Facebook LinkedIn YouTube GooglePlus
Sberbank

Super Kredit Q4 2017

Super Kredit Q4 2017 v2

Specijalna online ponuda

Prednosti

  • EKS od 9.91%
  • Bez troškova obrade
  • Brza procedura odobrenja
  • Prijavite se Online i iskoristite mogućnost odobrenja dozvoljenog prekoračenja na rok do 36 meseci i to pre prenosa prve zarade na Sberbank tekući račun

Uslovi

  • Keš kredit i kredit za refinansiranje po istoj kamatnoj stopi
  • Maksimalni iznos do 300.000 RSD*
  • Kredit sa ili bez prenosa zarade
  • Možete se opredeliti za kredit sa ili bez osiguranja


 * Za više iznose kredita, klijenti mogu aplicirati po uslovima iz važećeg Tarifnika Specijalna Online ponuda važi za sve klijente koji se prijave putem Online formulara do 21.12.2017. godine.

Promotivna akcija važi još

6
dana

Do Super keš kredita u tri jednostavna koraka:

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujte poziv Sberbank agenta

Vrsta kredita

Iznos kredita

min.

35.000 RSD

max.

300.000 RSD

Period

min.

12 meseci

max.

96 meseci

min.

12 meseci

max.

84 meseci

Da li primate zaradu u Sberbank
Da    Ne
Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner?
U radnom odnosu   Penzioner
Nominalna kamatna stopa (NKS) Na osnovu nominalne kamatne stope se iskazuje visina mesečne rate kredita. Kamatna stopa iznosi 9.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 6.5%+3m Belibor.
Efektivna kamatna stopa (EKS) *
Mesečna Rata
Glavnica

(Ukupan neto iznos na kraju otplate, glavnica+kamata)
Prijava za kredit

Kalkulator je informativnog karaktera.

Reprezentativni primeri

 
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 9,95% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 6,5% + 3m Belibor
EKS* 11,89%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 436.503 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obracunat na dan 28.11.2017.god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 01.12.2017. god.
Navedena kamatna stopa važi u slučaju da se klijent opredeli za gotovinski kredit ili kredit za refinansiranje.
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 5% + 3m Belibor
EKS* 9,91%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 408.804 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
*EKS obracunat na dan 28.11.2017.god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 01.12.2017. god.
Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 24.11.2017.god. i iznosi 3.06%.
Navedena kamatna stopa važi u slučaju da se klijent opredeli za gotovinski kredit ili kredit za refinansiranje.

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
Kalkulator je informativnog karaktera.