Kredit za refinansiranje

Objedinite sve rate kredita i rasteretite svoj budžet

Prednosti

Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD

Period otplate od 12 do 83 meseca

Fiksna rata u prvih 18 meseci

Objedinite sve obaveze u jednu

Bez učešća i depozita

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Dobro znamo da naši klijenti lakše i ekonomičnije upravljaju svojim finansijskim sredstvima ukoliko su sve obaveze obedinjene u jedan kredit, zato Vam predstavljamo Sberbank kredit za refinansiranje sa sledećim uslovima:

  • Period otplate do 83 meseca
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Opterećenje prihoda do 50%
  • Nominalna kamatna stopa (kombinovana) od 8,5% fiksna u prvih 18 meseci, nakon tog perioda od 6,05%+3m Belibor, EKS od 12.66%*
  • Nominalna kamatna stopa (varijabilna) od 7,9% (6,25%+3m Belibor**), EKS od 12.03%***
  • Za online prijave trošak obrade kredita se ne naplaćuje
  • Kredit za refinansiranje uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Navedene kamatne stope važe za opcije kredita za refinansiranje sa osiguranjem, u slučaju kredita za refinansiranje bez osiguranja, kamatna stopa je 1% viša
  • Obezbeđenje kredita za refinansiranje putem administrativne zabrane i menice klijenta.


Ponuda važi od 01.01.2020.godine do 31.01.2020.

 


Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

83 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


*Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.05%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.326.980 rsd. EKS: 12,66% obračunat na dan 25.12.2019. godine, interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine.

** Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 23.12.2019.godine i iznosi 1.65%


***Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi od 7.9% (6.25%+3m Belibor**). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd,Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje.Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.302.052 rsd. EKS: 12.03% obračunat na dan 25.12.2019. godine, interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine.

Super kredit za refinansiranje
Dinarski Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 9.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
10.58%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.369.135 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 25.12.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 8.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou * 12.66%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.326.980 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita 

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 25.12.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 7.25%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 9.93%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.343.751 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS je obračunat na dan 25.12.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
** Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 23.12.2019.godine i iznosi 1.65%.

Dinarski Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 6.25% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou* 12.03%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.302.052 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS je obračunat na dan 25.12.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
** Vrednost 3M Belibor-a uzeta na dan 23.12.2019.godine i iznosi 1.65%.


*Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.05%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.326.980 rsd. EKS: 12,66% obračunat na dan 25.12.2019. godine, interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine.

** Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 23.12.2019.godine i iznosi 1.65%


***Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi od 7.9% (6.25%+3m Belibor**). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd,Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje.Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.302.052 rsd. EKS: 12.03% obračunat na dan 25.12.2019. godine, interkalarna kamata dospeva 01.01.2020.godine.


Kalkulator je informativnog karaktera.

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.