Super krediti za Superkartičare

 Super ponuda za korisnike super kartice

Prednosti

Brz proces odobrenja kredita

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Maksimalan rok otplate do 95 meseci


Kredit za refinansiranje

 • NKS od 7.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 5.8%+3m Belibor, EKS od 8,32 * 
 • Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
 • Administriranje kreditne partije se ne naplaćuje
 • Iznos kredita do 3.000.000 rsd 
 • Rok do 95 meseci 
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti 

 

 

Ponuda važi do 31.01.2020. godine.


Keš kredit

 • NKS od 8.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6,8%+3m Belibor, EKS od 9,40 **
 • Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
 • Administriranje kreditne partije se ne naplaćuje
 • Iznos kredita do 3.000.000 rsd 
 • Rok do 95 meseci 
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti 

 

Ponuda važi do 31.01.2020. godine.


Reprezentativni primeri

* Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) EKS iznosi 8.32% i obračunat je dan 29.10.2019.godine, a interkalarna kamata dospeva 01.11.2019.godine. Iznos kredita: 1.000.000 rsd, Nominalna kamatna stopa: 7.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 5.8%+3m Belibor, Rok otplate: 95 meseci, Ukupan iznos za otplatu (kamata+glavnica): 1.339.103 rsd. Naknade za obradu zahteva i administriranje kreditne partije se ne naplaćuju.

 

** Reprezentativni primer za dinarski keš kredit bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) EKS iznosi 9.40% i obračunat je dan 29.10.2019.godine, a interkalarna kamata dospeva 01.11.2019.godine. Iznos kredita: 1.000.000 rsd, Nominalna kamatna stopa: 8.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.8%+3m Belibor, Rok otplate: 95 meseci, Ukupan iznos za otplatu (kamata+glavnica): 1.387.562 rsd. Naknade za obradu zahteva i administriranje kreditne partije se ne naplaćuju. 


Zainteresovan/a sam za kredit za superkartičare

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Obaveštenje o obradi podataka