Prodaja zemljišta, 2.8 ha u Krnješevcima

Top ponude


AUKCIJSKA prodaja stambeno poslovnog objekta - Dimitrija Tucovića br. 6, Beograd

Površina: 515,11 m²

33.396.291,00 RSD


Prodaja zemljišta, 2.8 ha u Krnješevcima

Površina: 28.069 m2

170.000,00 EUR


  • Adresa: Lukin Salaš, Krnješevci
  • Površina: 28.069 m2
  • Način prodaje: Vansudska prodaja - aukcija
  • ID: C 13
  • Cena: 170.000,00 EUR
Opis

Prodaja sledećih nepokretnosti:

•Njive 4. klase, potes Selo, površine 784 m2, postojeća na kat parceli 1293, broj lista nepokretnosti br. 581 KO Krnješevci,

•Njive 4. klase, potes Selo, površine 2862 m2, postojeća na kat parceli 1295, broj lista nepokretnosti br. 581 KO Krnješevci,

•Vinograd 5. klase, potes Selo, površine 349 m2, postojeća na kat parceli 1295, broj lista nepokretnosti br. 581 KO Krnješevci,

•Njive 4. klase, potes Kuvalovo, površine 11509 m2, postojeća na kat parceli 1783/7, broj lista nepokretnosti br. 581 KO Krnješevci,

•Njive 5. klase, potes Lukin Salaš, površine 4941m2, postojeća na kat parceli 1901/2, broj lista nepokretnosti br. 581 KO Krnješevci,

•Njive 5. klase, potes Lukin Salaš, površine 4938m2, postojeća na kat parceli 1902, broj lista nepokretnosti br. 581 KO Krnješevci,

•Njiei 5. klase, potes Lukin Salaš, površine 2686m2, postojeća na kat parceli 1904/1, broj lista nepokretnosti br. 581 KO Krnješevci,

Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g.

AUKCIJSKA PRODAJA ĆE BITI ZAKAZANA.

Kontakt:

Za više informacija o ovoj ponudi, kontaktirajte naš Kontakt centar na broj telefona 19909, ili na email
workout@sberbank.rs

Pošaljite upit

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.

Mapa