Kredit za refinansiranje za Superkartičare

Prednosti

Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD

Period otplate od 12 do 83 meseca

Fiksna rata u prvih 18 meseci

Objedinite sve obaveze u jednu

Bez učešća i depozita

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Dobro znamo da lakše i ekonomičnije upravljate svojim finansijskim sredstvima ukoliko su sve obaveze obedinjene u jedan kredit, zato Vam predstavljamo Sberbank kredit za refinansiranje sa sledećim uslovima:

  • Period otplate do 83 meseca
  • NKS od 7.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 5.8%+3m Belibor, EKS od 8,20*
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje
  • Administriranje kreditne partije se ne naplaćuje


Ponuda važi do 30.04.2020. godine.

 


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.


Zainteresovan/a sam za kredit za refinansiranje za Superkartičare

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

 * Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje bez osiguranja (okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) EKS iznosi 8.20% i obračunat je dan 08.01.2020.godine, a interkalarna kamata dospeva 15.01.2020.godine. Iznos kredita: 1.000.000 rsd, Nominalna kamatna stopa: 7.7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 5.8%+3m Belibor, Rok otplate: 83 meseca, Ukupan iznos za otplatu (kamata+glavnica): 1.294.445 rsd. Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS-a: Menice 100 rsd, Izveštaj kreditnog Biroa 246 rsd, Održavanje paketa tekućeg računa: 95 rsd mesečno. Naknade za obradu zahteva i administriranje kreditne partije se ne naplaćuju.