Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju

Savršen plan za novi stan!

Prednosti

Period otplate do 360 meseci i do 180 meseci za kredite u RSD

Maksimalan iznos kredita do 150.000 EUR

Sa ili bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita

Kredit sa varijabilnom ili kombinovanom kamatnom stopom

Mogućnost kreditiranja nerezidenata

Kredit u dinarima ili indeksiran u eurima


Pregled uslova

 • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR sa osiguranjem kod NKOSK (min 20% učešća uz LTV 0.8 odnosno bez učešća uz LTV 0.7): Varijabilna od 2.8% (3.25%+3m Euribor) EKS od 4.17%, Kombinovana od 2.95% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.25%+3m Euribor, EKS od 4.32%
 • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR bez osiguranja kod NKOSK (min 20% učešća uz LTV 0.8): Varijabilna od 3.3% (3.75%+3m Euribor), EKS od 4.51%, Kombinovana od 3.25% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.75%+3m Euribor, EKS od 4.46%
 • Nominalna kamatna stopa kredita indeksiranih u EUR bez osiguranja kod NKOSK (min 30% učešća uz LTV 0.8, odnosno bez učešća uz LTV 0.7): Varijabilna od 2.8% (3.25%+3m Euribor,) EKS od 4.02%, Kombinovana od 2.95% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.25%+3m Euribor, EKS od 4.17%
 • Nominalna kamatna stopa kredita u RSD bez osiguranja kod NKOSK (min 20% učešća uz LTV 0.8): Varijabilna od 5.9% (5%+3m Belibor,) EKS od 7.66%
 • Nominalna kamatna stopa kredita u RSD bez osiguranja kod NKOSK (min 30% učešća uz LTV 0.7): Varijabilna od 5.7% (4.75%+3m Belibor,) EKS od 7.45%
 • Opterećenje prihoda do 60% uz mogućnost uvećavanja kreditne sposobnosti udruživanjem sredstava sadužnika*
 • Obezbeđenje stambenih kredita i kredita za rekonstrukciju putem administrativne zabrane,menice klijenta, hipoteke, životnog osiguranja (opciono)
 • Stambeni kredit i kredit za rekonstrukciju mogu biti i bez ućešća i depozita ukoliko je hipoteka za 30% vrednija od iznosa kredita

Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).

 

*važi za klijente koji imaju zaradu u iznosu većem od 60.000 RSD


 

 • Ponuda važi od 12.05.2020. godine

 


 


 Reprezentativni primeri

Varijabilna kamatna stopa

Stambeni krediti/kredit za rekonstrukciju indeksiran u EUR bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
 
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 3.30% (3.75%+3m Euribor)
EKS na godišnjem nivou * 4.51%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 47.312 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR 
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR 
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine. Vrednost 3m Euribor-a uzeta na dan 06.05.2021. godine i iznosi -0.53%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju indeksiran u EUR bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 30% učešća, uz LTV racio od 0.8 ili za kredite bez učešća uz LTV racio od 0.7
  
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 2.8% (3.25%+3m Euribor)
EKS na godišnjem nivou * 4.02%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 44.388 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR 
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine. Vrednost 3m Euribor-a uzeta na dan 06.05.2021. godine i iznosi -0.53%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju indeksiran u EUR osiguran preko NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
  
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 2.8% (3.25%+3m Euribor)
EKS na godišnjem nivou * 4.17%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 44.388 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR 
NKOSK premija (1.5% + obrada zahteva 30 EUR) 480 EUR 
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine. Vrednost 3m Euribor-a uzeta na dan 06.05.2021. godine i iznosi -0.53%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Stambeni kredit/kredit za rekonstrukciju u RSD bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
  
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Rok otplate 180 meseci
NKS na godišnjem nivou 5.9% (5%+3m Belibor)
EKS na godišnjem nivou * 7.66%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 4.530.163 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije. *EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 06.05.2021. godine i iznosi 0.88%. ** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Stambeni kredit/kredit za rekonstrukciju u RSD bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 30% učešća uz LTV racio od 0.8 i bez učešća uz LTV od 0.7
  
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Rok otplate 180 meseci
NKS na godišnjem nivou 5.7% (4.75%+3m Belibor)
EKS na godišnjem nivou * 7.45%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 4.472.145 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije. *EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 06.05.2021. godine i iznosi 0.88%. ** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Kombinovana kamatna stopa

Stambeni kredit/kredit za rekonstrukciju indeksiran u EUR bez osiguranja kod NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
  
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 3.25% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.75%+3m Euribor
EKS na godišnjem nivou * 4.46%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 47.016 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR 
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR 
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Stambeni kredit/kredit za rekonstrukciju indeksiran u EUR bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 30% učešća, uz LTV racio od 0.8 ili za kredite bez učešća, uz LTV racio od 0.7
  
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 2.95% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.25%+3m Euribor
EKS na godišnjem nivou * 4.17%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 45.256 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR 
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Stambeni kredit/kredit za rekonstrukciju indeksiran u EUR osiguran preko NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
  
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 2.95% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.25%+3m Euribor
EKS na godišnjem nivou * 4.32%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 45.256 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR 
NKOSK premija (1.5% + obrada zahteva 30 EUR) 480 EUR 
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Nerezidenti

Stambeni/kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
  
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 3.30% (3.75%+3m Euribor)
EKS na godišnjem nivou * 4.51%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 47.312 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR 
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR 
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine. Vrednost 3m Euribor-a uzeta na dan 06.05.2021. godine i iznosi -0.53%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK-a sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8 - kombinovana kamatna stopa
  
Iznos kredita 30.000 EUR 
Rok otplate 360 meseci
NKS na godišnjem nivou 3.25% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.75%+3m Euribor
EKS na godišnjem nivou * 4.46%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata**) 47.016 EUR 
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR 
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR 
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR 
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 1.7 EUR 
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja NKOSK u RSD sa minimum 20% učešća, uz LTV racio od 0.8
  
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Rok otplate 360 180
NKS na godišnjem nivou 5.9% (5%+3m Belibor)
EKS na godišnjem nivou * 7.66%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) 4.530.163 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Pet menica 250 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa - mesečno 95 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Upis hipoteke 20.000 RSD
Osiguranje života - godišnje 100 EUR 
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
Naknada za obradu zahteva - jednokratno 11.500 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije - mesečno 210 RSD
Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguravajućuh kuća i sl. Iznosi i troškovi iskazani u valuti EUR obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
*EKS obračunat na dan 10.05.2021. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 06.05.2021. godine i iznosi 0.88%.
** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.05.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Zainteresovan/a sam za Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

 • Lična karta
 • Overena administrativna zabrana
 • Promet po tekućem računu
 • Izveštaj kreditnog biroa
 • Kupoprodajni predugovor / ugovor (ukoliko se podnosi zahtev za stambeni kredit)
 • Predmet i predračun radova (ukoliko se podnosi zahtev za kredit za rekonstrukciju)

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.