Nabavke

Sberbank Srbija a.d. u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog upita.

Da bi dobavljač dobio tendersku dokumentaciju potrebno je da prvo popuni zahtev za dostavu dokumentacije.

Sberbank Srbija a.d. ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i shodno tome mu pošalje ili ne tendersku dokumentaciju.

Elektronska trgovinska platforma za tenderske postupke

NAZIV TENDERA:

Izbor partnera za migraciju sa Lotus Domino na Microsoft Exchange 

 

Broj poziva: 63-20 IT

Rok za dostavu ponude:  02.12.2020. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Ponuda za merenje elektroinstalacija, uslova radne okoline, sadržaj kompleta za prvu pomoć 

 

Broj poziva: 59-20 SEC

Rok za dostavu ponude:  04.11.2020. do 15h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Nabavka novogodišnjih poklona za klijente banke 

 

Broj poziva: 60-20 MC

Rok za dostavu ponude:  12.11.2020. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Tender za izbor dobavljača za usluge arhiviranja

 

Broj poziva: 52-20 FSM

Rok za dostavu ponude:  29.10.2020. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Tender za nabavku Host servera i infrastrukturne opreme

 

Broj poziva: 55-20 IT

Rok za dostavu ponude:  16.10.2020. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

SISTEM SNIMANJA NOVČANIH TRANSAKCIJA

 


Broj tendera: 33-20 SEC

Rok za dostavu ponude:  04.08.2020. do 14h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku