Nabavke

Sberbank Srbija a.d. u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog upita.

Da bi dobavljač dobio tendersku dokumentaciju potrebno je da prvo popuni zahtev za dostavu dokumentacije.

Sberbank Srbija a.d. ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i shodno tome mu pošalje ili ne tendersku dokumentaciju.

Elektronska trgovniska platforma za tenderske postupke

NAZIV TENDERA:

Izbor kreativne agencije za razvoj i dostizanje marketinških i komunikacionih ciljeva kroz idejna rešenja i kreativne koncepte, ATL aktivnosti i promocije proizvoda i usluga banke, kao i daljem razvoju Sberbank brenda na srpskom tržištu.


Broj tendera: 01-20 MC

Rok za dostavu ponude: 10.2.2020. do 12:00h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

Izbor BTL agencije - organizacija internih i eksternih događaja


Broj tendera: 02-20 MC

Rok za dostavu ponude: 24.1.2020. do 12:00h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku