Keš kredit za Superkartičare

Prednosti

Za sve vaše potrebe

Period otplate do 83 meseca

Maksimalan iznos kredita do 2.350.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 18 meseci

Opterećenje prihoda do 50%

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Period otplate do 83 meseca
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • NKS od 8.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6,8%+3m Belibor, EKS od 9,28*
  • Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
  • Administriranje kreditne partije se ne naplaćuje
  • Mogućnost osiguranja kredita od nepredviđenih životnih okolnosti

Ponuda važi do 30.04.2020.godine

 


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.


* Reprezentativni primer za dinarski keš kredit bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) EKS iznosi 9.28% i obračunat je dan 08.01.2020. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.01.2020. godine. Iznos kredita: 1.000.000 rsd, Nominalna kamatna stopa: 8.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6.8%+3m Belibor, Rok otplate: 83 meseca, Ukupan iznos za otplatu (kamata+glavnica): 1.336.075 rsd. Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice 100 rsd, Izveštaj kreditnog Biroa 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa: 95 rsd mesečno. Naknade za obradu zahteva i administriranje kreditne partije se ne naplaćuju.

 

 

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.


Zainteresovan/a sam za keš kredit za Superkartičare

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka