SUPER KREDIT - Keš kredit i kredit za refinansiranje

Sberbank ponuda za zaposlene u državnim ustanovama


Specijalna Ponuda

  • Naša najniža kamatna stopa: NKS 7,9%
  • Bez troška za obradu zahteva
  • Iznos kredita do 3.000.000 dinara i period otplate do 95 meseci

 


Pogodnosti

  • Dodatne SUPER pogodnosti

 

Paket tekućih računa

6 meseci bez naknade za održavanje

 

Platna Super Kartica

Poklon 2000 bodova*

 

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Na rok do 36 meseci i pre prenosa prve zarade na Sbebank tekući račun


Reprezentativni primeri kredita za refinanisranje
 
Iznos kredita u RSD NKS Anuitet u RSD Rok EKS* Ukupno za otplatu u RSD Troškovi koji prate odobrenje kredita
700.000 4,9% + 3m Belibor = 7,9% 9.935 95 meseci 9,16% 944.101
  • Naknada za obradu zahteva: 0%
  • Administriranje kreditne partije (mesečno) 0 RSD
  • Menice 0 RSD
  • Kreditni biro: 0 RSD
1.000.000
14.192 8,87% 1.348.715
1.500.000 21.289 8,64% 2.023.073
 

Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Iznos kredita: 1.000.000 RSD, Rok otplate: 95 meseci, Nominalna kamatna stopa: 4,9%+3m Belibor=7,9%. Trošak koji prati odobrenje kredita i ulazi u obračun EKS-a je održavanje paketa tekućeg računa koji je besplatan u prvih 6 meseci, a nakon toga se naplaćuje u iznosu od 319 RSD mesečno. Trošak dve menice i Kreditnog Biroa snosi banka, dok se naknada za obradu zahteva i administriranje kreditne partije ne naplaćuju. EKS iznosi 8,87% i obračunat je na dan 13.03.2019.godine, interkalarna kamata dospeva 15.03.2019.godine, a vrednost Belibor-a je uzeta na dan 11.03.2019. godine i iznosi 2,97%. Ukupan iznos kredita za otplatu (kamata+glavnica) je 1.348.715 RSD.

*Nakon prve transakcije Platnom Super Karticom.
Iskoristite ponudu tokom promotivnog perioda koji traje do kraja juna! Prijavite se online ili posetite neku od Sberbank ekspozitura.

 

Želim da se prijavim online

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka