Super štednja


Prednosti Oročene štednje

Štednja u EUR

Super štednja na 24 meseca sa kamatnom stopom 1.50% NKS, 1.28 EKS*


Pregled uslova

 

  • NKS od 1.50%, EKS od 1.28%*
  • Bez minimalnog iznosa depozita
  • Period oročenja od 24 meseca
  • Kamata se obračunava i isplaćuje po isteku perioda oročenja

Ponuda važi za nove depozitne uloge do 31.07.2020. godine

 

Zainteresovan/a sam za Super štednju

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka


*Reprezentativni primer

Vrsta depozita: Klasičan oročeni depozit; iznos: 100.000,00 EUR; NKS fiksna, na godišnjem nivou 1,50%; EKS: 1,28%, kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda; Period oročenja: 24 meseca; Kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje; Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja: 102.588,96 EUR; Ukupan iznos neto kamate: 2.588,96 EUR (ukupan iznos bruto kamate: 3.045,83 EUR); Svi troškovi koji padaju na teret korisnika: 15% poreza na dohodak građana koji se obračunava na ukupan iznos bruto kamate (456,87 EUR). Bez drugih troškova. Obračun je rađen na dan 31.12.2019 godine. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.