Facebook LinkedIn YouTube GooglePlus

  • Keš kredit i kredit za refinansiranje
  • Bez troškova obrade kredita

 

 

  • Brz proces odobrenja
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD

 

 

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

95 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner

Da li želite osiguranje uz kredit?


Kalkulator je informativnog karaktera.
Super keš kredit
ONLINE Kampanja - Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 8.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 12.95%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.509.712 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu  zahteva (jednokratno) 0.5% (minimum 3.600 RSD)
od  iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS obračunat na dan 17.01.2019.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.01.2019.godine.Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 15.01.2019. godine i iznosi 3.04%.

ONLINE Kampanja - Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.89%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.458.741 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva 0.5% (minimum 3.600 RSD) od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS obračunat na dan 17.01.2019.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.01.2019.godine.Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 15.01.2019. godine i iznosi 3.04%.


Super kredit za refinansiranje
ONLINE Kampanja - Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 7.05%+3m belibor
EKS na godišnjem nivou 11.86%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.458.741 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 0.5% (minimum 3.600 RSD)
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS obračunat na dan 17.01.2019.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.01.2019.godine.Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 15.01.2019. godine i iznosi 3.04%.

ONLINE Kampanja - Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 95 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.05%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 13.83%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.408.739 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu kreditnog zahteva (jednokratno) 0.5% (minimum 3.600 RSD)
od iznosa kredita
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS obračunat na dan 17.01.2019.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.01.2019.godine.Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 15.01.2019. godine i iznosi 3.04%.


Kalkulator je informativnog karaktera.
Sberbank