Site name
Sberbank

Upoznajte se sa našom ponudom Super štednje u dolarima koja važi do kraja decembra 2018. Požurite, prijavite se!

Kod Super štednje kamata se obračunava i isplaćuje po isteku perioda oročenja

  • Odlična nominalna kamatna stopa do 2%*
  • Rok oročenja 24 meseca
  • Akcijska ponuda za štednju traje do kraja decembra

Popunite formular i očekujte poziv!

Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka
Super štednja USD
Iznos oročenja 100.000
Valuta USD
Period oročenja 24 meseca
NKS 2.00%
EKS 1.71%
Kamata BRUTO u valuti oročenja 4.055,56 USD
Kamata NETO u valuti oročenja 3.447,23 USD
Porez u procentualnom i apsolutnom iznosu 15% (608,33 USD)

 

*Reprezentativni primer: Vrsta depozita: klasičan oročeni depozit; iznos:100.000,00 USD; NKS fiksna, na godišnjem nivou: 2.00%;EKS: 1,71%, kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda; Period oročenja: 24 meseca;Kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje; Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja: 103.447,23 USD, ukupan iznos neto kamate: 3.447,23 USD (ukupan iznos bruto kamate 4.055,56 USD); Svi troškovi koji padaju na teret korisnika: 15% porez na dohodak građana koji se obračunava na ukupan iznos bruto kamate (608,33 USD). Bez drugih troškova. Obračun je rađen na dan 26.09.2018. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Visina kamatne stope zavisi od iznosa oročenja