Nabavke

Sberbank Srbija a.d. u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog upita.

Da bi dobavljač dobio tendersku dokumentaciju potrebno je da prvo popuni zahtev za dostavu dokumentacije.

Sberbank Srbija a.d. ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i shodno tome mu pošalje ili ne tendersku dokumentaciju.

Elektronska trgovniska platforma za tenderske postupke

NAZIV TENDERA:

Poziv za ponudu za 1000/2000 hemijskih olovaka "NAVIGATOR" sa gravurom i stampom


Broj tendera: 51-18 MC

Rok za dostavu ponude: 20.06.2018. do 13:00h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Izbor dobavljaca za "Distribuciju elektricne energije"


Broj tendera: 49-18 FSM

Rok za dostavu ponude: 08.06.2018. do 15:00h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Poziv za ponudu za sistematski pregled zaposlenih 53-18 HR


Broj tendera: 53-18 HR

Rok za dostavu ponude: 11.07.2018. do 12:00h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Poziv za ponudu za Elite banking poklone


Broj tendera: 55-18 MC

Rok za dostavu ponude: 18.07.2018. do 14:00h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Poziv za ponudu za poklon u kampanji sa etno sadrzajem


Broj tendera: 56-18 MC

Rok za dostavu ponude: 18.07.2018. do 14:00h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku