Nabavke

Sberbank Srbija a.d. u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog upita.

Da bi dobavljač dobio tendersku dokumentaciju potrebno je da prvo popuni zahtev za dostavu dokumentacije.

Sberbank Srbija a.d. ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i shodno tome mu pošalje ili ne tendersku dokumentaciju.

Elektronska trgovinska platforma za tenderske postupke

NAZIV TENDERA:

Izbor kompanije iz oblasti poslova bezbednosti (fizicko i mobilno obezbedjenje, CIT, alarm monitoring) 

 

Broj poziva: 07-21 SEC

Rok za dostavu ponude:  18.03.2021. do 15h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Tender za izradu OCR softverskog rešenja 

 

Broj poziva: 02-21 IT

Rok za dostavu ponude:  18.02.2021. do 14h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Tender za izradu integrisanog softverskog rešenja ITSM  i ESM platforme.

 

Broj poziva: 03-21 IT

Rok za dostavu ponude:  17.02.2021. do 14h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku