Oročena štednja


Prednosti Oročene štednje

Štednja u EUR, RSD, CHF, USD, RUB, GBP

Bez naknade za otvaranje i vođenje računa

Fiksne kamatne stope


Opis proizvoda

Ukoliko raspolažete sumom novca koju želite da sačuvate, a ne planirate da je koristite u određenom periodu, preporučujemo Vam da novac oročite. Na ovaj način obezbedjujete prinos (kamatu) na oročena sredstva, njihovu sigurnost i dostupnost.

Na oročenu dinarsku i deviznu štednju na kraju perioda oročenja dobijate kamatu, a sredstva će se oročiti na isti period po kamatnim stopama važećim na dan reoročenja.

Nudimo Vam široku lepezu štednih proizvoda, povoljne kamatne stope u skladu sa iznosom, valutom i trajanjem oročenja kao i pomoć u izboru proizvoda koji odgovara Vašim potrebama. Na raspolaganju vam je oročena štednja u dinarima, evrima, švajcarskim francima, američkim dolarima, britanskim funtama ili ruskim rubljama, kao i periodi oročenja u trajanju od 1 do 36 meseci.


Kalkulator štednje

Kalkulator je informativnog karaktera

Ostvarena kamata na depozit

0


Pregled kamatnih stopa

Devizna oročena štednja u evrima (EUR)

Minimalni iznos oročenja za depozite na štednju u evrima je 500 EUR.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Devizna oročena štednja u EUR

Do 4.999 EUR Od 5.000 do 19.999 EUR
NKS* EKS* NKS* EKS*
1 mesec 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 meseca 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 meseci 0.10% 0.09% 0.15% 0.13%
12 meseci 0.40% 0.34% 0.45% 0.39%
15 meseci 0.50% 0.43% 0.55% 0.47%
24 meseca 0.60% 0.52% 0.65% 0.56%
36 meseci 0.75% 0.64% 0.80% 0.68%

Devizna oročena štednja u EUR

Od 20.000 do 49.999 EUR Preko 50.000 EUR
NKS* EKS* NKS* EKS*
1 mesec 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 meseca 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 meseci 0.20% 0.17% 0.25% 0.22%
12 meseci 0.50% 0.43% 0.60% 0.52%
15 meseci 0.60% 0.52% 0.70% 0.60%
24 meseca 0.70% 0.60% 0.80% 0.69%
36 meseci 0.85% 0.73% 0.90% 0.77%

Devizna oročena štednja u američkim dolarima (USD)

Minimalni iznos oročenog depozita na štednju u američkim dolarima iznosi 500 EUR u protivvrednosti ove valute.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Devizna oročena štednja u USD

Do 19.999 USD Preko 20.000 USD
NKS* EKS* NKS* EKS*
1 mesec 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 meseca 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 meseci 0.50% 0.43% 0.65% 0.56%
12 meseci 1.30% 1.12% 1.40% 1.21%
24 meseca 1.50% 1.28% 1.65% 1.41%
36 meseci 1.80% 1.53% 1.95% 1.65%

Devizna oročena štednja u švajcarskim francima (CHF)

Minimalni iznos oročenog depozita na štednju u švajcarskim francima iznosi 500 EUR u protivvrednosti ove valute.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Devizna oročena štednja u CHF

NKS* EKS*
1 mesec 0.00% 0.00%
3 meseca 0.00% 0.00%
6 meseci 0.10% 0.09%
12 meseci 0.25% 0.22%
24 meseca 0.30% 0.26%
36 meseci 0.40% 0.34%

Devizna oročena štednja u ruskim rubljama (RUB)

Minimalni iznos oročenog depozita na štednju u rubljama iznosi 500 EUR u protivvrednosti ove valute.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Devizna oročena štednja u RUB

NKS* EKS*
1 mesec 2.75% 2.40%
3 meseca 3.00% 2.61%
6 meseci 3.25% 2.82%
12 meseci 3.75% 3.23%
24 meseca 4.00% 3.39%
36 meseci 4.50% 3.74%

Devizna oročena štednja u britanskim funtama (GBP)

Minimalni iznos oročenog depozita na štednju u britanskim funtama iznosi 500 EUR u protivvrednosti ove valute.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Devizna oročena štednja u GBP

NKS* EKS*
1 mesec 0.00% 0.00%
3 meseca 0.00% 0.00%
6 meseci 0.50% 0.43%
12 meseci 1.05% 0.91%
24 meseca 1.15% 0.99%
36 meseci 1.30% 1.11%

Oročena dinarska štednja

Minimalni iznos oročenog depozita kod ovog modela dinarske štednje iznosi 12.000 dinara.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Dinarska oročena štednja

NKS* EKS*
1 mesec 1.80% 1.84%
3 meseca 2.05% 2.09%
6 meseci 2.30% 2.35%
12 meseci 2.55% 2.59%
15 meseci 2.80% 2.83%
24 meseca 3.05% 3.05%
36 meseci 3.30% 3.24%

Reprezentativni primeri

Oročena štednja
Iznos oročenja 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Valuta RSD EUR USD CHF GBP RUB
Period
12 M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 M
NKS* 2.55% 0.60% 1.30% 0.25% 1.05% 3.75%
EKS* 2.59% 0.52% 1.12% 0.22% 0.91% 3.23%
Kamata BRUTO u valuti oročenja 2592.50  608.33 1318.06 253.47 1064.58 3802.88
Porez / 15%
Kamata NETO u valuti oročenja 2592.50 517.08 1120.35 215.45 904.89 3231.77

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Zainteresovan/a sam za Oročenu štednju

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Popunite online formu

Prijavite se online

Prikupite potrebnu dokumentaciju i zakažite sastanak


Napomene

Prilikom svake uplate kamate na deviznu stepenastu štednju klijentu se odbija 15% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema. Sberbanka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita