SUPER KREDIT - Keš kredit i kredit za refinansiranje

Sberbank ponuda za zaposlene u državnim ustanovama


Specijalna Ponuda

  • Naša najniža kamatna stopa: NKS 7,9%
  • Bez troška za obradu zahteva
  • Iznos kredita do 3.000.000 dinara i period otplate do 95 meseci

 


Pogodnosti

  • Dodatne SUPER pogodnosti

 

Paket tekućih računa

6 meseci bez naknade za održavanje

 

Platna Super Kartica

Poklon 2000 bodova*

 

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Na rok do 36 meseci i pre prenosa prve zarade na Sbebank tekući račun


Reprezentativni primeri kredita za refinanisranje
 
Iznos kredita u RSD NKS Anuitet u RSD Rok EKS* Ukupno za otplatu u RSD Troškovi koji prate odobrenje kredita
700.000 4,9% + 3m Belibor = 7,9% 9.935 95 meseci 9,16% 944.101
  • Naknada za obradu zahteva: 0%
  • Administriranje kreditne partije (mesečno) 0 RSD
  • Menice 0 RSD
  • Kreditni biro: 0 RSD
1.000.000
14.192 8,87% 1.348.715
1.500.000 21.289 8,64% 2.023.073
 

Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Iznos kredita: 1.000.000 RSD, Rok otplate: 95 meseci, Nominalna kamatna stopa: 4,9%+3m Belibor=7,9%. Trošak koji prati odobrenje kredita i ulazi u obračun EKS-a je održavanje paketa tekućeg računa koji je besplatan u prvih 6 meseci, a nakon toga se naplaćuje u iznosu od 319 RSD mesečno. Trošak dve menice i Kreditnog Biroa snosi banka, dok se naknada za obradu zahteva i administriranje kreditne partije ne naplaćuju. EKS iznosi 8,87% i obračunat je na dan 13.03.2019.godine, interkalarna kamata dospeva 15.03.2019.godine, a vrednost Belibor-a je uzeta na dan 11.03.2019. godine i iznosi 2,97%. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.348.715 RSD.

*Nakon prve transakcije Platnom Super Karticom.
Iskoristite ponudu tokom promotivnog perioda koji traje do kraja juna! Prijavite se online ili posetite neku od Sberbank ekspozitura.

 

Zainteresovan/a sam za Super kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka