Vaše misljenje je važno

Vaše mišljenje je važno

Molimo Vas da sa nama podelite svoje mišljenje o kvalitetu naših usluga i stavove o zadovoljstvu saradnjom sa Sberbank Srbija. Želimo da Vas što bolje upoznamo i izađemo u susret svim Vašim potrebama. Pozivamo Vas da nam se obratite ukoliko imate prigovor, pitanje, predlog ili pohvalu, kako bismo dodatno unapredili naše proizvode i kvalitet usluge.


Kontakt Forma

Dozvoljeni tipovi dokumenata su: doc, docx, pdf.

Odaberi
Saglasan(a) sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Obaveštenje o obradi podataka


Korisne informacije

U kojim situacijama možete da uputite prigovor?

Pozivamo Vas da nas kontaktirate ukoliko smatrate da je banka načinila propust u saradnji sa Vama. Prigovor nam možete uputiti ukoliko se Vaše nezadovoljstvo odnosi na:

 • Proizvode i usluge banke
 • Ponašanje zaposlenih u banci
 • Situacije za koje smatrate da nisu u skladu sa zakonom ili Ugovorom koji ste sklopili sa bankom

Prigovor nismo u situaciji da uzmemo u razmatranje ukoliko se nezadovoljstvo odnosi na:

 • Interne procedure i standarde banke
 • Politiku poslovanja
 • Proizvode ili usluge koje pruža treća strana

Svaki Vaš prigovor koji je u skladu sa gore navedenim uslovima sa pažnjom ćemo razmotriti u najkraćem mogućem roku. Potrudićemo se da svaku neželjenu situaciju u poslovanju sa Vama rešimo na objektivan i pravedan način. Na Vaš prigovor ćemo odgovoriti i izneti naše mišljenje bilo da se radi o osnovanom, neosnovanom ili prigovoru koji nije relevantan.


Na koji način možete da uputite prigovor?

E-mail:

prigovori@sberbank.rs


Kontakt centar: 19909*


U bilo kojoj od naših ekspozitura popunjavanjem obrasca ”Vaše mišljenje je važno"


Poštom na adresu:

Sberbank Srbija a.d.

Bulevar Mihajla Pupina 165g

11070 Novi Beograd, Srbija

* Po ceni lokalnog poziva za pozive iz fiksne mreže Telekom Srbija / po ceni koja važi za pozive ka fiksnoj telefoniji u skladu sa cenovnikom drugih provajdera fiksne / mobilne mreže) - See more at: http://www.sberbank.rs/sberbank/vase-misljenje-je-vazno.237.html#sthash.r0HbhAIS.dpuf

Šta se dešava nakon što podnesete prigovor?

Želimo ukratko da Vam pojasnimo kako funkcioniše proces rešavanja prigovora kroz nekoliko ključnih faza:

1. Evidentiranje Vašeg prigovora u našem sistemu

 • Nakon prijema Vašeg prigovora pristupićemo detaljnoj analizi i rešavanju istog.

2. Provera svih Vaših navoda iz prigovora i preduzimanje koraka za rešavanje problema

 • Vaš prigovor će biti tretiran poverljivo i u skladu sa Zakonom.
 • Svaki prijavljen problem će biti ispitan detaljno i objektivno, uz poštovanje Vašeg integriteta.
 • Bićete pravovremeno obaveštavani o svim nastalim promenama.
 • Ukoliko se utvrdi propust, sprovešćemo sve potrebne mere za ispravljanje nastale greške.

3. Odgovaranje na prigovor

 • Na Vaš prigovor ćemo odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od njegovog podnošenja.
 • Odgovor će sadržati stav banke, kao i preduzete mere u slučaju propusta.
 • U zavisnosti od složenosti prigovora, rok za slanje odgovora može biti produžen, i o tome ćete biti obavešteni.
 • Zbog međunarodnih propisa izvan nadležnosti banke, rešavanje prigovora vezanih za kreditne i debitne kartice može da potraje duže.

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom banke, imate mogućnost i da se obratite nadležnoj instituciji:

Narodna Banka Srbije

Kralja Petra 12

11000 Beograd

e-mail: zastita.korisnika@nbs.rs


Koji podaci i dokumentacija su Vam potrebni za podnošenje prigovora?
 • Ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona
 • Kopije dokumenata koja nam mogu pomoći da rešimo Vaš prigovor
 • U zavisnosti od prigovora dostaviti i lokaciju ekspoziture, datum, broj računa, novčani iznos, imena osoba sa kojima ste komunicirali

Pre podnošenja prigovora, molimo Vas da ponovo proverite odredbe Ugovora na koje ste se obavezali. Prigovor može podneti i Vaš pravni zastupnik pod uslovom da dokument svedoči o punomoćju lica koje Vas zastupa. Molimo Vas da nam ne šaljete Vašu lozinku, PIN ili sigurnosne kodove.

Hvala Vam, Vaše mišljenje je važno.