Sberbank oročena
štednja u EUR

Želite da ostvarite prihod od kamate čak i onda kada ste zbog nepredviđenih okolnosti primorani da prekinete svoje oročenje?
Pažljivo smo Vas slušali, razumemo sve Vaše razloge i imamo rešenje za Vas.
Zadovoljstvo nam je da Vam ponudimo oročenu štednju u EUR, na period oročenja do 15 meseci, koju možete da prekinete nakon 6 meseci*, a da kamatu ne izgubite.

__________

*U slučaju prekida oročenja, Banka korisniku obračunava i isplaćuje kamatu na sledeći način i pod sledećim uslovima: bez pripisane kamate, ukoliko je zahtev za prekid oročenja dostavljen u prvih 6 meseci oročenog perioda i sa pripisanom kamatom, ukoliko je zahtev za prekid oročenja dostavljen po isteku 6 meseci oročenog perioda.


Pregled uslova

  • Isplata kamate i u slučaju razoročenja*
  • Kamatna stopa do NKS 1,50%; EKS 1,29%**
  • Oročenje do 15 meseci

Ponuda važi do 31.12.2020. godine

 


Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer** za klasičan oročeni depozit u EUR

 

Iznos depozita

100.000 EUR 100.000 EUR  
Period oročenja 15 meseci 6 meseci  
Nominalna kamatna stopa (fiksna, godišnja) 1,50% 1,00%  
EKS** 1,29% 0,86%  
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon perioda oročenja 101.618,54 EUR 100.429,73 EUR  
Ukupan iznos neto kamate 1.618,54 EUR 429,73 EUR  
Ukupan iznos bruto kamate 1.904,17 EUR 505,56 EUR  
Troškovi koji padaju na teret klijenta 15% poreza na dohodak građana koji se obračunava na ukupan iznos bruto kamate 285,63 EUR. Bez drugih troškova. 15% poreza na dohodak građana koji se obračunava na ukupan iznos bruto kamate 75,83 EUR. Bez drugih troškova.  

 

**Bez kriterijuma za indeksiranje. Obračun je rađen na dan 8.10.2020. godine. Kamata se obračunava primenom proporcionalnog metoda. Ponuda važi za nove depozitne uloge. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

 


Zainteresovan/a sam za
Oročenu štednju u EUR

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka