Facebook LinkedIn YouTube GooglePlus
Sberbank

Super Kredit Q2 2018

Prednosti

 

 

  • EKS od 8,6% *
  • Bez naknade za obradu zahteva
  • Brza procedura odobrenja
  • Prijavite se ONLINE i iskoristite mogućnost dozvoljenog prekoračenja na rok do 36 meseci i to pre prenosa prve zarade u Sberbanku

 

* EKS obračunat na dan 02.04.2018. godine, interkalarna kamata dospeva na dan 08.04.2018. godine, a vrednost Belibora je uzeta na dan 29.03.2018.godine i iznosi 2,91%. Ponuda važi do 30.06.2018.godine.

Uslovi

 

 

  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa od 7,5%
  • Krediti sa varijabilnom ili kombinovanom kamatnom stopom
  • Opredelite se za kredit sa ili bez osiguranja po istoj kamati

 

 

Ukoliko klijent Sberbanke aplicira za kredit za refinansiranje, osnovni uslov je da kredit koji želi da refinansira bude u otplati minimum devet meseci.

Vrsta kredita

Iznos kredita

Unesite tačan iznos u RSD

Iznos kredita:

min.

36.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

Unesite željeni period otplate u mesecima

Period:

min.

12 meseci

max.

96 meseci


Da li ste u radnom odnosu ili ste penzioner?

Da li želite osiguranje uz kredit?


Kalkulator je informativnog karaktera.
Super keš kredit
Super keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 10.45% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 5.6%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 11.85%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 740.565 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.

Super keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 5.5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 9.74%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 691.413 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.


Super kredit za refinansiranje
Super kredit za refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 9.45% fiksno prvih 36 meseci, nakon toga 4.6% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 10.76%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 715.122 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.

Super kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 4.5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 8.67%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata) 666.946 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita
Naknada za obradu zahteva 0 %
Menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije 210 RSD mesečno 

 


EKS obračunat na dan 11.04.2018. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.04.2018. god.

Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 09.04.2018.god. i iznosi 2.92% .

Navedeni primer je za kredit bez osiguranja.


Kalkulator je informativnog karaktera.