Uputstvo za plaćanje Mastercard kreditnom karticom na internetu

 Plaćajte bez odlaska u prodavnicu!


Sberbank Srbija a.d. svojim korisnicima MasterCard kartica omogućava bezbedno, brzo i jednostavno plaćanje na internetu uz korišćenje programa identifikacije MasterCard® SecureCode™.


Šta je SecureCode?

SecureCode je PIN za plaćanje na internetu. To je tajna šifra koju zna samo korisnik MasterCard kreditne kartice i kojom potvrđuje svoj identitet prilikom plaćanja na internetu. Razmena podataka o PIN-u se obavlja na način koji onemogućava da bilo ko drugi, uključujući i internet trgovca na čijem sajtu se vrši plaćanje, sazna taj PIN.

Gde se koristi SecureCode?

SecureCode se koristi na onim internet sajtovima (internet trgovcima) koji omogućavaju plaćanje MasterCard karticom uz korišćenje programa identifikacije MasterCard® SecureCode™. Takvi sajtovi imaju logo SecureCode™  i logo MasterCard®
 

Kako se koristi SecureCode?

Prvo plaćanje MasterCard karticom na internetu

 • korisnik bira željenu robu ili uslugu i zatim bira opciju Plaćanje karticom
 • otvara se stranica za plaćanje gde se unose traženi podaci (ime i prezime, broj kartice, datum važnosti, CVC2)
 • unosom potrebnih podataka internet trgovac se povezuje sa Sberbank
Sberbank proverava da li je korisnik prijavljen za servis SecureCode i ako jeste, otvara se prozor za unos SecureCode-a (ova komunikacija se obavlja bez učešća internet trgovca):

 

 

 • korisnik bira opciju Novi SecureCode
 • otvara se stranica za kreiranje SecureCode-a:

 • unosom ispravnih podataka u prvo polje, korisnik pristupa kreiranju sopstvenog  SecureCode-a (odabirom opcije Pomoć, korisnik može dobiti informaciju kako da ispravno kreira svoj SecureCode).
 • Molimo kreirajte SecureCode: – u ovo polje korisnik unosi (kreira) samo njemu znanu šifru (SecureCode)
 • Molimo ponovo unesite SecureCode: – korisnik ponovo unosi šifru, u cilju potvrde njene vrednosti
 • odabirom opcije U redu, korisnik je kreirao svoj SecureCode i vraća se na prozor za identifikaciju:

 • unosom SecureCode-a i odabirom opcije U redu, korisnik završava plaćanje.
 • Sberbank vrši proveru SecureCode-a i obaveštava trgovca o rezultatima provere tj. odobrava nastavak procesa plaćanja ukoliko je SecureCode ispravan
 • internet trgovac zatim šalje upit prema Sberbank sa kompletnim podacima o plaćanju
 • Sberbank proverava ispravnost podataka o korisniku i kartici, raspoloživo stanje na računu kartice i na osnovu toga odobrava plaćanje. Ceo postupak odobravanja traje samo nekoliko sekundi.

Svako sledeće internet plaćanje (na onim internet sajtovima koji omogućavaju plaćanje MasterCard karticom uz korišćenje programa identifikacije MasterCard® SecureCode™) korisnik verifikuje unosom svog SecureCode-a.

U cilju povećanja bezbednosti, korisniku je omogućeno da po potrebi menja svoj SecureCode. Prilikom plaćanja na internetu, korisnik bira opciju Zaboravili ste SecureCode, odgovara na samo njemu znano pitanje, a odmah zatim kreira novi SecureCode.