Super štednja


Prednosti Super štednje

Štednja u EUR sa atraktivnim kamatnim stopama

Periodi oročenja na 12, 15 ili 24 meseca

Brz proces i siguran ulog


Pregled uslova

 

  • Super štednja na 12 meseci - 1.20% NKS, 1.03% EKS*
  • Super štednja na 15 meseci - 1.30% NKS, 1.12% EKS**
  • Super štednja na 24 meseca - 1.50% NKS, 1.28% EKS***

Ponuda važi za nove depozitne uloge do 31.10.2020. godine

 

Zainteresovan/a sam za Super štednju

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka


Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer za Super štednju na 12 meseci

Vrsta depozita: Klasičan oročeni depozit; iznos: 100.000,00 EUR; NKS fiksna, na godišnjem nivou 1,20%; EKS: 1,03%, kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda; Period oročenja: 12 meseci; Kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje; Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja: 101.034,17 EUR; Ukupan iznos neto kamate: 1.034,17 EUR (ukupan iznos bruto kamate: 1.216,67 EUR); Svi troškovi koji padaju na teret korisnika: 15% poreza na dohodak građana koji se obračunava na ukupan iznos bruto kamate (182,50 EUR). Bez drugih troškova. Obračun je rađen na dan 05.08.2020 godine. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Reprezentativni primer za Super štednju na 15 meseci

Vrsta depozita: Klasičan oročeni depozit; iznos: 100.000,00 EUR; NKS fiksna, na godišnjem nivou 1,30%; EKS: 1,12%, kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda; Period oročenja: 15 meseci; Kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje; Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja: 101.402,74 EUR; Ukupan iznos neto kamate: 1.402,74 EUR (ukupan iznos bruto kamate: 1.650,28 EUR); Svi troškovi koji padaju na teret korisnika: 15% poreza na dohodak građana koji se obračunava na ukupan iznos bruto kamate (247,54 EUR). Bez drugih troškova. Obračun je rađen na dan 05.08.2020 godine. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Reprezentativni primer za Super štednju na 24 meseca

Vrsta depozita: Klasičan oročeni depozit; iznos: 100.000,00 EUR; NKS fiksna, na godišnjem nivou 1,50%; EKS: 1,28%, kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda; Period oročenja: 24 meseca; Kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje; Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja: 102.585,42 EUR; Ukupan iznos neto kamate: 2.585,42 EUR (ukupan iznos bruto kamate: 3.041,67 EUR); Svi troškovi koji padaju na teret korisnika: 15% poreza na dohodak građana koji se obračunava na ukupan iznos bruto kamate (456,25 EUR). Bez drugih troškova. Obračun je rađen na dan 05.08.2020 godine. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.