Facebook LinkedIn YouTube GooglePlus

  • Bez naknade za obradu zahteva samo za ONLINE prijave
  • Nominalna kamatna stopa od 7.9%
  • Efektivna kamatna stopa od 8.8%*

  • Keš kredit i kredit za refinansiranje
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Mogućnost osiguranja po kreditu uz istu kamatnu stopu

 

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

96 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner?

Da li želite osiguranje uz kredit?


*Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.). Iznos kredita:1.000.000 RSD, rok otplate: 96 meseci, NKS: 5% + 3m Belibor = 7,9%, EKS: 8.80%, ukupan iznos za otplatu: 1.377.972,26 RSD. Troškovi koje snosi klijent prilikom realizacije kredita, a koji ulaze u obračun EKS: naknada za obradu zahteva (jednokratno): 0.5% od iznosa kredita, Izveštaj Kreditnog Biroa: 246 RSD, Menice: 100 RSD, Naknadna za administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD. EKS obračunat na dan 27.08.2018. godine, interkalarna kamata dospeva na dan 01.09.2018. godine, a vrednost Belibora je uzeta na dan 23.08.2018.godine i iznosi 2.87%.

Navedene kamatne stope podrazumevaju prenos zarade/penzije na Sberbank tekući račun.

Ukoliko klijent Sberbanke aplicira za kredit za refinansiranje, osnovni uslov je da Sberbank kredit koji želi da refinansira bude u otplati minimum devet meseci.

Uslovi kampanje važe do 25.11.2018.

 

Kalkulator je informativnog karaktera.
Super keš kredit
LP ONLINE Kampanja - Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 6%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 10.50%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.408.170 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 18.10.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.10.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 16.10.2018. godine i iznosi 2.94%

LP ONLINE Kampanja - Keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 6%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 13.54%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.408.170 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 18.10.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.10.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 16.10.2018. godine i iznosi 2.94%


Super kredit za refinansiranje
LP ONLINE Kampanja - kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 9.10%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 676.124 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD

 


EKS je obračunat na dan 13.09.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.09.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 11.09.2018. godine i iznosi 2.89%

LP ONLINE Kampanja - kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom - sa osiguranjem
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 10.84%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 1.352.247 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Naknada za obradu zahteva bez naknade
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 319 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

 


EKS je obračunat na dan 13.09.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.09.2018.godine.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 11.09.2018. godine i iznosi 2.89%


Kalkulator je informativnog karaktera.
Sberbank