AUKCIJSKA prodaja tri parcele u Šimanovcima

Top ponude


Aukcijska prodaja poslovnog prostora u zgradi na Novom Beogradu

Površina: 3694 m²

56.813.652,00 RSD


Vikend kuća na Zlatiboru

Površina: 125 m²

180.000 EUR


  • Adresa: Pećinci, Šimanovci
  • Površina: 44.462 m²
  • Način prodaje: Stečaj
  • ID: C 6
  • Cena: 63.058.071,44 RSD
  • Počinje za: 2d 22h
Opis

Saglasno članu 133. stav 1. i 2. Zakona o stečaju, i Rešenju Privrednog suda u Beogradu – Stečajnog sudije o nastavku postupka stečaja prodajom imovine stečajnog dužnika „MORANA INVESTMENT” D.O.O. – u stečaju od 04.07.2017. godine, stečajni upravnik Jelena Belosavić-Sekulovski obaveštava o prodaji nepokretne imovine „MORANA INVESTMENT” D.O.O. – u stečaju, koja se prvi put izlaže na prodaju postupkom javnog nadmetanja, odnosno licitacijom i to:

1. Parcele broj 3126/1 površine 7.685 m², parcele broj 3127/1 površine 7.879 m² i parcele broj 3128/1 površine 28.898 m², sve upisano u list nepokretnosti br. 2087, KO Šimanovci, po početnoj ceni od 63.058.071,44 RSD.

Struktura i oblik parcela:

Celina zemljišta se sastoji od 3 parcele i nepravilnog je pravougaonog oblika.

Trenutna upotreba i infrastruktura:

Predmetna nepokretnost predstavlja građevinsko zemljište bez izgrađenih građevinskih objekata, koje se trenutno koristi kao poljoprivredno zemljište. Postoji kompletna infrastruktura.

Udaljenost i okruženje: Aerodrom Nikola Tesla je udaljen 15 km, dok je Beogradska Arena udaljena oko 25 km. Parcele se nalaze na cca 1.600 m od uključenja na auto put E-70, locirane jugozapadno od uključenja na auto put. U blizini predmetnih parcela nalaze se poslovni objekti kompanija “Dr. Etker” , “Doka” ,“Srtrauss Adriatic” .

Sva zainteresovana lica za učešće u postupku javne licitacije dužna su da uplate depozit za učešće na javnoj prodaji, izvrše razgledanje predmeta prodaje, pre dana održavanja javnog nadmetanja, kao i potpišu i overe, i registracionoj komisiji stečajnog dužnika dostave Izjave o odricanju prava na povraćaj depozita u slučaju postupanja suprotno preciziranim uslovima, kao i Izjavu kojom se odriču prava na bilo kakvu naknadnu žalbu, primedbu i reklamaciju budući da se imovina prodaje u viđenom stanju, kao i da se pre održavanja javnog nadmetanja registruju kao potencijalni ponuđači, odnosno učesnici u javnom nadmetanju.

Datum i mesto javnog nadmetanja:

22.06.2018. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama “Velefarma”, ulici Vojvode Stepe 414a, u Beogradu.

Kontakt:

Za više informacija o ovoj ponudi kontaktirajte naš Kontakt centar na broj telefona 19909, ili na email:
workout@sberbank.rs

Pošaljite upit

Obaveštavamo Vas da smo primili Vaš upit.

Mapa