Super štednja


Prednosti Oročene štednje

Štednja u EUR

Super štednja na 6 meseci sa kamatnom stopom 1.6% NKS, 1.38 EKS*


Pregled uslova

 

  • NKS od 1.6%, EKS od 1.38%*
  • Bez minimalnog iznosa depozita
  • Period oročenja od 6 meseci
  • Kamata se obračunava i isplaćuje po isteku perioda oročenja

Ponuda važi za nove depozitne uloge do 31.12.2019. godine.

 

Zainteresovan/a sam za Super štednju

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Obaveštenje o obradi podataka


*Reprezentativni primer

Vrsta depozita: Klasičan oročeni depozit; iznos:100.000,00 EUR; NKS fiksna, na godišnjem nivou: 1,60%; EKS: 1,38%, kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda;Period oročenja: 6 meseci; Kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje; Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja: 100.691,33 EUR; Ukupan iznos neto kamate: 691,33 EUR (ukupan iznos bruto kamate: 813,33 EUR); Svi troškovi koji padaju na teret korisnika: 15% poreza na dohodak građana koji se obračunava na ukupan iznos bruto kamate (122,00 EUR). Bez drugih troškova. Obračun je rađen na dan 28.10.2019 godine. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.