Site name
Sberbank

Pripremili smo ponudu STVARNO Super keš kredita koja važi do 25. novembra 2018. Požurite, prijavite se!

  • Bez naknade za obradu zahteva samo za ONLINE prijave
  • Nominalna kamatna stopa od 7.9%
  • Efektivna kamatna stopa od 8.8%*

  • Keš kredit i kredit za refinansiranje
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Mogućnost osiguranja po kreditu uz istu kamatnu stopu

Popunite formular i očekujte poziv!

Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka
LP ONLINE Kampanja - Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 6%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 12.81%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.401.444 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 13.09.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.09.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 11.09.2018. godine i iznosi 2.89%

LP ONLINE Kampanja - Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 6%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 10.17%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 700.722 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 13.09.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.09.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 11.09.2018. godine i iznosi 2.89%

LP ONLINE Kampanja - kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 10.84%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.352.247 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 13.09.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.09.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 11.09.2018. godine i iznosi 2.89%

LP ONLINE Kampanja - kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 9.10%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 676.124 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 13.09.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.09.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 11.09.2018. godine i iznosi 2.89%

*Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Iznos kredita:1.000.000 RSD, rok otplate: 96 meseci, NKS: 5% + 3m Belibor = 7,9%, EKS: 8.80%, ukupan iznos za otplatu: 1.377.972,26 RSD. Troškovi koje snosi klijent prilikom realizacije kredita, a koji ulaze u obračun EKS: naknada za obradu zahteva (jednokratno): 0.5% od iznosa kredita, Izveštaj Kreditnog Biroa: 246 RSD, Menice: 100 RSD, Naknadna za administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD. EKS obračunat na dan 27.08.2018. godine, interkalarna kamata dospeva na dan 01.09.2018. godine, a vrednost Belibora je uzeta na dan 23.08.2018.godine i iznosi 2.87%. Navedene kamatne stope podrazumevaju prenos zarade/penzije na Sberbank tekući račun. Ukoliko klijent Sberbanke aplicira za kredit za refinansiranje, osnovni uslov je da Sberbank kredit koji želi da refinansira bude u otplati minimum devet meseci. Uslovi kampanje važe do 25.11.2018.