Facebook LinkedIn YouTube
Sberbank
Sberbank

Super keš kredit

Bez troška obrade samo za ONLINE prijave

  • Bez troška obrade samo za ONLINE prijave
  • NKS od 8.4%
  • EKS već od 10.00%**
  • Keš kredit i kredit za refinansiranje

  • Vraća deo novca redovnima u otplati*
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Maksimalni period otplate kredita do 95 meseci
  • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


*Super keš kredit uz mogućnost ostvarivanja prava na isplatu 1% od iznosa kredita godišnje, uz uslov da klijent u toku trajanja kredita ne kasni sa otplatom duže od dva dana i više od 500 dinara. Važi samo za klijente koji su odabrali ovu opciju prilikom apliciranja za kredit.
Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak, obračunava se porez u visini od 20%.
**Reprezentativni primer dinarskog kredita za refinansiranje (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Iznos kredita: 1.000.000 rsd, Rok otplate: 95 meseci, Nominalna kamatna stopa: 5,4%+3m Belibor=8,4%.
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice: 100 rsd, Kreditni Biro: 246 rsd, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 0,5% od iznosa kredita, Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 319 rsd.
EKS iznosi 10,00% i obračunat je na dan 03.05.2019. godine, interkalarna kamata dospeva 15.05.2019. godine, a vrednost Belibor-a je uzeta na dan 01.05.2019. godine i iznosi 2,98%. Ukupan iznos za otplatu (kamata+glavnica) je 1.374.320 rsd.
 
Iskoristite super ponudu do 28. juna 2019. godine. 

Super keš kredit koji vraća deo novca
Super keš kredit koji vraća deo novca - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 12.19%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 711.035 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSd
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 29.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.04.2019.godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.03.2019. godine i iznosi 2.96%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.

Super keš kredit koji vraća deo novca - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 15.22%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 711.035 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 29.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.04.2019.godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.03.2019. godine i iznosi 2.96%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.


Super kredit za refinansiranje koji vraća deo novca
Super kredit za refinansiranje koji vraća deo novca - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 11.12%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 684.460 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 29.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.04.2019.godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.03.2019. godine i iznosi 2.96%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%..

Super kredit za refinansiranje koji vraća deo novca - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 5.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.18%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica i kamata) 686.460 RSD
Ukupan godišnji neto Bonus* 4.200 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva - jednokratno bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).
EKS obračunat na dan 29.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.04.2019.godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 27.03.2019. godine i iznosi 2.96%.
*Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove.
Po članu 85.Zakona o porezu na dohodak gradjana , na povrat sredstava obračunava se porez u visini od 20%.


*Super keš kredit uz mogućnost ostvarivanja prava na isplatu 1% od iznosa kredita godišnje, uz uslov da klijent u toku trajanja kredita ne kasni sa otplatom duže od dva dana i više od 500 dinara. Važi samo za klijente koji su odabrali ovu opciju prilikom apliciranja za kredit.
Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak, obračunava se porez u visini od 20%.
**Reprezentativni primer dinarskog kredita za refinansiranje (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Iznos kredita: 1.000.000 rsd, Rok otplate: 95 meseci, Nominalna kamatna stopa: 5,4%+3m Belibor=8,4%.
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice: 100 rsd, Kreditni Biro: 246 rsd, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 0,5% od iznosa kredita, Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 319 rsd.
EKS iznosi 10,00% i obračunat je na dan 03.05.2019. godine, interkalarna kamata dospeva 15.05.2019. godine, a vrednost Belibor-a je uzeta na dan 01.05.2019. godine i iznosi 2,98%. Ukupan iznos za otplatu (kamata+glavnica) je 1.374.320 rsd.
 
Iskoristite super ponudu do 28. juna 2019. godine. 


Kalkulator je informativnog karaktera.