Obaveštenje o moratorijumu


Poštovani,

Na osnovu tačke 2. stav 1. i tačke 3. stav 1. Odluke o privremenim merama radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 103/2020), Sberbank Srbija a.d. Beograd (Banka) ovim putem klijentima, i to fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, upućuje ponudu zastoja u otplati obaveza – moratorijum.

Moratorijum se odnosi na obaveze klijenta koje dospevaju počev od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine. Ako klijent nije izmirio obaveze koje su dospele u julu 2020. godine – moratorijum se primenjuje i na njegove neizmirene obaveze dospele u julu 2020. godine.

Tokom trajanja moratorijuma Banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu iz plana otplate koji je važio pre stupanja na snagu moratorijuma, i tu kamatu ne pripisuje glavnici već je primenjuje na ostatak duga i ravnomerno raspoređuje na period otplate.

Nakon prestanka moratorijuma, klijent nastavlja da otplaćuje obaveze, a preostali period otplate se produžava za dva meseca, odnosno za tri meseca, ako su moratorijumom obuhvaćene i obaveze dospele u julu. Dozvoljeno prekoračenje po platnom računu Banka će automatski produžiti za period od tri meseca.

Banka će klijentima nakon prestanka moratorijuma dostaviti novi plan otplate, a klijent može u roku od sedam dana po tom dostavljanju, od Banke zahtevati da:

  1. izmiri sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu);
  2. izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Tokom trajanja moratorijuma Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Radi lakšeg razumevanja na ovom linku možete pogledati reprezentativni primer za kredit/kreditni proizvod/drugi proizvod – pre i nakon prestanka moratorijuma.

Objavljivanjem ovog obaveštenja na internet prezentaciji Banke dana 31.07.2020. godine, smatra se da je ponuda dostavljena svim klijentima.

Klijenti koji ne žele moratorijum mogu da odbiju ponudu, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ove ponude (zaključno sa 10.08.2020. godine), po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu, i to:

Klijenti koji žele moratorijum ne moraju o tome da obaveste Banku. Protekom roka od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, smatraće se da su prihvatili ponudu Banke za moratorijum.

U skladu s navedenom odlukom, Banka je dana 28.07.2020. godine ukinula naplatu kreditnih obaveza putem trajnih naloga do 10.8.2020. godine. Klijenti koji odbiju moratorijum mogu samostalno vršiti plaćanja svojih dospelih obaveza ili to mogu činiti putem trajnih naloga koji će biti reaktivirani, a dospele rate naplaćene bez dodatnih troškova.

Banka ne može od klijenta da zahteva naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u omogućavanju klijentima zastoja u otplati obaveza koje klijent ima prema Banci.

Za sve dodatne informacije možete pozvati Kontakt centar Banke na telefon 19909*.Obaveštenje za poslodavce čiji zaposleni otplaćuju obaveze u Sberbank Srbija a.d. Beograd

Na osnovu Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 103/2020), , obaveštavamo vas da je Sberbank Srbija a.d. Banka (u daljem tekstu: Banka) ponudila klijentima zastoj u otplati obaveza koje imaju prema Banci (moratorijum), počev od 01.08.2020. godine. U skladu sa navedenom Odlukom, od 27. jula 2020. godine prestaje obaveza poslodavaca da vrše uplate na osnovu administrativnih zabrana svojih zaposlenih, te vas pozivamo da izvršite zastoj u obustavljanju dela zarada/penzija koje vršite za klijente Banke u periodu od 60 dana, odnosno do 30.09.2020.

U slučaju da se Vaši zaposleni/penzioneri izjasne Banci da ne žele moratorijum, odnosno da žele da nastave sa redovnim izmirivanjem obaveza prema Banci, Banka će Vas odmah obavestiti o tome, kako biste za tog zaposlenog/penzionera nastavili redovno postupanje po administrativnoj zabrani.

Nakon isteka navedenog perioda, poslodavci imaju obavezu da nastave postupanje po administrativnim zabranama.

Ukoliko se nakon isticanja moratorijuma za određene klijente promeni iznos rate ili drugi bitni elementi otplate, Banka će o tome blagovremeno obavestiti sve poslodavce.

Za dodatna pitanja nam se možete obratiti na adresu moratorijum@sberbak.rs ili na kontak telefon 19909*.Sberbank digitalna banka

Obavljajte poslove od kuće