Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju

Savršen plan za novi stan!

Prednosti

Period otplate do 360 meseci i do 180 meseci za kredite u RSD

Maksimalan iznos kredita do 500.000 EUR

Sa ili bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita

Kredit sa varijabilnom ili kombinovanom kamatnom stopom

Mogućnost kreditiranja nerezidenata

Kredit u dinarima ili indeksiran u eurima


Pregled uslova

 • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR sa osiguranjem preko NKOSK od 2.95% + 3m Euribor (za kredite bez učešća, uz LTV racio od 0.7), a u slučaju kombinovane kamatne stope od 2.40% fiksno prvih 18 meseci, nakon  toga 2.95% + 3m Euribor
 • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR sa osiguranjem preko NKOSK od 3% + 3m Euribor (za kredite sa minimum 20% učešća uz LTV racio od 0.8) a u slučaju kombinovane kamatne stope od 2.45% fiksno prvih 18 meseci, nakon  toga 3% + 3m Euribor
 • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR bez osiguranja NKOSK od 3.5% + 3m Euribor (za kredite sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8), a slučaju kombinovane kamatne stope od 2.95% fiksno prvih 18 meseci, nakon  toga 3.5% + 3m Euribor
 • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR bez osiguranja NKOSK od 3.25% + 3m Euribor (za kredite sa minimum 30% učešća uz LTV racio od 0.8 ili za kredite bez učešća, uz LTV racio 0.7) a u slučaju kombinovane kamatne stope od 2.70% fiksno prvih 18 meseci, nakon  toga 3.25% + 3m Euribor
 • Nominalna kamatna stopa kredita u dinarima od 5% + 3m Belibor (za kredite sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8)
 • Nominalna kamatna stopa kredita u dinarima od 4.75% + 3m Belibor (za kredite sa minimum 30% učešća, uz LTV racio od 0.8 ili za kredite bez učešća, uz LTV racio 0.7)
 • Iznos kredita od 5.000 EUR do 500.000EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
 • Period otplate do 360 meseci, za kredite u dinarima maksimalni period otplate do 180 meseci
 • Opterećenje prihoda do 60% uz mogućnost uvećavanja kreditne sposobnosti udruživanjem sredstava sadužnika*
 • Obezbeđenje stambenih kredita i kredita za rekonstrukciju putem administrativne zabrane,menice klijenta, hipoteke, životnog osiguranja (opciono)
 • Stambeni kredit i kredit za rekonstrukciju mogu biti i bez ućešća i depozita ukoliko je hipoteka za 30% vrednija od iznosa kredita

Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).

 

*važi za klijente koji imaju zaradu u iznosu većem od 60.000 RSD


Reprezentativni primeri - varijabilna kamatna stopa

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju osiguran preko NKOSK-a bez učešća uz LTV racio od 0.7
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 2.95% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 4.04%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 43.822 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • NKOSK (premija 1.5% + obrada zahteva 30 EUR): 480 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 0.50%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 07.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.12.2017.godine.Vrednost 3m Euribora na dan 05.12.2017.godine iznosi -0.326

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju osiguran preko NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 3% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 4.04%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 43.822 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • NKOSK (premija 1.5% + obrada zahteva 30 EUR): 480 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 0.50%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 07.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.12.2017.godine.Vrednost 3m Euribora na dan 05.12.2017.godine iznosi -0.326

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Stambeni kredit / kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK u RSD sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 5% + 3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 10.54%
Period otplate: 180 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 5.323.259,64 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS za RSD kredit obračunat na dan 17.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.02.2017.godine.Vrednost 3m Belibora na dan 15.02.2017.godine iznosi 3.46.


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Stambeni kredit / kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK u RSD sa minimum 30% učešća, uz LTV racio od 0.8 ili za kredite bez učešća uz LTV racio od 0.7
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 4.75% + 3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 10.32%
Period otplate: 180 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 5.260.010,68 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS za RSD kredit obračunat na dan 17.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.02.2017.godine.Vrednost 3m Belibora na dan 15.02.2017.godine iznosi 3.46.


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 3.5% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 4.43%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 46.728 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 07.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.12.2017.godine.Vrednost 3m Euribora na dan 05.12.2017.godine iznosi -0.326

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 30% učešća, uz LTV racio od 0.8 ili za kredite bez učešća, uz LTV racio od 0.7
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 3.25% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 4.23%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 45.554 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 07.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.12.2017.godine.Vrednost 3m Euribora na dan 05.12.2017.godine iznosi -0.326

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentativni primeri - kombinovana kamatna stopa

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju osiguran preko NKOSK-a bez učešća uz LTV racio od 0.7
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 2.40% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 2.95% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 3.74%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 42.130 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • NKOSK (premija 1.5% + obrada zahteva 30 EUR): 480 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 0.50%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 07.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.12.2017.godine.Vrednost 3m Euribora na dan 05.12.2017.godine iznosi -0.326

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju osiguran preko NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 2.45% fiksna prvih 18 meseci nakon toga 3% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 3.79%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 42.409 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • NKOSK (premija 1.5% + obrada zahteva 30 EUR): 480 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 0.50%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 07.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.12.2017.godine.Vrednost 3m Euribora na dan 05.12.2017.godine iznosi -0.326

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 2.95% fiksno prvih 18 meseci nakon toga 3.5% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 4.18%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 45.263 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 07.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.12.2017.godine.Vrednost 3m Euribora na dan 05.12.2017.godine iznosi -0.326

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 30% učešća, uz LTV racio od 0.8 ili za kredite bez učešća, uz LTV racio od 0.7
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 2.70% fiksno prvih 18 meseci nakon toga 3.25% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 3.93%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 43.822 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 07.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.12.2017.godine.Vrednost 3m Euribora na dan 05.12.2017.godine iznosi -0.326

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentativni primer za nerezidente

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 3.50% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 4.43%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 46.728 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   

((okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 07.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.12.2017.godine. Vrednost 3m Euribora na dan 05.12.2017.godine iznosi -0.326

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8 - kombinovana kamatna stopa
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 2.95% fiksno prvih 18 meseci nakon toga 3.5% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 4.18%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 45.263 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 07.12.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.12.2017.godine.Vrednost 3m Euribora na dan 05.12.2017.godine iznosi -0.326

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8 u RSD
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 5% + 3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 10.54%
Period otplate: 180 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 5.323.259,64 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Naknada za obradu zahteva: 1%
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD
   

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS za RSD kredit obračunat na dan 17.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.02.2017.godine.Vrednost 3m Belibora na dan 15.02.2017.godine iznosi

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

 • Lična karta
 • Overena administrativna zabrana
 • Promet po tekućem računu
 • Izveštaj kreditnog biroa
 • Kupoprodajni predugovor / ugovor (ukoliko se podnosi zahtev za stambeni kredit)
 • Predmet i predračun radova (ukoliko se podnosi zahtev za kredit za rekonstrukciju)

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.