Dobro jutro štednja

Za štednju ONLINE!

Prednosti Dobro jutro štednje

ONLINE prekonoćna štednja

Isplata kamate na dnevnom nivou

Uz Jednostavno tekući račun

Prenos sredstava na oročenje u 3 klika

Dinarska i devizna štednja

Novac vam je na raspolaganju od 8h-20h svakog dana


Opis proizvoda

„Dobro jutro“ štednja Sberbanke je jedinstveni i prvi takav oblik štednje u Srbiji, koji vam pruža mogućnost da pored postojećeg tekućeg računa otvorite dodatne dinarske i devizne štedne račune sa pripisivanjem kamate na dnevnom nivou. Na sav novac koji do 20h prebacite na „Dobro jutro“ štedni račun, pripisaće se kamata na tekući račun sledećeg jutra u 8h.

Sredstva su Vam na raspologanju svakog dana do 20h, i ukoliko želite, do tada ih možete vratiti nazad na svoj tekući račun. Prenos sredstava na "Dobro jutro" štedne račune, kao i njihov delimični ili potpuni prenos na tekući račun vršite sami pomoću vašeg M-banking ili E-banking naloga. Minimalni iznos na koji se obračunava kamata za fizička lica je 113,00 RSD ili 606,00 EUR, a za preduzetnike, poljoprivrednike i mala preduzeća minimalni iznos je 150,00 RSD ili 450,00 EUR.


Pregled kamatnih stopa

Valute i kamatne stope za „Dobro jutro“ štednju:

Sberbanka nudi „Dobro jutro“ štednju u sledećim valutama:

  NKS* EKS*
Oročena "dobro jutro" štednja u RSD 1,60% 1,62%
Oročena "dobro jutro" štednja u EUR 0,35% 0,30%
Oročena "dobro jutro" štednja u USD 1,10% 0,95%
Oročena "dobro jutro" štednja u RUB 1,50% 1,29%

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Reprezentativni primer

Dobro jutro štednja
Iznos oročenja 100.000 100.000 100.000 100.000
Valuta RSD EUR USD RUB
Period (dan)
1 1 1 1
NKS* 1,60% 0,35% 1,10% 1,50%
EKS* 1,62% 0,30% 0,95% 1,29%
Kamata BRUTO        
Porez / 15%
NETO kamata u valuti oročenja*
4,44 0,83 2,6 3,54

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Video upustvo za korišćenje Dobro jutro štednje

Zainteresovan/a sam za Dobro jutro štednju

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Popunite online formu

Prijavite se online

Prikupite potrebnu dokumentaciju i zakažite sastanak


Napomene

Prilikom svake uplate kamate na deviznu stepenastu štednju klijentu se odbija 15% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema. Sberbanka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita