Facebook LinkedIn YouTube
Sberbank
Sberbank

Super keš kredit

Da ponovo bude super!

Super keš krediti i krediti za refinansiranje

 

  • Nominalna kamatna stopa (kombinovana) od 7.9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.4%+3m Belibor, EKS od 12.80%*
  • Nominalna kamatna stopa (varijabilna) od 8.4% (7%+3m Belibor**), EKS od 13.33***
  • Maksimalni period otplate kredita do 83 meseca
  • Maksimalni iznos kredita do 2.350.000 RSD
  • Brz proces odobrenja
  • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

2.350.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

83 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Kalkulator je informativnog karaktera

 

Ponuda važi od 15.04.2020. godine

*Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje i dinarski keš kredit - sa kombinovanom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 7.9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.4%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za održavanje paketa tekućeg racuna (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 2% od inicijalnog iznosa kredita, minimalno 3.600 rsd. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.301.613 rsd. EKS: 12.80% obračunat na dan 01.04.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine.

*Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje i dinarski keš kredit - sa varijabilnom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8.4% (7%+3m Belibor). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za održavanje paketa tekućeg racuna (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 2% od inicijalnog iznosa kredita, minimalno 3.600 rsd. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.322.339 rsd. EKS: 13.33% obračunat na dan 01.04.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine. Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 30.03.2020. godine i iznosi 1.34%.

Online - Super keš kredit
Dinarski Super keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 8.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 7.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou * 10.66%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.343.256
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 2% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 01.04.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Super keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 7.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
12.80%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.301.613
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 2% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 01.04.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Super keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 8% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
11.20%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.364.363
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 2% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 01.04.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine.  Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 30.03.2020. godine i iznosi 1.34%. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Super keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 7% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
13.33%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) u RSD 1.322.339
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 2% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 01.04.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine.   Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 30.03.2020. godine i iznosi 1.34%. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.


Online - Super kredit za refinansiranje
Dinarski Super kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 7.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 6.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
12.80%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.301.613
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 2% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 01.04.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Dinarski Super kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 8.9% fiksno prvih 18 meseci,
nakon toga 7.4%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou *
10.66%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.343.256
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 2% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 01.04.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Super kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 8%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 11.20%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.364.363 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 2% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 01.04.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine.

**Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 30.03.2020. godine i iznosi 1.34%. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Super kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 83 meseca
NKS na godišnjem nivou 7%+3m Belibor**
EKS na godišnjem nivou 13.33%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.322.339 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 2% od inicijalnog iznosa kredita, min 3600 rsd
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


* Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) izrađen na osnovu podataka navedenih u tabeli.
EKS je obračunat na dan 01.04.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine. 

**Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 30.03.2020. godine i iznosi 1.34%. Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD.


Kalkulator je informativnog karaktera

 

Ponuda važi od 15.04.2020. godine

*Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje i dinarski keš kredit - sa kombinovanom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 7.9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.4%+3m Belibor. Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za održavanje paketa tekućeg racuna (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 2% od inicijalnog iznosa kredita, minimalno 3.600 rsd. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.301.613 rsd. EKS: 12.80% obračunat na dan 01.04.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine.

*Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje i dinarski keš kredit - sa varijabilnom kamatnom stopom i sa osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Kriterijumi za indeksiranje kredita se ne primenjuju kod kredita u RSD. Iznos kredita 1.000.000 rsd, rok 83 meseca po nominalnoj kamatnoj stopi 8.4% (7%+3m Belibor). Troškovi koji prate odobrenje i otplatu kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice - 100 rsd, Izveštaj Kreditnog Biroa - 246 rsd, Naknada za održavanje paketa tekućeg racuna (mesečno) - 95 rsd, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) - 210 rsd+0.15% od inicijalnog iznosa kredita, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 2% od inicijalnog iznosa kredita, minimalno 3.600 rsd. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) - 1.322.339 rsd. EKS: 13.33% obračunat na dan 01.04.2020. godine, interkalarna kamata dospeva 08.04.2020.godine. Vrednost 3M Belibor-a je uzeta na dan 30.03.2020. godine i iznosi 1.34%.


Kalkulator je informativnog karaktera.