Facebook LinkedIn YouTube GooglePlus
Sberbank
Sberbank

Super keš kredit

Bez troška obrade samo za ONLINE prijave

 • Bez troška obrade samo za ONLINE prijave
 • NKS od 7.9%
 • EKS već od 9.5%*
 • Keš kredit i kredit za refinansiranje

 • Brz proces odobrenja
 • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
 • Maksimalni period otplate kredita do 95 meseci
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


 

*Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). 

Iznos kredita: 970.000 rsd, Rok otplate: 95 meseci, Nominalna kamatna stopa: 4.4%+3m Belibor=7.9%. 

Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obra;un EKS-a: Menice: 100 rsd, Kreditni Biro: 246 rsd, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 0.5% od iznosa kredita, Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 rsd, 

Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 319 rsd. 

EKS iznosi 9.5% i obračunat je na dan 11.03.2019.godine, intekalarna kamata dospeva 15.03.2019.godine, a vrednost Belibor-a je uzeta na dan 07.03.2019. godine i iznosi 2.97%. 

Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.308.680 rsd.

Uslovi kampanje važe do 30.4.2019. godine.

 

Super keš kredit
Super keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 5.9%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 11.49%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 698.686 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 29.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.04.2019.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.03.2019. godine i iznosi 2.96%

Super keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 5.9%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.52%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 698.686 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 29.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.04.2019.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.03.2019. godine i iznosi 2.96%


Super kredit za refinansiranje
Super kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 4.9%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 10.43%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 676.358 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 29.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.04.2019.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.03.2019. godine i iznosi 2.96%

Super kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 4.9%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 13.50%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 674.358 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 29.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.04.2019.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 27.03.2019. godine i iznosi 2.96%


 

*Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). 

Iznos kredita: 970.000 rsd, Rok otplate: 95 meseci, Nominalna kamatna stopa: 4.4%+3m Belibor=7.9%. 

Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obra;un EKS-a: Menice: 100 rsd, Kreditni Biro: 246 rsd, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 0.5% od iznosa kredita, Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 rsd, 

Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 319 rsd. 

EKS iznosi 9.5% i obračunat je na dan 11.03.2019.godine, intekalarna kamata dospeva 15.03.2019.godine, a vrednost Belibor-a je uzeta na dan 07.03.2019. godine i iznosi 2.97%. 

Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.308.680 rsd.

Uslovi kampanje važe do 30.4.2019. godine.

 


Kalkulator je informativnog karaktera.