Kredit za refinansiranje

Objedinite sve rate kredita i rasteretite svoj budžet

Prednosti

Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD

Period otplate od 12 do 95 meseci

Fiksna rata u prvih 36 meseci

Objedinite sve obaveze u jednu

Bez učešća i depozita

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Dobro znamo da naši klijenti lakše i ekonomičnije upravljaju svojim finansijskim sredstvima ukoliko su sve obaveze obedinjene u jedan kredit, zato Vam predstavljamo Sberbank kredit za refinansiranje sa sledećim uslovima:

  • Period otplate do 95 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Opterećenje prihoda do 50%
  • Nominalna kamatna stopa od 10.45% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 7%+3m Belibor**
  • Ukoliko se klijent opredeli za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 6.05% + 3m Belibor**
  • Kredit za refinansiranje uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Kamatna stopa u slučaju kredita za refinansiranje bez osiguranja je 1% viša
  • Obezbeđenje kredita za refinansiranje putem administrativne zabrane i menice klijenta.

 


Vrsta kredita

Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita,Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period,Period,Period,Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period,Period,Period,Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Super kredit za refinansiranje
Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 11.45% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 8% + 3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 14.94%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 763.730 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2%  (minimum 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%

Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 10.45% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 7% + 3m Belibor**
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS 16.87%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 738.091 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2%  (minimum 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita 

 


EKS je obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%

Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.05%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 13.34%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 726.710 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%

Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.05%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 15.33%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 701.771 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 2% (minimum 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 01.07.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.06.2019. godine i iznosi 2.95%Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.