Mastercard Gold

 Sve što Vam je potrebno u jednoj kartici!

Prednosti

Kreditni limit do 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Pogodnosti i popusti u okviru Mastercard Elite programa

Besplatno porodično putno zdravstveno osiguranje


Opis proizvoda

 • Olakšava svakodnevnu kupovinu
 • Kupovina u zemlji i širom sveta na više od 32 miliona prodajnih mesta sa oznakom Mastercard, kao i bezbedno plaćanje putem interneta pomoću Mastercard Secure Code-a
 • Kreditni limit do 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti*
 • Pogodnosti i popusti u okviru Mastercard Elite programa
 • Uključuje porodično putno osiguranje (važi u svim zemljama u Evropi za korisnika osnovne kartice i članove uže porodice i pokriva ukupno 183 dana godišnje) i dodatne asistencije: ski rizik, gubitak/krađa prtljaga i gubitak/kašnjenje leta
 • Besplatan ulaz za korisnike kartice u biznis klubove na aerodromima Nikola Tesla, Sky i JET klubove bečkog aerodroma, kao i na aerodromu u Sarajevu.
 • Besplatna SMS obaveštenja za svaku izvršenu transakciju
 • Bez mesečne naknade za korišćenje kartice ukoliko se odlučite za Elite paket računa**. U suprotnom, mesečna naknada iznosi 400 dinara.
 • Mogućnost izdavanja dodatnih kartica uz mesečnu naknadu od 400 dinara

*Po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva

**Mesečna naknada za Elite paket računa iznosi 600 RSD.


Plaćanje na rate

Kupovine u zemlji u vrednostima višim od 4.000 dinara, uključujući i podizanje gotovine*, možete podeliti na 3, 6 ili 12 mesečnih rata, i to kroz preporučeni program rata:

Na 3 mesečne rate za iznose od 4.000 do 7.999 dinara
Na 6 mesečne rate za iznose od 8.000 do 17.999 dinara
Na 12 mesečne rate za iznose preko 18.000 dinara

Pružamo Vam mogućnost i da sami definišete svoj program rata. Naši savetnici će Vam rado pomoći da u svakom trenutku, u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima, odaberete najbolji program rata za Vas.

Za kupovinu na rate naplaćuje se jednokratna provizija u visini od 5% iznosa transakcije, a minimalni iznos je 400 dinara. Provizija se naplaćuje uz prvu ratu.

Na sve transakcije u iznosima nižim od odabranog minimuma za otplatu na rate, kao i za rate koje ne izmirite u celosti, primenjivaće se revolving način otplate. Možete da izmirite minimalno 5% dospelih obaveza iz prethodnog meseca (min. 500 RSD), dok se ostatak duga prenosi na sledeći period i na njega se obračunava kamata. Ukoliko svoj mesečni dug izmirite u predviđ‘enom roku, imate mogućnost odloženog plaćanja do 45 dana**.

* Podizanje gotovine na bankomatima podleže naknadama u skladu sa tarifnikom banke.

**Plaćanje na odloženo funkcioniše kalendarski, ukoliko ste izvršili kupovinu prvog dana u mesecu, imate na raspolaganju 45 dana na odloženo, a ukoliko izvršite kupovinu na primer desetog dana u mesecu, imate 35 dana. Datum do kog treba platiti zaduženje iz prethodnog meseca je 15. dan tekućeg meseca.


Kontrolišite otplatu rata

 • Ugovoreni program rata možete promeniti u skladu sa potrebama tokom čitavog trajanja ugovora.
 • Kada za određenu transakciju želite da promenite dogovoreni program otplate na rate, jednostavno pozovite Sberbank kontakt centar u toku tog istog dana, a najkasnije do 22 časova*** na broj: 19909**** ili 011/ 22 57 498 i rado ćemo vam izaći u susret.
 • Prva rata stiže na naplatu 15-og u narednom mesecu od dana izvršene transakcije, a naredne rate svakog sledećeg 15-og u mesecu. Ukoliko dospelu ratu ne izmirite u celosti, ona automatski prelazi na revolving otplatu. Na ovaj način, možete sami da definišete iznos otplate, u skladu sa trenutnim mogućnostima, i da tako smanjite mesečne troškove.
 • Ukoliko sve svoje dospele mesečne obaveze izmirite najkasnije do 15–og u narednom mesecu, neće se obračunavati kamata.

*** Radnim danima i subotom od 8h do 22h. Nedeljom od 9h do 19h. Praznicima nije moguće promeniti dogovoreni program otplate na rate.
**** Poziv će se tarifirati po ceni koja važi za pozive ka fiksnoj telefoniji u skladu sa cenovnikom konkretnog provajdera mobilne/ fiksne telefonije.


Zainteresovan/a sam za MasterCard Gold karticu

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Popunite online formu

Prijavite se online

Prikupite potrebnu dokumentaciju i zakažite sastanak


Dokumenti

 • Za zaposlene: 2 primerka overene administrativne zabrane
 • Za penzionere: penzioni ček/ čekovi za poslednji mesec i 2 primerka overene administrativne zabrane za penzionere
 • Ukoliko ste već korisnik Sberbank kreditne kartice, dovoljno je da samo dođete u filijalu i odaberete željeni program rata