753.319 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 2% jednokratno od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita 

 


EKS obračunat na dan 28.06.2018. god. a interkalarna kamata dospeva 02.07.2018.god.
Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 26.08.2018.god i iznosi 2.88%.

Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 12.00%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 728.916 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 2% jednokratno od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


EKS obračunat na dan 28.06.2018. god. a interkalarna kamata dospeva 02.07.2018.god.
Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 26.08.2018.god i iznosi 2.88%.

Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.00%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 703.710 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 2% jednokratno od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS obračunat na dan 28.06.2018. god. a interkalarna kamata dospeva 02.07.2018.god.
Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 26.08.2018.god i iznosi 2.88%.


Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.