Facebook LinkedIn YouTube
Sberbank
Sberbank

Super keš kredit

Da i Vaše leto bude super!

 

  • Keš kredit i kredit za refinansiranje
  • NKS od 8.3% (6.25% + 3M Belibor**)
  • EKS od 14.6%*

 

  • Maksimalni period otplate kredita do 95 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Brz proces odobrenja
  • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


* Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 500.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 8,3% (6,25%+3m Belibor).

Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Naknada za obradu zahteva (jednokratno) - 2% od iznosa kredita (minimalno 3.600 rsd),

Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 319 rsd, Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita.

Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 684,260 rsd. EKS: 14,60% obračunat na dan 27.08.2019. godine, interkalarna kamata dospeva 01.09.2019.godine, a vrednost 3m Belibor-a** je uzeta na dan 23.08.2019. godine

i iznosi 2,03%.

Super keš kredit
Super keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.25%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 13.36%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 733,857 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 2% (minimum 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).

EKS je obračunat na dan 27.08.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.09.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 23.08.2019. godine i iznosi 2.03%

Super keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.25%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 15.65%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 708,814 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 2% (minimum 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).

EKS je obračunat na dan 27.08.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.09.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 23.08.2019. godine i iznosi 2.03%


Super kredit za refinansiranje
Super kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.25%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 12.58%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 708,814 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 2% (minimum 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).

EKS je obračunat na dan 27.08.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.09.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 23.08.2019. godine i iznosi 2.03%

Super kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.25%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 14.60%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 684,260 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 2% (minimum 3.600 RSD) od inicijalnog iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.).

EKS je obračunat na dan 27.08.2019. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.09.2019.godine.

**Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 23.08.2019. godine i iznosi 2.03%


* Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.).
Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 500.000 rsd, rok 95 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi 8,3% (6,25%+3m Belibor).

Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Naknada za obradu zahteva (jednokratno) - 2% od iznosa kredita (minimalno 3.600 rsd),

Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) - 319 rsd, Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0,15% od inicijalnog iznosa kredita.

Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 684,260 rsd. EKS: 14,60% obračunat na dan 27.08.2019. godine, interkalarna kamata dospeva 01.09.2019.godine, a vrednost 3m Belibor-a** je uzeta na dan 23.08.2019. godine

i iznosi 2,03%.


Kalkulator je informativnog karaktera.