Nabavke

Sberbank Srbija a.d. u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog upita.

Da bi dobavljač dobio tendersku dokumentaciju potrebno je da prvo popuni zahtev za dostavu dokumentacije.

Sberbank Srbija a.d. ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i shodno tome mu pošalje ili ne tendersku dokumentaciju.

Elektronska trgovinska platforma za tenderske postupke

NAZIV TENDERA:

Tender za nabavku Host servera i infrastrukturne opreme

 

Broj poziva: 55-20 IT

Rok za dostavu ponude:  16.10.2020. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

Tender za izbor dobavljača električne energije

 

Broj poziva: 47-20 FSM

Rok za dostavu ponude:  1.10.2020. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

Tender za obnovu licenci za postojece SIEM IBM Qradar rešenje

 

Broj poziva: 49-20 CISO

Rok za dostavu ponude:  28.09.2020. do 14h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

Tender za VM Oracle backup storage

 

Broj poziva: 41-20 IT

Rok za dostavu ponude:  20.08.2020. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

Tender za kupovinu dva primerka vozila jednog od sledecih modela:

Opel Astra Sedan 

Reno Megan sedan 

Fiat 500L 

Fiat 500XL 

Škoda Rapid sedan


Broj poziva: 40-20 MC

Rok za dostavu ponude:  24.08.2020. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

Tender za izbor Digital marketing agencije

 


Broj poziva: 38-20 MC

Rok za dostavu ponude:  26.08.2020. do 12h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

CISCO firewall oprema i Cisco sigurnosni servisi

 


Broj poziva: 35-20 IT

Rok za dostavu ponude:  06.08.2020. do 14h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

SISTEM SNIMANJA NOVČANIH TRANSAKCIJA

 


Broj tendera: 33-20 SEC

Rok za dostavu ponude:  04.08.2020. do 14h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku