Facebook LinkedIn YouTube
Sberbank
Sberbank

Super keš krediti i krediti za refinansiranje

Super ponuda

Super kredit za refinansiranje za nove klijente Banke

 

 • NKS od 8,5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6,05%+3m Belibor, EKS od 12,68%*
 • Ukoliko se prijavite Online, naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
 • Maksimalni period otplate kredita do 83 meseca
 • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
 • Brz proces odobrenja
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

Super keš kredit za nove klijente Banke

 

 

 • NKS od 9,5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7,05%+3m Belibor, EKS od 13,74%**
 • Ukoliko se prijavite Online, naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
 • Maksimalni period otplate kredita do 83 meseca
 • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
 • Brz proces odobrenja
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

Super kredit za refinansiranje za postojeće klijente Banke

 

 • NKS od 8,5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6,05%+3m Belibor, EKS od 12,87%***
 • Ukoliko se prijavite Online, jednokratni trošak obrade kredita iznosi 0,5% (minimalno 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
 • Maksimalni period otplate kredita do 83 meseca
 • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
 • Brz proces odobrenja
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

 

 

Super keš kredit za postojeće klijente Banke

 

 • NKS od 9,5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7,05%+3m Belibor, EKS od 13,93%****
 • Ukoliko se prijavite Online, jednokratni trošak obrade kredita iznosi 0,5% (minimalno 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
 • Maksimalni period otplate kredita do 83 meseca
 • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
 • Brz proces odobrenja
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

 

Ponuda važi do 29.02.2020. godine.

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

83 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Ponuda važi do 29.02.2020.

(Kalkulator je informativnog karaktera)

 

Reprezentativni primeri za nove klijente Banke koji putem Online kanala podnesu zahtev za kredit:

*Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa osiguranjem za nove klijente Banke (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
 Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.05%+3m Belibor.
 Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita.
 Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.327.216 rsd. EKS: 12,68% obračunat na dan 31.01.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine.


**Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa osiguranjem za nove klijente Banke (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
 Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.  Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 9.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7.05%+3m Belibor.
 Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita.
 Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje.Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.369.399 rsd. EKS: 13.74% obračunat na dan 31.01.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine.Reprezentativni primeri za postojeće klijente Banke koji putem Online kanala podnesu zahtev za kredit:

***Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa osiguranjem za postojeće klijente Banke (okvirni, prosecni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
 Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.05%+3m Belibor.
 Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 0.5%, minimalno 3.600 rsd od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za administriranje kreditne partije (mesecno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita.
 Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.327.216 rsd. EKS: 12,87% obračunat na dan 31.01.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine.


****Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa osiguranjem za postojeće klijente Banke (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
 Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.  Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 9.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7.05%+3m Belibor.
 Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 0.5%, minimalno 3.600 rsd od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita.
Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.369.399 rsd. EKS: 13.93% obračunat na dan 31.01.2020. godine.

Super keš kredit
Dinarski Super keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja - za POSTOJEĆE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 10.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 8.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou * 11.87%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.412.338 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu  zahteva (jednokratno) 0.5%, minimalno 3.600 RSD
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 31.01.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Super keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem - za POSTOJEĆE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 9.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
13.93%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.369.399 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 0.5%, minimalno 3.600 RSD
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 31.01.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.


Super kredit za refinansiranje
Dinarski Super kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem - za NOVE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 8.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
12.68%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.327.216 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 31.01.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Super kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem - za POSTOJEĆE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 8.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
12.87%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.327.216 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 0.5%, minimalno 3.600 RSD
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 31.01.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Super keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja - za NOVE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 10.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 8.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou * 11.69%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.412.338 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu  zahteva (jednokratno) ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 31.01.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Super keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem - za NOVE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 9.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
13.74%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.369.399 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 31.01.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Super kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja - za NOVE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 9.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
10.60%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.369.399 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) ne naplaćuje se
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 31.01.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Super kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja - za POSTOJEĆE KLIJENTE BANKE
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 9.5% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
10.78%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.369.399 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 0.5%, minimalno 3.600 RSD
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 31.01.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.


Ponuda važi do 29.02.2020.

(Kalkulator je informativnog karaktera)

 

Reprezentativni primeri za nove klijente Banke koji putem Online kanala podnesu zahtev za kredit:

*Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa osiguranjem za nove klijente Banke (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
 Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.05%+3m Belibor.
 Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita.
 Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.327.216 rsd. EKS: 12,68% obračunat na dan 31.01.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine.


**Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa osiguranjem za nove klijente Banke (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
 Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.  Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 9.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7.05%+3m Belibor.
 Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita.
 Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje.Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.369.399 rsd. EKS: 13.74% obračunat na dan 31.01.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine.Reprezentativni primeri za postojeće klijente Banke koji putem Online kanala podnesu zahtev za kredit:

***Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa osiguranjem za postojeće klijente Banke (okvirni, prosecni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
 Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.05%+3m Belibor.
 Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 0.5%, minimalno 3.600 rsd od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za administriranje kreditne partije (mesecno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita.
 Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.327.216 rsd. EKS: 12,87% obračunat na dan 31.01.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 08.02.2020.godine.


****Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa osiguranjem za postojeće klijente Banke (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
 Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.  Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 9.5% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 7.05%+3m Belibor.
 Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 95 rsd, Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 0.5%, minimalno 3.600 rsd od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita.
Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.369.399 rsd. EKS: 13.93% obračunat na dan 31.01.2020. godine.


Kalkulator je informativnog karaktera.