Site name
Sberbank

  • Akcijska ponuda super štednje važi do 31.3.2019.
  • Period oročenja 6 meseci uz nominalnu kamatnu stopu od 2%*
  • Siguran i pouzdan partner sa preko 177 godina tradicije

 Štedite u Banci čije ime znači štednja. Štedite super!

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

 

Popunite formular i očekujte poziv!

Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka
Super štednja EUR - KAMPANJA
Iznos oročenja 50.000
Valuta EUR
Period oročenja 6 meseci
NKS 2%
EKS 1.73%
Kamata BRUTO u valuti oročenja 502,78 EUR
Porez u procentualnom i apsolutnom iznosu 15% (75,42 EUR)
Kamata NETO u valuti oročenja 427,36 EUR

 

*Reprezentativni primer: klasičan oročeni depozit; iznos: 50.000,00 EUR; NKS fiksna, na godišnjem nivou: 2%; EKS: 1,73%; Kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda; Period oročenja: 6 meseci; Kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje; Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja: 50.427,36 EUR, ukupan iznos neto kamate: 427,36 EUR (ukupan iznos bruto kamate: 502,78 EUR); Svi troškovi koji padaju na teret korisnika: 15% porez na dohodak građana koji se obračunava na ukupan iznos bruto kamate (75,42 EUR). Bez drugih troškova. Obračun je rađen na dan 07.02.2019. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.