Prodaja zemljišta u industrijskoj zoni - Dobanovci

Top ponude


Dva poslovna prostora na Vračaru

Površina: 187,11 m²

20.755.723,00 RSD


Ugostiteljski kompleks u Apatinu

Površina: 357 m²

14.460.365,50 RSD


  • Adresa: Dobanovci, Surčin
  • Površina: 21 ha 17 a 19 m²
  • Način prodaje: Vansudska prodaja - direktna pogodba
  • ID: C 5
  • Cena: 3.123.826,70 Eur
Opis

U skladu sa članom 34 stav 5 Zakona o hipoteci, Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Novi Beograd:

OGLAŠAVAMO PRODAJU

Sledećih nepokretnosti na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda-Službe za Katastar nepokretnosti Surčin, broj 952-02-13-55/2016 od 27.07.2016. godine i rešenja Republičkog geodetskog zavoda-Službe za Katastar nepokretnosti Surčin, broj 952-02-13-56/2016 od 03.11.2016. godine:

• Njiva 2. klase, potes Krčevine, površine 8524 m2, postojeća na kat parceli 5091, broj lista nepokretnosti br. 224 KO Dobanovci, po ceni od 89.502,00 EUR,

• Njiva 2. klase, potes Krčevine, površine 8607 m2, postojeća na kat parceli 5048, broj lista nepokretnosti br. 3365 KO Dobanovci, po ceni od 132.547,80 EUR,

• Njiva 2. klase, potes Krčevine, površine 29523 m2, postojeća na kat parceli 5092/1, broj lista nepokretnosti br. 3365 KO Dobanovci, po ceni od 309.991,50 EUR,

• Njiva 2. klase, potes Krčevine, površine 900 m2, postojeća na kat parceli 5092/2, broj lista nepokretnosti br. 3365 KO Dobanovci, po ceni od 9.450,00 EUR,

• Njiva 1. klase, potes Krčevine, površine 12589m2, postojeća na kat parceli 5101/2, broj lista nepokretnosti br. 3365 KO Dobanovci, po ceni od 158.621,40 EUR,

• Njiva 2. klase, potes Krčevine, površine 10820 m2, postojeća na kat parceli 5024/1, broj lista nepokretnosti br. 839 KO Dobanovci, po ceni od 196.924,00 EUR,

• Njiva 2. klase, potes Krčevine, površine 20123m2, postojeća kat parceli 5047, broj lista nepokretnosti br. 839 KO Dobanovci, po ceni od 309.894,20 EUR,

• Njiva 1. klase, potes Krčevine, površine 12594m2, postojeća na kat parceli 5101/1, broj lista nepokretnosti br. 839 KO Dobanovci, po ceni od 158.684,40 EUR,

• Njiva 1. klase, površine 17529 m2, postojeća na kat parceli 5042/4, broj lista nepokretnosti br. 3428 KO Dobanovci, po ceni od 269.946,60 EUR,

• Njiva 2. klase, površine 14496 m2, postojeća na kat parceli 5043, broj lista nepokretnosti br. 3428 KO Dobanovci, po ceni od 223.238,40 EUR,

• Njiva 2. klase, površine 4030 m2, postojeća na kat parceli 5044, broj lista nepokretnosti br. 3428 KO Dobanovci, po ceni od 62.062,00 EUR,

• Njiva 2. klase, površine 8807 m2, postojeća na kat parceli 5045, broj lista nepokretnosti br. 3428 KO Dobanovci, po ceni od 135.627,80 EUR,

• Njiva 2. klase, površine 23651 m2, potes Krčevine, postojeća na kat parceli 5025/1, broj lista nepokretnosti br. 1121 KO Dobanovci, po ceni od 430.448,20 EUR,

• Njiva 2. klase, površine 1690 m2, potes Krčevine, postojeća na kat parceli 5025/2, broj lista nepokretnosti br. 1121 KO Dobanovci, po ceni od 30.758,00 EUR,

• Njiva 2. klase, površine 18423 m2, potes Tabla 9, postojeća na kat parceli 5026/1, broj lista nepokretnosti br. 1121 KO Dobanovci, po ceni od 335.298,60 EUR,

• Njiva 2. klase, površine 1749 m2, potes Krčevine, postojeća na kat parceli 5026/2, broj lista nepokretnosti br. 1121 KO Dobanovci, po ceni od 31.831,80 EUR,

• Njiva 2. klase, potes Krčevine, površine 17664 m2, postojeća kat parceli 5046, broj lista nepokretnosti br. 3366 KO Dobanovci, po ceni od 239.000,00 EUR.

Saobraćajna povezanost: zemljište se nalazi u neposrednoj blizini raskrsnice auto – puteva E-70 i E 75.

U skladu sa urbanističkim planom, zemljište je namenjeno izgradnji poslovnih i industrijskih objekata.

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bul Mihaila Pupina 165g, na tel + 381 11 225 74 08, + 381 64 83 53 033, + 381 64 83 53 259, + 381 64 83 53 018.

Kontakt:

Za više informacija o ovoj ponudi kontaktirajte naš Kontakt centar na broj telefona 19909 ili na email workout@sberbank.rs

Pošaljite upit

Obaveštavamo Vas da smo primili Vaš upit.

Mapa