Facebook LinkedIn YouTube GooglePlus
Sberbank

Super Kredit Q1 2018

Super Kredit Q1 2018

Super Kredit Q4 2017 v2

Specijalna online ponuda

Prednosti

  • Keš krediti i krediti za refinansiranje po 1% nižoj kamatnoj stopi
  • Bez troškova obrade kredita samo za ONLINE prijave
  • Brza procedura odobrenja
  • EKS od 9.42%*
  • Prijavite se Online i iskoristite mogućnost odobrenja dozvoljenog prekoračenja na rok do 36 meseci i to pre prenosa prve zarade na Sberbank tekući račun

Uslovi

  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Krediti sa varijabilnom kamatnom stopom
  • Krediti uz obavezan prenos zarade
  • Opcija kredita sa ili bez osiguranja po istoj kamatnoj stopi

 

 

 

Ukoliko postojeći klijent Sberbank aplicira Online, neophodno je da minimum devet meseci ima kredit u otplati u Sberbank

Do Super keš kredita u tri jednostavna koraka:

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujte poziv Sberbank agenta

Vrsta kredita

Iznos kredita

min.

35.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

min.

12 meseci

max.

96 meseci

min.

12 meseci

max.

84 meseci

Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner?
U radnom odnosu   Penzioner
Nominalna kamatna stopa (NKS) Na osnovu nominalne kamatne stope se iskazuje visina mesečne rate kredita. Kamatna stopa iznosi 9.95% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 6.5%+3m Belibor.
Efektivna kamatna stopa (EKS) *
Mesečna Rata
Glavnica

(Ukupan neto iznos na kraju otplate, glavnica+kamata)
Prijava za kredit
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka
Kalkulator je informativnog karaktera.

Reprezentativni primeri

 
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 6,05% + 3m Belibor
EKS 10,5%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 709.094 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obračunat na dan 01.02.2018. Interkalarna kamata dospeva 08.02.2018. godine. Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 30.01.2018.god. i iznosi 3.11%.
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 5,05% + 3m Belibor
EKS 9,42%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 684.247 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obracunat na dan 01.02.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 08.02.2018. god.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 30.01.2018.god. i iznosi 3.11% .
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 7.05% + 3m Belibor
EKS 14,61%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 734.583 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obracunat na dan 25.12.2017.god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 01.01.2018. god. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 21.12.2017.god. i iznosi 3.09%.
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 6.05% + 3m Belibor
EKS 13,55%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 709.222 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obracunat na dan 25.12.2017.god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 01.01.2018. god. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 21.12.2017.god. i iznosi 3.09%.

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
Kalkulator je informativnog karaktera.