Facebook LinkedIn YouTube

 Ponuda važi za klijente koji apliciraju do 29.3.2019. godine.

  • Niža naknada za obradu zahteva samo za Online prijave
  • Keš kredit i kredit za refinansiranje
  • Brz proces odobrenja

  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Maksimalni period otplate kredita do 95 meseci
  • Mogućnost ugovoranja osiguranja otplate kredita

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Super keš kredit
ONLINE Kampanja - Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 8,05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.09%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 751.980 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu  zahteva (jednokratno) 1% od iznosa kredita
(minimum 3.600 RSD)
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 19.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.03.2019.godine.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 15.03.2019. godine i iznosi 2.94%

ONLINE Kampanja - Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7,05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 16.02%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 726.571 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 1% od  iznosa kredita (minimum 3.600 RSD)
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 19.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.03.2019.godine.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 15.03.2019. godine i iznosi 2.94%


Super kredit za refinansiranje
ONLINE Kampanja - Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.05%+3m belibor
EKS na godišnjem nivou 13.00%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 726.571 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 1% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 19.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.03.2019.godine.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 15.03.2019. godine i iznosi 2.94%

ONLINE Kampanja - Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.97%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 701.646 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 1% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 19.03.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.03.2019.godine.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 15.03.2019. godine i iznosi 2.94%Kalkulator je informativnog karaktera.
Sberbank