Site name
Sberbank

Upoznajte se našom ponudom Super štednje u evrima koja važi do kraja decembra. Požurite, prijavite se!

  • Atraktivna nominalna kamatna stopa do 1.3%*
  • Rok oročenja 15 meseci
  • Akcijska ponuda za štednju traje do kraja decembra
  • Poklon Generali putno osiguranje za sve članove vaše porodice**

Pravo na poklon ostvaruju klijenti koji na račun oročene štednje polože sredstva iznad 20.000 eur

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Popunite formular i očekujte poziv!

Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka
Super štednja EUR
Iznos oročenja 100.000
Valuta EUR
Period oročenja 15 meseci
NKS 1.30%
EKS 1.12%
Kamata BRUTO u valuti oročenja 1.643,06 EUR
Kamata NETO u valuti oročenja 1.396,60 EUR
Porez u procentualnom i apsolutnom iznosu 15% (246,46 EUR)

 

*Reprezentativni primer: klasičan oročeni depozit; iznos:100.000,00 EUR; NKS fiksna, na godišnjem nivou: 1.30%;EKS: 1,12%, kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda; Period oročenja:15 meseci;Kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje; Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja: 101.396,60 EUR, ukupan iznos neto kamate: 1.396,60 EUR (ukupan iznos bruto kamate 1.643,06 EUR); Svi troškovi koji padaju na teret korisnika: 15% porez na dohodak građana koji se obračunava na ukupan iznos bruto kamate (246,46 EUR).Bez drugih troškova.
Obračun je rađen na dan 26.09.2018. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Visina kamatne stope zavisi od iznosa oročenja
**Pravo na poklon ostvaruju klijenti koji na račun oročene štednje polože sredstva iznad 20.000 eur. Pod članovima porodice podrazumevaju se supružnik i do troje maloletne dece.Broj poklona je ograničen.