Super krediti za Superkartičare

 Super ponuda za korisnike super kartice

Prednosti

Brz proces odobrenja kredita

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Maksimalan rok otplate do 83 meseca


Kredit za refinansiranje

 • NKS od 7.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 5.8%+3m Belibor, EKS od 8,20* 
 • Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
 • Administriranje kreditne partije se ne naplaćuje
 • Iznos kredita do 3.000.000 rsd 
 • Rok do 83 meseca 
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti 

 

 

Ponuda važi do 31.01.2020. godine.


Keš kredit

 • NKS od 8.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6,8%+3m Belibor, EKS od 9,28 **
 • Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
 • Administriranje kreditne partije se ne naplaćuje
 • Iznos kredita do 3.000.000 rsd 
 • Rok do 83 meseca 
 • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti 

 

Ponuda važi do 31.01.2020. godine.


Reprezentativni primeri

* Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) EKS iznosi 8.20% i obračunat je dan 08.01.2020.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.01.2020.godine. Iznos kredita: 1.000.000 rsd, Nominalna kamatna stopa: 7.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 5.8%+3m Belibor, Rok otplate: 83 meseca, Ukupan iznos za otplatu kamata+glavnica): 1.294.445 rsd. Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice 100 rsd, Izveštaj kreditnog Biroa 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa: 95 rsd mesečno. Naknade za obradu zahteva i administriranje kreditne partije se ne naplaćuju. 
  

**Reprezentativni primer za dinarski keš kredit bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). EKS iznosi 9.28% i obračunat je dan 08.01.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.01.2020. godine. Iznos kredita: 1.000.000 rsd, Nominalna kamatna stopa: 8.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.8%+3m Belibor, Rok otplate: 83 meseca, Ukupan iznos za otplatu (kamata+glavnica): 1.336.075 rsd. Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice 100 rsd, Izveštaj kreditnog Biroa 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa: 95 rsd mesečno. Naknade za obradu zahteva i administriranje kreditne partije se ne naplaćuju.

 


Zainteresovan/a sam za kredit za superkartičare

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka