Facebook LinkedIn YouTube
Sberbank
Sberbank

Super keš krediti
i krediti za refinansiranje

Super kredit za refinansiranje

 

 • NKS od 7,9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6,05%+3m Belibor, EKS od 8,99%*
 • Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
 • Maksimalni period otplate kredita do 95 meseci
 • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
 • Brz proces odobrenja
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

Super keš kredit

 

 • NKS od 8,9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7,05%+3m Belibor, EKS od 10,06%**
 • Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
 • Maksimalni period otplate kredita do 95 meseci
 • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
 • Brz proces odobrenja
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

83 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Ponuda važi od 1.10.2019. do 29.11.2019. godine

 

* Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom i bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 7,9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6,05%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 159 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.348.496 rsd. EKS: 8,99% obračunat na dan 07.11.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 08.11.2019.godine.  
 
** Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom i bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 8,9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7,05%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 159 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.397.125 rsd.
EKS: 10,06% obračunat na dan 07.11.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 08.11.2019.godine.
 

Online - Super keš kredit
Dinarski Super keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja - za POSTOJEĆE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 6.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 5.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou * 11.36%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.261.311
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu  zahteva (jednokratno) 1% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 06.03.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.03.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Ponuda je namenjena novim kreditnim klijentima Banke i važi do iskorišćenosti predviđenog limita sredstava za kampanju, a najkasnije do 31.marta 2020. godine.

Dinarski Super keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem - za POSTOJEĆE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 6.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 5.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
8.13%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.261.311
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 1% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 06.03.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.03.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Ponuda je namenjena novim kreditnim klijentima Banke i važi do iskorišćenosti predviđenog limita sredstava za kampanju, a najkasnije do 31.marta 2020. godine.


Online - Super kredit za refinansiranje
Dinarski Super kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem - za POSTOJEĆE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 6.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 5.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
11.36%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.261.311
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 1% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 06.03.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.03.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Ponuda je namenjena novim kreditnim klijentima Banke i važi do iskorišćenosti predviđenog limita sredstava za kampanju, a najkasnije do 31.marta 2020. godine.

Dinarski Super kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja - za POSTOJEĆE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 6.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 5.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
8.13%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.261.311
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 1% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 06.03.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.03.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Ponuda je namenjena novim kreditnim klijentima Banke i važi do iskorišćenosti predviđenog limita sredstava za kampanju, a najkasnije do 31.marta 2020. godine.


Ponuda važi od 1.10.2019. do 29.11.2019. godine

 

* Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom i bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 7,9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6,05%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 159 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.348.496 rsd. EKS: 8,99% obračunat na dan 07.11.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 08.11.2019.godine.  
 
** Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom i bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 8,9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7,05%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 159 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.397.125 rsd.
EKS: 10,06% obračunat na dan 07.11.2019 godine, interkalarna kamata dospeva 08.11.2019.godine.
 


Kalkulator je informativnog karaktera.