Obaveštenje o ponudi zastoja u otplati obaveza

(Obaveštenje o moratorijumu)


Poštovani,


Na osnovu tačke 2. st. 1. i 2. Odluke o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 33/2020), Sberbank Srbija a.d. Beograd (Banka) ovim putem klijentima, i to fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, upućuje ponudu zastoja u otplati obaveza (moratorijum).


Moratorijum ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije izazvane COVID -19.
Moratorijum obuhvata zastoj u otplati glavnice i redovne (ugovorene) kamate. U odnosu na redovnu (ugovorenu) kamatu koju Banka obračunava za vreme trajanja moratorijuma ista se pripisuje dugu i raspoređuje ravnomerno na preostali rok dospeća, a period otplate se produžava za tri meseca.
Tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.
Objavljivanjem ovog obaveštenja o ponudi zastoja u otplati obaveza (moratorijum) na internet prezentaciji Banke dana 20.03.2020. godine, smatra se da je ponuda dostavljena svim klijentima.


Klijenti koji ne žele zastoj u otplati svojih obaveza prema Banci (moratorijum) moraju o tome da obaveste Banku, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja na internet stranici Banke (do 30. marta 2020. godine).


Ako klijent ima više proizvoda, potrebno je da obavesti Banku za koje proizvode ne želi zastoj u otplati obaveza (moratorijum).


Klijent obaveštenje o odbijanju ponude zastoja u otplati obaveza (moratorijum) može dostaviti Banci na jedan od sledećih načina:
• popunjavanjem forme na internet stranici Banke
• na e-mail moratorijum@sberbank.rs
• pozivom Kontakt centra Banke na telefon 19909*

Klijenti koji žele zastoj u otplati obaveza (moratorijum) ne moraju o tome da obaveste Banku. Protekom roka od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, smatraće se da su prihvatili ponudu Banke za zastoj u otplati obaveza (moratorijum).


Zastoj u otplati (moratorijum) proizvodi pravno dejstvo istekom roka od 10 dana od dana objavljivanja ponude na internet prezentaciji Banke – 30.03.2020. godine.
Banka ne može od klijenta da zahteva naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u omogućavanju klijentima zastoja u otplati obaveza koje klijent ima prema Banci.


Za sve dodatne informacije možete pozvati Kontakt centar Banke na telefon 19909*.

Vaša Sberbank


Obaveštenje za poslodavce čiji zaposleni otplaćuju obaveze u Sberbank Srbija a.d. Beograd

Na osnovu Odluke o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 33/2020) — Sberbank Srbija a.d. Beograd (Banka) je svojim klijentima 20.3.2020. godine ponudila zastoj u otplati  obaveza koje imaju prema Banci (moratorijum).

U vezi s navedenim, obaveštavamo Vas da od 30.03.2020. godine izvršite zastoj u obustavljanju dela zarada/penzija koje vršite za klijente Banke, u narednom periodu od 90 dana, odnosno do okončanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije izazvane COVID -19.

Nakon isteka navedenog perioda, postupanje po administrativnim zabranama će biti nastavljeno. Ako se za određene klijente promeni iznos rate ili drugi bitni elementi otplate, Banka će o tome blagovremeno obavestiti sve poslodavce.

U slučaju da se Vaši zaposleni/penzioneri izjasne Banci da ne žele moratorijum, odnosno da žele da nastave sa redovnim izmirivanjem obaveza prema Banci, Banka će  Vas o tome obavestiti bez odlaganja, kako biste za tog zaposlenog/penzionera nastavili redovno postupanje po administrativnoj zabrani.