Stambeni kredit za Superkartičare

Prednosti

Period otplate do 360 meseci

Maksimalan iznos kredita do 500.000 EUR

Sa ili bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita

Kredit sa promenljivom ili kombinovanom kamatnom stopom*

Sa ili bez učešća

Kredit indeksiran u eurima


*Promenljiva kamatna stopa se sastoji iz fiksnog dela i tromesečnog Euribora, dok je u slučaju kombinovane kamatne stope fiksna prvih 18 meseci, a nakon isteka tog perioda, promenljiva.

Uslovi Super stambenog kredita za superkartičare

 • NKS za kredit sa osiguranjem kod NKOSK-a od 2,4% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 2,95%+ 3m Euribor, EKS od 3,82%**
 • NKS za kredit bez osiguranja kod NKOSK-a od 2,7% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3,25%+ 3m Euribor, EKS od 3,94%***
 • Trošak obrade kredita je 0,5% za kredite sa i bez osiguranja kod NKOSK-a
 • Navedeni uslovi kredita podrazumevaju prenos zarade na tekući račun u Sberbank

Za korisnike Super kartice trošak obrade kredita je niži od standardnih uslova.

 

 

*Promenljiva kamatna stopa se sastoji iz fiksnog dela i tromesečnog Euribora, dok je u slučaju kombinovane kamatne stope fiksna prvih 18 meseci, a nakon isteka tog perioda, promenljiva.

 

 


Sredstva obezbeđenja Super stambenog kredita

 • menice i administrativna zabrana
 • hipoteka I reda u korist banke
 • osiguranje nepokretnosti od strane osiguravajuće kuće prihvatljive za banku
 • životno osiguranje (opciono)

 


Reprezentativni primeri

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju osiguran preko NKOSK-a sa kombinovanom kamatnom stopom**
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 2.40% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 2.95% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 3.82%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 43.827 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 319 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • NKOSK (premija 1.5% + obrada zahteva 30 EUR): 480 EUR u dinarskoj protivvrednosti 

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl. Prikazane su opcije kredita sa kombinovanom kamatnom stopom i minimalnim učešćem 30%. EKS obračunat  na dan 09.01.2020. godine, intekalarna kamata dospeva 25.01.2020. godine.
** U dinarskoj protivvrednosti.
*** U slučaju kredita osiguranog kod NKOSK.

Stambeni kredit/ kredit za rekonstrukciju bez osiguranja kod NKOSK-a sa kombinovanom kamatnom stopom***
Iznos kredita 30.000 EUR
Nominalna kamatna stopa: 2.70% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 3.25% + 3m Euribor
Efektivna kamatna stopa: 3.94%
Period otplate: 360 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 42.134 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:
 • Menice: 250 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
 • Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 319 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života (godišnje): 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • NKOSK (premija 1.5% + obrada zahteva 30 EUR): 480 EUR u dinarskoj protivvrednosti 

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl. Prikazane su opcije kredita sa kombinovanom kamatnom stopom i minimalnim učešćem 30%. EKS obračunat  na dan 09.01.2020. godine, intekalarna kamata dospeva 25.01.2020. godine.
** U dinarskoj protivvrednosti.
*** U slučaju kredita osiguranog kod NKOSK.

Zainteresovan/a sam za Stambeni krediti i krediti za rekonstrukciju za superkartičare

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka


Dokumenti

 • Lična karta
 • Overena administrativna zabrana
 • Promet po tekućem računu
 • Izveštaj kreditnog biroa
 • Kupoprodajni predugovor / ugovor (ukoliko se podnosi zahtev za stambeni kredit)
 • Predmet i predračun radova (ukoliko se podnosi zahtev za kredit za rekonstrukciju)

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

 

 

Za više informacijama o kreditnom proizvodu posetite našu ekspozituru ili pozovite kontakt centar na broj 19909****

****Poziv će se tarifirati po ceni koja važi za pozive ka fiksnoj telefoniji, u skladu sa cenovnikom konkretnog provajdera mobilne/ fiksne telefonije