Nabavke

Sberbank Srbija a.d. u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog upita.

Da bi dobavljač dobio tendersku dokumentaciju potrebno je da prvo popuni zahtev za dostavu dokumentacije.

Sberbank Srbija a.d. ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i shodno tome mu pošalje ili ne tendersku dokumentaciju.

Elektronska trgovniska platforma za tenderske postupke

NAZIV TENDERA:

Poziv za ponudu novogodišnjih promo poklona 56-19 MC

 


Broj tendera: 56-19 MC

Rok za dostavu ponude: 7.11.2019. do 14h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

Penetration test informacionog sistema banke

 


Broj tendera: 54-19 ISO

Rok za dostavu ponude: 12.11.2019. do 14h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

Izrada i montaža svetleće reklame i materijala za unutrašnje obeležavanje ekspozitura  

 


Broj tendera: 55-19 FSM

Rok za dostavu ponude: 12.11.2019. do 14h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku