Obaveštenje o podizanju penzija

Dok ponovo ne budemo zajedno


Dodatni termini samo za klijente sa 65+ godina života

Poštovani klijenti, 

Obaveštavamo Vas da smo, radi očuvanja zdravlja najstarije populacije, obezbedili i dodatne, posebne termine u ekspoziturama koji su namenjeni isključivo za poslovanje sa našim sugrađanima koji su navršili 65 i više godina života.

Lica koja su navršila 65 i više godina života, svoje penzije i druga sredstva mogu podizati u Sberbank ekspoziturama i u sledećim terminima:

  • 8.5.2020. u periodu od 17 do 19h 
  • u subotu 9.5.2020. u periodu od 13 do 15h
  • od ponedeljka 11.5.2020. godine, do petka 15.5.2020. godine, svakog dana u periodu od 17 do 19h.

Naše najstarije sugrađane pozivamo da posete Sberbank ekspoziture u navedenim terminima kako bi obavili sve neophodne bankarske usluge. Ostalim klijentima zahvaljujemo na razumevanju. 

Vaša Sberbank 


Kako da podignete penziju tokom vanrednog stanja

Dragi penzioneri,

Obaveštavamo Vas da smo svim našim sugrađanima starijim od 65 godina koji penziju primaju preko Sberbank, omogućili da penzije preuzmu bez dolaska na šaltere. 

OBAVEZNO: Najpre pozovite Sberbank Kontakt centar na  011 2013 200  kako biste se izjasnili o načinu na koji ćete preuzeti svoju penziju. Ovo je obavezan korak, bez ovoga nećemo moći da vam isplatimo penziju. (Poziv će se tarifirati po ceni koja važi za pozive ka fiksnoj telefoniji u skladu sa cenovnikom konkretnog provajdera mobilne/fiksne telefonije.)

 

Pripremili smo dva načina za preuzimanje penzija od kojih mozete izabrati jedan, i to:

1. Da vam Pošta Srbije dostavi novac na kućnu adresu ili

2. Da date ovlašćenje svojoj osobi od poverenja.

 

Osoba kojoj ćete dati da podigne vašu penziju treba da priloži svoju i vašu ličnu kartu ili vašu karticu platnog računa, kao i da ima punomoćje koje ste vi potpisali.

Punomoćje možete preuzeti sa linka.

 

Bitno je da znate da je punomoćje jednokratno i da isto ima rok važnosti 3 dana od dana potpisivanja. Svaki naredni put pri podizanju penzije je takođe neophodno da ga popunite i dostavite.

 

Ukoliko želite, možete i sami napisati punomoćje koje će sadržati sledeće informacije o vama:

• ime i prezime,
• JMBG,
• adresu iz lične karte,
• broj ličnog dokumenta
• broj računa sa kog se penzija podiže (naveden je na vašoj platnoj kartici) i
• iznos koji želite da podignete;

 

 kao i podatke lica kom dajete punomoćje:

  • ime i prezime
  • JMBG
  • adresu iz lične karte

 

 Neophodno je da na punomoćju stoji i vaš potpis i datum sačinjavanja punomoćja.

 

 

Vaša Sberbank