Nabavke

Sberbank Srbija a.d. u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog upita.

Da bi dobavljač dobio tendersku dokumentaciju potrebno je da prvo popuni zahtev za dostavu dokumentacije.

Sberbank Srbija a.d. ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i shodno tome mu pošalje ili ne tendersku dokumentaciju.

Elektronska trgovinska platforma za tenderske postupke

NAZIV TENDERA:

Penetraciono testiranje i skeniranje ranjivosti informacionog sistema banke

 

Broj poziva: 22-21 CISO

Rok za dostavu ponude:   13.08.2021. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Tehničko i higijensko održavanje 

 

Broj poziva: 18-21 FSM i 19-21 FSM

Rok za dostavu ponude:   23.07.2021. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku